Proiecte de hotărâri ale Consiliului local

Indicativ Titlu Data
Act normativ - Plan Urbanistic Zonal strada Miorița nr. 4

2020-05-28 00:00:00
Act normativ - PUZ Calea Munteniei

2020-05-28 00:00:00
Act normativ - Plan Urbanistic de Detaliu - Construire sediu administrativ Parohia Sfânta Cuvioasa Parascheva

2020-05-22 00:00:00
Act normativ - completare HCL nr. 115/2020 - regulament concurs amenajare și întreținere spații verzi

2020-05-11 00:00:00
Act normativ - completare HCL 160/2017 - Regulament Parcari

2020-05-11 00:00:00
Act normativ - aprobare regulament privind dezvoltarea, întreținerea și înfrumusețarea spațiilor verzi din municipiul Focșani

2020-02-26 00:00:00
Act normativ - modificare HCL nr. 25/2017 - obligații și răspunderi ale instituțiilor publice, agenților economici, altor persoane juridice, precum și a cetățenilor privind gospodărirea în municipiul Focșani

2020-02-26 00:00:00
Act normativ - regulament desfășurare concurs public pentru amenajarea și întreținerea spațiilor verzi din municipiul Focșani

2020-02-26 00:00:00
Act normativ - PUZ construire imobil D+P+3E Focșani, T40,41 pe teren în suprafață de 1500 mp

2020-02-26 00:00:00
Act normativ - PUZ construire blocuri de locuințe S+P+8E str. CUza Vodă 58, pe teren în suprafață de 5111 mp

2020-02-26 00:00:00
Act normativ - PUZ zonă locuințe colective P+4-P+10 str. Anghel Saligny, pe teren 43369 mp

2020-02-26 00:00:00
Act normativ - regulament de organizare și executare a serviciului de transport în regim de taxi în municipiul Focșani

Act normativ - regulament de organizare și executare a serviciului de transport în regim de taxi în municipiul Focșani

2020-02-21 00:00:00
Act normativ

privind aprobarea Raportului informării și consultării publicului nr. 114058 din 20.11.2019 privind documentația P.U.Z. și aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Elaborare PUZ – cartier rezidențial strada Cotești nr. 101 – locuințe individuale” – Focșani, intravilan, str. Cotești 101, T. 128, P. 6706, 6717, nr. cad. 64913, 64915, pe terenurile în suprafață de 21333,0 mp

2019-12-23 00:00:00
Act normativ

proiect de hotărâre privind aprobarea acordării a două burse „Maior Gh. Pastia” în domeniul artelor spectacolului, respectiv aprobarea Regulamentului pentru acordarea Bursei „Maior Gh. Pastia”

2019-12-16 00:00:00
Act normativ

privind aprobarea Regulamentului referitor la modul de concesionare al bunurilor proprietatea publică și privată a municipiului Focșani

2019-12-11 00:00:00

Servicii Online

Depunere documente online Depunere documente online

Depune documente: Investiții, Agricol, Urbanism, ITL, Petiții, L544, etc.

Eliberare Certificate de Urbanism Eliberare Certificate de Urbanism

Obtine un certificate de urbanism on-line

Registratura primărie Registratura primărie

Vizualizare stadiu documente intrate în registratura Primăriei

Petiţii Petiţii

Depune o petitie online si urmareste evolutia

Plăţi online Plăţi online

Posibilitatea de a plati alte servicii online

Plată SMS acces transport greu Plată SMS acces transport greu

valabilă din 10 iulie 2017

Tel. cetățeanului

0237-233.333


sau întrebați aici

Calendar

RespectConect