Anunturi mediu

Anunturi mediu

Desființare corpuri de clădire C1 - C17 (etapa de încadrare)

Depozitare temporară a deșeurilor periculoase care nu intră sub incidența pct-lui 5.4 înaintea orcăreia dintre activitățile prevăzute la pct-le 5.1, 5.2, 5.4 și 5.6, cu o capacitate totală de peste 50 tone, cu excepția depozitării temporare, pe amplasamentul unde sunt generate înaintea colectării (dezbatere autorizație integrată mediu)

Amplasare container (benzinărie transportabilă) și semnalistică specifică în zona parcărilor din incinta Dedeman - construcții provizorii pe durata valabilității contractului de închiriere nr. 364/08.07.2021 (acord de mediu)

Construire centrală electrică - Servicii de echilibrare S.E.N. (capacitate 20Mwel) + anexe în interes local și de utilitate publică (acord mediu)

Lucrări de întărire RED în vederea aee magazie cu etaj amplasată în municipiul Focșani, str. Anghel Saligny nr. 34 (etapa de încadrare)

- Colectare deșeuri nepericuloase (autorizație mediu)

- Desființare corpuri de clădire C1-C17 (acord mediu)

- Capacitate nouă de producere energie electrică din surse regenerabile solare în cadrul Romstal Imex SRL Focșani (etapa de încadrare)

- Construire locuințe colective P+2E (etapa de încadrare)

- Demolare corp C1 și construire imobil P+1 cu destinația de spălătorie auto la parter și la etaj cu destinație de birouri (etapa de încadrare)

- Prelucrarea și fasonarea sticlei plate (autorizație mediu)

- Comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule în magazine specializate, cod CAEN 4730 (autorizație mediu)

- Stație GPL - skid (acord mediu)

- Construire imobil locuințe colective D+P+2E+3R, conform PUZ aprobat prin HCL 139/04.05.2022 (acord mediu)

- Construire locuințe colective P+2E (acord mediu)

Colectarea deșeurilor nepericuloase cod CAEN 3811, Recuperarea materialelor reciclabile sortate CAEN 3832, Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor CAEN 4677 (autorizație mediu)

- Comerț cu ridicata al deșeurilor nepericuloase cod CAEN 4677 (autorizație mediu)

- Tăierea, fasonarea și finisarea pietrei (autorizație mediu)

- Centrală fotovoltaică de producere a energiei electrice din conversia energiei solare (etapa de încadrare)

Capacitate nouă de producere energie electrică din surse regenerabile solare în cadrul Romstal Imex SRL Focșani (acord mediu)

Demolare corp C1 și constrire imobil P+1 cu destinația de spălătorie auto la parter și la etaj cu destinație de birouri (acord mediu)

- Lucrari de intarire RED in vederea aee magazie cu etaj amplasata in municipiul Focsani, str. Anghel Saligny nr. 34 (acord mediu)

- Atelier de fabricare ambalaje din material plastic (revizuire autorizație mediu)

Colectare deșeuri nepericuloase, tratare și eliminare deșeuri nepericuloase, comerț cu ridicata deșeuri și resturi, refacerea anvelopelor (autorizație mediu)

- Comercializare carburanți conform cod CAEN 4730 (autorizație mediu)

- Fabricare dispozitive stomatologice (autorizație mediu)

- Atelier reparații auto (revizuire autorizație mediu)

- Autostrada Focșani-Bacău (acord mediu)

- Construire hală metalică (SGA)

Centrală fotovoltaică de producere a energiei electrice din conversia energiei solare (acord de mediu)

- Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjerie de corp) (revizuire autorizație de mediu)

- Instalare incinerator INCINERPRO i1000 (etapa de încadrare)

- Colectarea deșeurilor metalice și nemetalice (autorizație mediu)

- Recuperarea materialelor reciclabile sortate (autorizație de mediu)

- Instalare incinerator INCINERPRO i1000 (acord mediu)

Tratarea suprafețelor materialelor, a obiectelor sau a produselor utilizând solvenți organici, în special pentru apretare, imprimare, acoperire, degresare, impermeabilizare, glazurare, vopsire, curățare sau impregnare, cu o capacitate de consum de solvent organic mai mare de 150 kg pe oră sau mai mare de 200 de tone pe an (autorizație mediu)

- Fabricarea betoanelor (autorizație mediu)

- Reabilitarea liniei de cale ferată Ploiești Triaj - Focșani (SGA)

- Hoteluri și alte facilități de cazare (autorizație de mediu)

- Creșterea intensivă a păsărilor (autorizație mediu revizuită)

- Stație de distribuție carburanți (autorizație de mediu)

