Proiecte de hotărâri ale Consiliului local

Indicativ Titlu Data
Act normativ - aprobare raport informare public 19282/2024 și PUZ Construire imobil locuințe colective S+P+3E cu spații comerciale la parter str. Mărășești nr. 7-9

2024-03-21 00:00:00
Act normativ - regulament pentru repartizarea și închirierea locuințelor sociale aparținând municipiului Focșani

2024-03-20 00:00:00
Act normativ - regulament privind vânzarea de locuințe de tip ANL aflate în administrarea Consiliului local al municipiului Focșani

2024-03-13 00:00:00
Act normativ - modificare și completare regulament privind ocuparea domeniului public/privat al municipiului Focșani, în vederea amplasării și funcționării teraselor sezoniere

2024-02-28 00:00:00
Act normativ - aprobare acordare ajutoare si prestatii financiare exceptionale si metodologie de acordare

2024-02-01 00:00:00
Act normativ - strategie de dezvoltare servicii sociale la nivelul municipiului Focșani 2024-2028

2024-01-26 00:00:00
Act normativ - PUZ atragere în intravilan 6000 mp pentru construire hală de producție și spații depozitare

2024-01-18 00:00:00
Act normativ - modificare HCL 419/2023 - modificare tarife activitate deszapezire

2024-01-16 00:00:00
Act normativ - privind aprobarea Raportului Informării și Consultării Publicului nr. 1269/14.12.2023 privind documentația P.U.Z. și aprobarea Planului Urbanistic Zonal „PUZ – Modificarea PUZ aprobat prin H.C.L. nr. 57/27.02.2020 prin creare acces nou” – municipiul Focșani, str. Lupeni nr. 9, pe terenul identificat cu numărul cadastral 56004, în suprafață de 1090 mp

2024-01-05 00:00:00
Act normativ - modificare și completare HCL nr. 445/2023 - reglementare circulație rutieră pentru autovehiculele de transport mărfuri cu masa maximă autorizată mai mare de 3,5 tone

2024-01-04 00:00:00
Act normativ - completare HCL 350/2022 - Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a Municipiului Focșani

2023-12-12 00:00:00
Act normativ - aprobarea mandatării cu mandat special a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Vrancea Curată” să exercite, în numele și pe seama Unității Administrativ-Teritoriale Municipiul Focșani, delegarea gestiunii serviciului privind colectarea deșeurilor municipale și transportul acestora la punctele/stațiile de transfer la nivelul Zonei 3, județul Vrancea pentru proiectul „Sistem de management Integrat al Deșeurilor Solide în județul Vrancea

2023-12-05 00:00:00
Act normativ - stabilire niveluri pentru valorile impozabile, impozite și taxe locale și alte taxe asimilate acestora, precum și amenzile aplicabile în anul fiscal 2024

2023-12-04 00:00:00
Act normativ - PUZ - construire unitate servicii întreținere auto P+2E și hală depozitare cu sediu birouri P+2E - Calea Munteniei nr.cadastral 67851

2023-11-16 00:00:00
Act normativ - modificare HCL 36/2015 din 2012 - tarife locale pentru producere, transport, distribuție și furnizare energie termică de către ENET S.A. Focșani

2023-11-16 00:00:00

Servicii Online

Eliberare Certificate de Urbanism Eliberare Certificate de Urbanism

Obtine un certificat de urbanism on-line

Registratura primărie Registratura primărie

Vizualizare stadiu documente intrate în registratura Primăriei

Petiţii Petiţii

Depune o petitie online si urmareste evolutia

Plăţi online Plăţi online

Posibilitatea de a plati alte servicii online

Plată SMS acces transport greu Plată SMS acces transport greu

valabilă din 10 iulie 2017

Tel. cetățeanului

0237-233.333


sau întrebați aici

Calendar

Etica și integritateInfoConsRespectConect