Proiecte de hotărâri ale Consiliului local

Indicativ Titlu Data
Act normativ - aprobare regulament privind dezvoltarea, întreținerea și înfrumusețarea spațiilor verzi din municipiul Focșani

2020-02-26 00:00:00
Act normativ - modificare HCL nr. 25/2017 - obligații și răspunderi ale instituțiilor publice, agenților economici, altor persoane juridice, precum și a cetățenilor privind gospodărirea în municipiul Focșani

2020-02-26 00:00:00
Act normativ - regulament desfășurare concurs public pentru amenajarea și întreținerea spațiilor verzi din municipiul Focșani

2020-02-26 00:00:00
Act normativ - PUZ construire imobil D+P+3E Focșani, T40,41 pe teren în suprafață de 1500 mp

2020-02-26 00:00:00
Act normativ - PUZ construire blocuri de locuințe S+P+8E str. CUza Vodă 58, pe teren în suprafață de 5111 mp

2020-02-26 00:00:00
Act normativ - PUZ zonă locuințe colective P+4-P+10 str. Anghel Saligny, pe teren 43369 mp

2020-02-26 00:00:00
Act normativ - regulament de organizare și executare a serviciului de transport în regim de taxi în municipiul Focșani

Act normativ - regulament de organizare și executare a serviciului de transport în regim de taxi în municipiul Focșani

2020-02-21 00:00:00
Act normativ

privind aprobarea Raportului informării și consultării publicului nr. 114058 din 20.11.2019 privind documentația P.U.Z. și aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Elaborare PUZ – cartier rezidențial strada Cotești nr. 101 – locuințe individuale” – Focșani, intravilan, str. Cotești 101, T. 128, P. 6706, 6717, nr. cad. 64913, 64915, pe terenurile în suprafață de 21333,0 mp

2019-12-23 00:00:00
Act normativ

proiect de hotărâre privind aprobarea acordării a două burse „Maior Gh. Pastia” în domeniul artelor spectacolului, respectiv aprobarea Regulamentului pentru acordarea Bursei „Maior Gh. Pastia”

2019-12-16 00:00:00
Act normativ

privind aprobarea Regulamentului referitor la modul de concesionare al bunurilor proprietatea publică și privată a municipiului Focșani

2019-12-11 00:00:00
Proiect act normativ - aprobarea documentației „Document strategic integrat privind măsurile necesare în vederea implementării unor sisteme integrate de colectare selectivă a deșeurilor în municipiul Focșani”

Proiect de hotarare privind aprobarea documentației „Document strategic integrat privind măsurile necesare în vederea implementării unor sisteme integrate de colectare selectivă a deșeurilor în municipiul Focșani”

2019-12-06 00:00:00
Proiect act normativ

Stabilirea nivelurilor impozabile, impozitelor și taxelor locale și alte taxe asimilate acestora, precum și amenzilor aplicabile în anul fiscal 2020

2019-11-21 00:00:00
Proiect de hotărâre

Modificarea și completarea anexei la HCL nr. 160/27.04.2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de administrare, întreținere și exploatare a parcărilor ce aparțin domeniului public și privat al Municipiuluii Focșani

2019-10-31 00:00:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului local al municipiului Focșani.

2019-10-18 00:00:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației „Document strategic integrat privind măsurile de creștere a eficienței energetice pentru sistemul de iluminat public din Municipiul Focșani", având ca obiectiv modernizarea, extinderea și eficiența energetică a sistemului de iluminat public în Municipiul Focșani.

2019-10-18 00:00:00

Servicii Online

Eliberare Certificate de Urbanism Eliberare Certificate de Urbanism

Obtine un certificate de urbanism on-line

Registratura primărie Registratura primărie

Vizualizare stadiu documente intrate în registratura Primăriei

Petiţii Petiţii

Depune o petitie online si urmareste evolutia

Vizualizare Impozite, taxe locale Vizualizare Impozite, taxe locale

Posibilitatea de a plati online taxele si impozitele

Plăţi online Plăţi online

Posibilitatea de a plati alte servicii online

Plată SMS acces transport greu Plată SMS acces transport greu

valabilă din 10 iulie 2017

Tel. cetățeanului

0237-233.333


sau întrebați aici

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

trimite

Calendar