Schimbare destinație din spațiu comercial în spălătorie și curățătorie (uscată) a textilelor și blănurilor fără modificări constructive - pe durata existenței contractului de comodat, autentificat sub nr. 3306/22.08.2018 (etapa de încadrare)

- Spălătorie auto (autorizație mediu)

- Reabilitarea liniei de cale ferată Focșani - Roman (SGA)

- Service auto tinichigerie vopsitorie auto (autorizație de mediu)

- Schimbare destinație din spațiu comercial în spălătorie și curățătorie (uscată) a textilelor și blănurilor (acord mediu)

- Fabricarea de articole de lenjerie de corp cod CAEN rev.1 1823, rev.2 1414 (revizuire autorizație mediu)

- Sertizarea furtunurilor hidraulice - cod CAEN 2812 (autorizație mediu)

- Construire hale (C2 și C3) pentru depozitare și stocare (etapa de încadrare)

- Asistență medicală specializată (autorizație mediu)

Planul de Mobilitate Urbană Durabilă al Municipiului Focșani pentru perioada 2021 - 2027 (etapa de încadrare)

Construire locuințe colective D+P+4E cu spații comerciale la parter (etapa de încadrare)

- Modernizare LES 20 KV Focșani (etapa de încadrare)

- Restaurant, bd. Gării nr. 3 (autorizație de mediu)

- Modernizare LES 20 KV Focșani (acord mediu)

- Autostrada Buzău - Focșani (acord mediu)

Planul de Mobilitate Urbană Durabilă al Municipiului Focșani pentru perioada 2021 - 2027 (anunț 2 aviz mediu)

- Planul de Mobilitate Urbană Durabilă al Municipiului Focșani pentru perioada 2021 - 2027 (anunț 1 aviz mediu)

- Construire hale (C2 și C3) pentru depozitere și stocare (acord de mediu)

PUZ Atragere în intravilan a terenului în suprafață de 8515 mp pentru construire locuințe individuale (aviz gospodarirea apelor)

- Fabricarea de obiecte sanitare din ceramică (autorizație mediu)

Tăierea și rindeluirea lemnului cod CAEN 1610 (autorizație mediu)

- Conductă de transport gaze naturale pe direcția Ghergheasa - Focșani (inclusiv fibră optică și alimentare cu energie electrică a stațiilor de protecție catodică)(etapa de încadrare)

Elaborare PUZ pentru construire imobil locuințe colective D+P+2E+3R (etapa de încadrare)

- Autostrada Focșani - Bacău (raport și studii)

- Strategie Integrată de Dezvoltare Urbană a Municipiului Focșani pentru perioada 2021-2027 (anunț 2 aviz mediu)

- PUZ Lotizare teren în vederea construirii de locuințe individuale (etapa de încadrare)

Strategie Integrată de Dezvoltare Urbană a Municipiului Focșani pentru perioada 2021-2027 (anunț 1 aviz mediu)

Reabilitare rețea cu conducte și instalații de racordare gaze naturale (etapa de încadrare)

PUZ Atragere în intravilan pentru construire hale de depozitare (SGA)

Desființare corpuri C4, C5, C6, C7, C8, C9 și retehnologizare lanț alimentar la AVICOLA FOCȘANI SA, achiziție utilaje tehnologice și panouri fotovoltaice (etapa de încadrare)

- Construire locuință P+M și împrejmuire (SGA)

Rețea de telecomunicații subterană Focșani - resistematizare (etapa de încadrare)

Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice și fabricarea de uși și ferestre din metal (autorizație mediu)

- Depozit deșeuri de echipamente electrice și electronice (revizuire autorizație mediu)

- Creșterea lipitorilor, CAEN 0149, creșterea altor animale (autorizație mediu)

- Execuție foraj hidrogeologic de alimentare cu apă ( etapa de încadrare)

- Construire spații de depozitare și producție (etapa de încadrare)

- Foraj puț incintă ENET SA apă industrială (etapa de încadrare)

- Conductă de transport gaze naturale pe direcția Ghergheasa - Focșani (acord mediu)

- Construire depou auto, padoc depozitare agregate și împrejmuire în interiorul proprietății (etapa de încadrare)

Modernizarea infrastructurii de modernizare și avertizare a fenomenelor hidro-meteorologice severe în vederea asigurării protecției vieții și a bunurilor materiale: INFRAMETEO (etapa de încadrare)

- Restaurant (autorizație mediu)

- Construire spații comerciale și locuințe S+P+3E+4R (etapa de încadrare)

- Desfundarea canalelor și vidanjarea apelor uzate (autorizație mediu)

