Registrul de evidență a sistemelor individuale adecvate

Registrul de evidență a sistemelor individuale adecvate

Având în vedere Hotărârea de Guvern nr. 714 din 26 mai 2022 privind aprobarea Criteriilor pentru autorizarea, construcţia, înscrierea/înregistrarea, controlul, exploatarea şi întreţinerea sistemelor individuale adecvate de colectare şi epurare a apelor uzate, vă aducem la cunoștință următoarele:

Proprietarul spaţiilor conectate la sistemul individual adecvat de epurare are obligaţia să înscrie sistemul de epurare în registrul autorităţii publice locale pentru evidenţa unor astfel de sisteme, în termen de 120 de zile de la conectarea incintei la sistemul de colectare şi/sau epurare a apelor uzate.
Obligaţia înregistrării în registru revine şi proprietarilor de sisteme individuale adecvate construite înainte de intrarea în vigoare a Hotărârii de Guvern nr. 714 din 26 mai 2022, în termen de 180 de zile de la intrarea în vigoare a hotărârii Guvernului de aprobare a prezentelor criterii.
Se vor înscrie în registru și intervalele de vidanjare pentru bazinele de colectare şi intervalele de preluare a nămolului de la sistemele de epurare.
Proprietarii sistemelor individuale adecvate au obligaţia realizării unei monitorizări proprii a calităţii apelor uzate descărcate în corpurile de apă, cel puţin o dată pe an, şi raportării acestora către autoritatea de gospodărire a apelor competentă. Raportarea se va face şi în format electronic şi va fi inclusă pe un site pus la dispoziţie de către autoritatea de gospodărire a apelor competentă.
Pentru sistemele individuale adecvate de colectare a apelor uzate se va încheia un contract cu o firmă de vidanjare în vederea transportului apelor uzate la o staţie de epurare.
Pentru toate sistemele individuale adecvate este obligatorie eliminarea nămolului de epurare din instalaţie, printr-o firmă acreditată de vidanjare.
Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 de lei la 10.000 de lei nerespectarea de către persoanele fizice şi juridice a înscrierii sistemelor individuale adecvate, a intervalelor de vidanjare pentru bazinele de colectare şi a intervalelor de preluare a nămolului de la sistemele de epurare în registrul autorității publice.
În termen de un an de la intrarea în vigoare a hotărârii Guvernului de aprobare a prezentelor criterii, deţinătorii de sisteme individuale care epurează apele uzate şi descarcă apele uzate epurate direct sau indirect în corpurile de apă de suprafaţă sau subterane, în condiţiile art. 16 alin. (1) lit. d^1) din Legea nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia obţinerii autorizaţiei de gospodărire a apelor.

Conform art. 3 lit. aj) din Legea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sistemele individuale adecvate de colectare şi epurare ape uzate sunt "sisteme de colectare şi epurare a apelor uzate care asigură un nivel de protecţie a mediului corespunzător, similar cu cel al sistemelor publice centralizate de canalizare şi epurare, şi care îndeplinesc condiţiile tehnice, de mediu şi de reglementare conform standardizării şi legislaţiei specifice din domeniul apelor uzate şi gospodăririi apelor".
Sistemele individuale adecvate de colectare şi epurare a apelor uzate, denumite în continuare sisteme individuale adecvate, pot fi autorizate:
- numai acolo unde instalarea unei reţele publice de canalizare nu se justifică din punctul de vedere al impactului asupra mediului sau din motive economice,
- până la punerea în funcţiune a sistemelor publice de canalizare nou-înfiinţate, la care au obligaţia de a se racorda în termen de cel mult un an de la punerea în funcţiune a acestora.

Datele vor fi înscrise în Registre de către reprezentanți ai Primărie Municipiului Focșani în baza Cererii pentru înscrierea în registrul de evidență a sistemelor individuale adecvate - colectare/epurare completate de către persoanele interesate și înregistrate la sediul Primăriei Municipiului Focșani.

 

Formularele de cerere :

 

Cerere pentru înscrierea în registrul de evidență a sistemelor individuale adecvate - colectare
Cerere pentru înscrierea în registrul de evidență a sistemelor individuale adecvate - epurare

 

 

Exemple de completare a datelor:
Colectare
Epurare

 

 

Înapoi


Servicii Online

Eliberare Certificate de Urbanism Eliberare Certificate de Urbanism

Obtine un certificat de urbanism on-line

Registratura primărie Registratura primărie

Vizualizare stadiu documente intrate în registratura Primăriei

Petiţii Petiţii

Depune o petitie online si urmareste evolutia

Plăţi online Plăţi online

Posibilitatea de a plati alte servicii online

Plată SMS acces transport greu Plată SMS acces transport greu

valabilă din 10 iulie 2017

Tel. cetățeanului

0237-233.333


sau întrebați aici

Calendar

Etica și integritateInfoConsRespectConect