Proiecte de hotărâri ale Consiliului local

Indicativ Titlu Data
Proiect de hotărâre

Aprobarea Regulamentului privind desfășurarea unui concurs public pentru pavoazarea cu ornamente luminoase adecvate a vitrinilor și a spațiilor din incintă de către operatorii economici din Municipiul Focșani

2019-09-06 00:00:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului informării și consultării publicului nr. 60213 din 21.06.2019 privind documentația P.U.Z., și aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Elaborare PUZ în vederea atragerii în intravilan a suprafeței de 5750,0 mp construire atelier reparații camioane" - Focșani, Mîndrești, extravilan, T. 68, P. 348, nr. cad. 61069, 55638, 57299, pe terenurile în suprafață de 12508,0 mp, din care suprafața de 5750,0 mp este propusă pentru a fi atrasă în intravilan

2019-08-23 00:00:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului Informării și Consultării Publicului nr.67909 din 15.07.2019 privind documentația P.U.Z., și aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”ELABORARE PUZ PENTRU CONSTRUIRE PALAT JUSTIȚIE” – ce se va realiza în județul Vrancea, Focșani, str.Lupeni nr.7, nr.cad.63680, 63681, pe terenul în suprafață de 11338,0 mp., pe lângă aceste terenuri au mai fost luate în studiu parcelele 9106, în suprafață de 1090,0 și 9166 în suprafață de 563,0 mp, identificate cu C.F. 56004 și C.F. 57211, pentru care există propunere de expropriere pentru cauză de utilitate publică.

2019-08-02 00:00:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului Informării și Consultării Publicului nr.45889 din 06.05.20109 privind documentația P.U.Z., și aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”PUZ zona nord atragere în intravilan suprafața de 23194,0 mp pentru construire locuințe și dotări complementare” ce se va realiza în județul Vrancea, Focșani, Extravilan, T.22, P.62/13,62/1,62/14,27/1,62/15, nr.cad.64264,64265,64166,62877,62884,63490, pe terenurile în suprafață de 23194,0 mp.

2019-07-03 00:00:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea ceremoniilor ce au ca obiect oficierea de căsătorii în incinta Teatrului Municipal ”Mr.Ghe.Pastia”Focșani

2019-06-25 00:00:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului Informării și Consultării Publicului nr.2817 din 11.01.2019 privind documentația P.U.Z., și aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”Construire Birouri și Locuințe Colective D+P+5E” – ce se va realiza în județul Vrancea, Focșani, str.Lupeni, nr.9, nr.cad.56004, pe terenul în suprafață de 1.131,00 mp

2019-06-25 00:00:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre privind aprobarea normării numărului minim de locuri de parcare pentru construcțiile noi din municipiul Focșani.

2019-06-14 00:00:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Focșani nr.217/2016 privind stabilirea criteriilor și a punctajului în vederea acordării înlesnirilor la plată a obligațiiilor datorate bugetului local de către persoanele fizice

2019-06-04 00:00:00
Proiect de hotărâre

Proiect de horărâre privind aprobarea Raportului Consultării și Informării Publicului nr. 45925 din 06.05.2019 privind documentația PUZ și aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”Construire blocuri de locuințe D+P+6E și grădiniță” pe strada Vrancei nr. 12, nr. cad. 61606, suprafața terenului= 4.784,0 mp

2019-05-16 00:00:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului consultării și informării publicului nr. 27001 din 21.03.2019 privind documentația P.U.Z. și aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire imobil spații comerciale, birouri și locuință S+P+4" - ce se va realiza în județul Vrancea, Focșani, str. Cuza Vodă nr. 10, nr. cad. 59616, pe terenul în suprafață de 527,0 mp

2019-04-09 00:00:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre privind avizarea documentației de atribuire pentru delegarea gestiunii serviciului de transport public local de călători prin curse regulate și acordarea mandatului special Primarului municipiului Focșani să aprobe întreaga documentație de atribuire în cadrul Adunăruii Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunicatră de utilități publice pentru serviciul de trabnsport public local prin curse regulate, „Asociația Metropolitan Trans”

2019-03-27 00:00:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre privind completarea anexei la HCL nr. 160/2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de administrare, întreținere și exploatare a parcărilor ce aparțin domeniului public și privat al municipiului Focșani.

2019-02-27 00:00:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului Consultării și Informării Publicului nr. 3120 din 14.01.2019 privind documentația P.U.Z. și aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Atragere în intravilan suprafața de 39383 mp pentru reglementare zonă cu locuințe și schimbare de destinație construcții existente cu funcțiuni agricole în locuințe” – ce se va realiza în județul Vrancea, Focșani, extravilan, str. Vlad Țepeș, nr. cad. 54940, 54348, 54444, 58095, 58656, 62126, 60365, 50360, 57033, 57345, 56221, 52674, 54676, 62879, 59673, 60744, 57989, 58557, 62353, 61778, 59894, 54443, 59674, 59893, 54678, 54677, 58288, 52670, 62352, 55806, 62127, 52950, 52671, 53872, 53854, 63546, 55803, 9742/3/5/3N, 53861, 52675, 57826, 62427, 52778.Suprafața terenurilor = 39.383,0 mp.

2019-02-25 00:00:00
Proiect de hotărâre

privind aprobarea raportului Consultării și Informării Publicului nr. 102975 din 26.11.2018 privind documentația P.U.Z. și aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire locuințe colective P+2E” – generat de imobilul amplasat în Focșani, str. Rarău T. 190, P. 10352, 10353 nr. cad. 60012, suprafața terenului = 395,00 mp.

2019-01-21 00:00:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului Consultării și Informării Publicului nr. 2225 din 10.01.2019 privind documentația P.U.Z. și aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire cabinet medical și locuință de serviciu P+1” – generat de imobilul amplasat în Focșani, str. Constituției nr. 8A, nr. cad. 10530N, pe terenul în suprafață de 209,00 mp.

2019-01-17 00:00:00

Servicii Online

Depunere documente online Depunere documente online

Depune documente: Investiții, Agricol, Urbanism, ITL, Petiții, L544, etc.

Eliberare Certificate de Urbanism Eliberare Certificate de Urbanism

Obtine un certificate de urbanism on-line

Registratura primărie Registratura primărie

Vizualizare stadiu documente intrate în registratura Primăriei

Petiţii Petiţii

Depune o petitie online si urmareste evolutia

Plăţi online Plăţi online

Posibilitatea de a plati alte servicii online

Plată SMS acces transport greu Plată SMS acces transport greu

valabilă din 10 iulie 2017

Tel. cetățeanului

0237-233.333


sau întrebați aici

Calendar

RespectConect