- Construire depou auto, padoc depozitare agregate și împrejmuire în interiorul proprietății (SGA)

- Construire locuințe colective P+2E (etapa de încadrare)

Înființare sistem de distribuție gaze naturale în comunele: Milcovul, Gologanu și Răstoaca (etapa de încadrare)

Fabricarea de mobilă pentru birouri și magazine, fabricarea de mobilă pentru bucătării, fabricarea de mobilă n.c.a (autorizație mediu)

Rețea de telecomunicații subterană Focșani - resistematizare (acord mediu)

- Execuție foraj de alimentare cu apă pentru irigat spații verzi (SGA)

- Execuție foraj hidrogeologic de alimentare cu apă (acord mediu)

- Foraj puț incintă ENET SA apă industrială (acord mediu)

- Îmbuteliere, depozitare și distribuție apă de masă (autorizație mediu)

Autostrada Focșani - Bacău (etapa de încadrare)

- Construire spații comerciale și locuințe S+P+3E+4R (acord mediu)

- Construire locuințe colective P+2E (acord mediu)

- Creșterea intensivă a păsărilor de curte, cu capacitate de peste 40000 de locuri (revizuire autorizație mediu)

Transporturi rutiere de mărfuri(autorizație mediu)

Tratarea suprafețelor materialelor, a obiectelor sau a produselor utilizând solvenți organici, în special pentru apretare, imprimare, acoperire, degresare, impermeabilizare, glazurare, vopsire, curățare sau impregnare, cu o capacitate de consum de solvent organic mai mare de 150 kg pe oră sau mai mare de 200 de tone pe an (autorizație mediu)

Reamenajare și extindere centru comercial, reamenajare parcare și organizare de șantier (etapă încadrare)

- Foraj puț incintă SC Enet SA apă industrială (SGA)

Fabricarea de articole de îmbrăcăminte pentru lucru, fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjerie de corp), fabricarea altor articole de îmbrăcăminte și accesorii n.c.a. (autorizație mediu)

- Hotel (autorizație mediu)

Conductă de transport gaze natural pe direcția Ghergheasa - Focșani (inclusiv fibră optică și alimentare cu energie electrică a stațiilor de protecție catodică)-(SGA)

- Restaurante (cod CAEN 5610) - (autorizație mediu)

- Autostrada Focșani - Bacău (acord mediu)

- Tăierea, fasonarea și finisarea pietrei (autorizație mediu) DN2D

- Tăierea, fasonarea și finisarea pietrei (autorizație mediu) Vâlcele

- Laborator tehnică dentară (autorizație mediu)

- Reamenajare și extindere centru comercial, reamenajare parcare și organizare de șantier (acord mediu)

- INFORMARE INCIDENTE ANIMALE SĂLBATICE

- Construire cort pentru evenimente (etapa incadrare)

Amplasare construcții provizorii - solarii pentru plante decorative, depozit și birou - construcții containerizate - anexe gospodărești ale exploatației agricole cu caracter provizoriu până la reglementarea funcțiunii zonei printr-o documentație de urbanism aprobată în condițiile legii (etapa încadrare)

Execuție puț forat - Focșani, Calea Moldovei nr. 5 (aviz gospodarirea apelor)
- Modernizarea infrastructurii de modernizare și avertizare a fenomenelor hidro-meteorologice severe în vederea asigurării protecției vieții și a bunurilor materiale: INFRAMETEO (acord mediu)
- Construire cort pentru evenimente (acord mediu)

- Construire locuințe colective (blocuri de locuit P+3E) (etapă încadrare)

Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat (autorizație mediu) Adjud

- Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat (autorizație mediu) Focșani

- Construire depou auto, padoc depozitare agregate și împrejmuire în interiorul proprietății (acord mediu)

- PUZ Spitalul județean de urgență Focșani (aviz mediu 2)

- Fabrică ambalaje carton (autorizație mediu)

Comerț cu ridicata, transport (autorizație mediu)

PUZ Spitalul județean de urgență Focșani (aviz mediu)

Tăierea, fasonarea și finisarea pietrei (autorizație mediu)

Spălătorie auto self (autorizație mediu)

Amplasare construcții provizorii - solarii pentru plante decorative, depozit și birou - construcții containere - anexe gospodărești ale exploatației agricole (acord mediu)

Asistență spitalicească în punctele de lucru: pavilionul central al spitalului, spitalul boli infecțioase și platforma psihiatrie și pneumologie (autorizație mediu)

- Construire service auto ITP și împrejmuire (etapa de încadrare)

Construire locuințe colective D+P+4E cu spații comerciale la parter (acord mediu)

Colectare deșeuri municipale nepericuloase (revizuire autorizație de mediu)

