Legislație

  • Constituția României
  • Legea nr. 393 din 28 septembrie 2004 privind Statutul aleşilor locali
  • Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 Legea administraţiei publice locale
  • Legea nr. 188 din 8 decembrie 1999 privind Statutul funcţionarilor publici
  • Legea nr. 161 din 19 aprilie 2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei
  • Legea nr. 52 din 21 ianuarie 2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică
  • Legea nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public
  • Legea nr. 50 din 29 iulie 1991 privind autorizarea executării constructiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuințelor
  • Legea nr. 350 din 6 iulie 2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul
  • Legea nr. 242 din 23 iunie 2009 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul
Înapoi


Servicii Online

Eliberare Certificate de Urbanism Eliberare Certificate de Urbanism

Obtine un certificat de urbanism on-line

Registratura primărie Registratura primărie

Vizualizare stadiu documente intrate în registratura Primăriei

Petiţii Petiţii

Depune o petitie online si urmareste evolutia

Plăţi online Plăţi online

Posibilitatea de a plati alte servicii online

Plată SMS acces transport greu Plată SMS acces transport greu

valabilă din 10 iulie 2017

Tel. cetățeanului

0237-233.333


sau întrebați aici

Calendar

Etica și integritateInfoConsRespectConect