Proiecte de hotărâri ale Consiliului local

Indicativ Titlu Data
Act normativ - aprobarea mandatării cu mandat special a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Vrancea Curată” să exercite, în numele și pe seama Unității Administrativ-Teritoriale Municipiul Focșani, delegarea gestiunii serviciului privind colectarea deșeurilor municipale și transportul acestora la punctele/stațiile de transfer la nivelul Zonei 3, județul Vrancea pentru proiectul „Sistem de management Integrat al Deșeurilor Solide în județul Vrancea

2023-12-05 00:00:00
Act normativ - stabilire niveluri pentru valorile impozabile, impozite și taxe locale și alte taxe asimilate acestora, precum și amenzile aplicabile în anul fiscal 2024

2023-12-04 00:00:00
Act normativ - PUZ - construire unitate servicii întreținere auto P+2E și hală depozitare cu sediu birouri P+2E - Calea Munteniei nr.cadastral 67851

2023-11-16 00:00:00
Act normativ - modificare HCL 36/2015 din 2012 - tarife locale pentru producere, transport, distribuție și furnizare energie termică de către ENET S.A. Focșani

2023-11-16 00:00:00
Act normativ - regulament utilizare sistem de închiriere biciclete în regim de self-service și model de contract

2023-11-09 00:00:00
Act normativ - reglementare circulație rutieră pentru autovehicule de transport mărfuri cu masa maximă autorizată mai mare de 3,5 tone

2023-11-09 00:00:00
Act normativ - interzicere acces și deplasare vehicule cu tracțiune animală și vehicule/utilaje motorizate neînregistrate, neînmatriculate și neomologate pe raza municipiului Focșani

2023-11-09 00:00:00
Act normativ - modificare tarife pentru activitatea de deszăpezire în municipiul Focșani

2023-10-23 00:00:00
Act normativ - modificare HCL nr. 542/2017 - tarife pentru activitatea de salubrizare stradală

2023-10-17 00:00:00
Act normativ - modificare tarife activitati colectare separată și transport separat deșeuri municipale și deșeuri similare

2023-10-17 00:00:00
Act normativ - modificare și completare anexa H.C.L. nr. 101/2007 - regulament organizare și funcționare serviciu public de gestionare a câinilor fără stăpân

2023-10-03 00:00:00
Act normativ - îndreptare eroare materială strecurată în H.C.L. nr. 289/2023

2023-10-03 00:00:00
Act normativ - P.U.D. construire biserică - str. Caisului nr. 43

2023-09-06 00:00:00
Act normativ - P.U.Z. - modificare PUZ aprobat prin HCL 15/2022 -în vederea realizării proiectului Optimizarea coridorului Nord-Sud prin realizarea rețelei de terminale intermodale, creșterea accesibilității rețelei de transport

2023-09-06 00:00:00
Act normativ - completare HCL 350/2022 - Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a Municipiului Focșani

2023-08-29 00:00:00

Servicii Online

Eliberare Certificate de Urbanism Eliberare Certificate de Urbanism

Obtine un certificat de urbanism on-line

Registratura primărie Registratura primărie

Vizualizare stadiu documente intrate în registratura Primăriei

Petiţii Petiţii

Depune o petitie online si urmareste evolutia

Plăţi online Plăţi online

Posibilitatea de a plati alte servicii online

Plată SMS acces transport greu Plată SMS acces transport greu

valabilă din 10 iulie 2017

Tel. cetățeanului

0237-233.333


sau întrebați aici

Calendar

Etica și integritateInfoConsRespectConect