Reabilitare rețea cu conducte și instalații de racordare gaze naturale de 772 m (acord de mediu)

- Construire service auto - ITP și împrejmuire (acord mediu)

- Construire birouri și locuințe colective D+P+5E (etapa de încadrare)

- Construire spălătorie auto self service (etapa de încadrare)

Reamenajare și extindere centru comercial pentru vânzare produse alimentare și nealimentare, reamenajare parcare, acces și pietonal, amplasare mijloace pubicitare (etapa de încadrare)

Construire galerie comercială FMZ, regim de înălțime: parter înalt, amenajări de incintă: alei carosabile și pietonale, spații verzi, împrejmuire, amplasare semnale publicitare, organizare de șantier (etapa de încadrare)

- Restaurante - 5610 (autorizație mediu)

- Service auto (autorizație mediu)

- Construire spălătorie auto self service (acord mediu)

Refacere infrastructură străzi, parcări, alei, iluminat, irigații, supraveghere video, canalizații rețele curenți slabi, str. Carpați, str. Constituției, str. Plevnei, str. Mitropolit Varlaam (tronson cuprins între bd. Unirii și str. Bucegi)(etapa de încadrare)

Construire birouri și locuințe colective D+P+5E (acord mediu)

- Pensiune restaurant Sara (autorizație mediu)

- Construire spații pentru servicii de curierat (etapa de încadrare)

PUZ Străpungere DN 23 - stația de epurare

- Fabricarea de mobilă n.c.a. cod CAEN 3109 (revizuire autorizație de mediu)

Autostrada Buzău - Focșani (etapa de încadrare)

Amplasare construcții provizorii - solarii pentru plante decorative, depozit și birou - construcții containere - anexe gospodărești ale exploatației agricole (aviz de gospodărire a apelor)

Construire service auto + ITP și împrejmuire Focșani - Calea Moldovei nr. 25 (aviz de gospodărire a apelor)

- Construire spații pentru servicii de curierat (acord mediu)

Creșterea intensivă a păsărilor de curte, cu capacitate de peste 40000 de locuri (revizuire autorizație mediu)

Întereținere și reparare autovehicule (autorizație de mediu)

Refacere infrastructură străzi, parcări, alei, iluminat, supraveghere video, canalizații, rețele curenți slabi, str. Carpați, str. Constituției, str. Plevnei, str. Mitropolit Varlaam (tronson cuprins între b-dul Unirii și str. Bucegi) (acord mediu)

Construire stație mixtă de distribuție carburanți și construire magazin desfacere cu bar, gard împrejmuire, totem și stâlpi siglă luminoasă - construcții provizorii (etapa de încadrare)

- Autostrada Buzău - Focșani (aviz de gospodărire a apelor)

Construire bloc de locuințe colective D+ P + 6E (etapa de încadrare)

Reamenajare și extindere centru comercial pentru vânzare produse alimentare și nealimentare, reamenajare parcare, acces și pietonal, amplasare mijloace publicitare (acord mediu)

- Autostrada Buzău - Focșani (acord de mediu)

Construire stație mixtă de distribuție carburanți și construire magazin desfacere cu bar, gard împrejmuire, totem și stâlpi siglă luminoasă - construcții provizorii (aviz de gospodărire a apelor)

 - Stație de mixturi asfaltice, sat Țifești, punct Putna Seacă (autorizație mediu)

 - Amenajare bazin piscicol, extravilan comuna Biliești (acord mediu)

 - Depozit produse fitosanitare - AECTRA AGROCHEMICALS SRL (autorizație de mediu)

 - Construire blocuri D+P+5, P+5, P+6 cu spații comerciale și servicii complementare - obținere aviz de oportunitate elaborare și aprobare PUZ - Focșani (aviz de gospodărire a apelor)

 - Plan acțiune reducere zgomot generat de traficul rutier pe sectorul de drum național

 

Fișiere atașate

Înapoi


Servicii Online

Depunere documente online Depunere documente online

Depune documente: Investiții, Agricol, Urbanism, ITL, Petiții, L544, etc.

Eliberare Certificate de Urbanism Eliberare Certificate de Urbanism

Obtine un certificate de urbanism on-line

Registratura primărie Registratura primărie

Vizualizare stadiu documente intrate în registratura Primăriei

Petiţii Petiţii

Depune o petitie online si urmareste evolutia

Plăţi online Plăţi online

Posibilitatea de a plati alte servicii online

Plată SMS acces transport greu Plată SMS acces transport greu

valabilă din 10 iulie 2017

Tel. cetățeanului

0237-233.333


sau întrebați aici

Calendar

RespectConect