Proiecte de hotărâri ale Consiliului local

Indicativ Titlu Data
Act normativ - modificare anexă la Regulamentul privind utilizarea piațetelor, parcurilor, scuarurilor, spațiilor verzi amenajate, terenurilor de sport și spațiilor de joacă, aprobat prin HCL nr. 479/2022

2023-07-21 00:00:00
Act normativ - PUZ atragere în intravilan teren 3500 mp și amplasare cort pentru evenimente T7, P384

2023-07-21 00:00:00
Act normativ - PUZ construire imobil locuințe colective S+3E+4R și spațiu comercial la parter

2023-07-21 00:00:00
Act normativ - modificare HCL 36/215 din 2012 - modificare tarife locale pentru producerea, transportul, distribuția și furnizarea energiei termice de către ENET S.A. Focșani

2023-07-06 00:00:00
Act normativ - modificare HCL 542/2017 - tarife pentru activitatea de salubrizare stradală

2023-06-30 00:00:00
Act normativ - avizare documentatie de atribuire pentru delegarea gestiunii activității de eliminare prin depozitare a deșeurilor reziduale, a deșeurilor stradale, a deșeurilor de pământ și pietre provenite de pe căile publice, a rezidurilor rezultate de la instalațiile de tratare a deșeurilor municipale, precum și a deșeurilor care nu pot fi valorificate, provenite din activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a locuințelor, la depozitele de deșeuri nepericuloase în

2023-06-30 00:00:00
Act normativ - modificare si completare regulament organizare si functionare serviciu public de administrare, intretinere si exploatare parcari

2023-06-23 00:00:00
Act normativ - modificare tarife pentru activitățile de colectare separată și transport separat al deșeurilor municipale și deșeurilor similare în municipiul Focșani

2023-06-23 00:00:00
Act normativ - abrogare HCL 189/2010 - regulament circulație, staționare și parcare vehicule cu tracțiune animală în municipiul Focșani - Cartier Mîndrești

2023-06-09 00:00:00
Act normativ - modificare HCL 140/2010 - norme condiții creștere și îngrijire animale domestice și de companie în municipiul Focșani

2023-06-09 00:00:00
Act normativ - completare HCL 140/2010 - regulament serviciu de transport în regim de taxi în municipiul Focșani

2023-06-09 00:00:00
Act normativ - îndreptare eroare materiala din HCL nr. 403/2022

2023-06-08 00:00:00
Act normativ - modificare tarife locale pentru producerea, transportul, distributia si furnizarea energiei termice de catre ENET SA Focsani

2023-05-08 00:00:00
Act normativ - organizare concurs „Cel mai frumos spațiu verde din jurul școlii”

2023-04-07 00:00:00
Act normativ - Regulament ocupare domeniu public/privat al municipiului Focșani, în vederea amplasării și funcționării teraselor sezoniere

2023-04-03 00:00:00

Servicii Online

Eliberare Certificate de Urbanism Eliberare Certificate de Urbanism

Obtine un certificat de urbanism on-line

Registratura primărie Registratura primărie

Vizualizare stadiu documente intrate în registratura Primăriei

Petiţii Petiţii

Depune o petitie online si urmareste evolutia

Plăţi online Plăţi online

Posibilitatea de a plati alte servicii online

Plată SMS acces transport greu Plată SMS acces transport greu

valabilă din 10 iulie 2017

Tel. cetățeanului

0237-233.333


sau întrebați aici

Calendar

Etica și integritateInfoConsRespectConect