Proiecte de hotărâri ale Consiliului local

Indicativ Titlu Data
Act normativ

privind aprobarea Raportului informării și consultării publicului nr. 114058 din 20.11.2019 privind documentația P.U.Z. și aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Elaborare PUZ – cartier rezidențial strada Cotești nr. 101 – locuințe individuale” – Focșani, intravilan, str. Cotești 101, T. 128, P. 6706, 6717, nr. cad. 64913, 64915, pe terenurile în suprafață de 21333,0 mp

2019-12-23 00:00:00
Act normativ

proiect de hotărâre privind aprobarea acordării a două burse „Maior Gh. Pastia” în domeniul artelor spectacolului, respectiv aprobarea Regulamentului pentru acordarea Bursei „Maior Gh. Pastia”

2019-12-16 00:00:00
Act normativ

privind aprobarea Regulamentului referitor la modul de concesionare al bunurilor proprietatea publică și privată a municipiului Focșani

2019-12-11 00:00:00
Proiect act normativ - aprobarea documentației „Document strategic integrat privind măsurile necesare în vederea implementării unor sisteme integrate de colectare selectivă a deșeurilor în municipiul Focșani”

Proiect de hotarare privind aprobarea documentației „Document strategic integrat privind măsurile necesare în vederea implementării unor sisteme integrate de colectare selectivă a deșeurilor în municipiul Focșani”

2019-12-06 00:00:00
Proiect act normativ

Stabilirea nivelurilor impozabile, impozitelor și taxelor locale și alte taxe asimilate acestora, precum și amenzilor aplicabile în anul fiscal 2020

2019-11-21 00:00:00
Proiect de hotărâre

Modificarea și completarea anexei la HCL nr. 160/27.04.2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de administrare, întreținere și exploatare a parcărilor ce aparțin domeniului public și privat al Municipiuluii Focșani

2019-10-31 00:00:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului local al municipiului Focșani.

2019-10-18 00:00:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației „Document strategic integrat privind măsurile de creștere a eficienței energetice pentru sistemul de iluminat public din Municipiul Focșani", având ca obiectiv modernizarea, extinderea și eficiența energetică a sistemului de iluminat public în Municipiul Focșani.

2019-10-18 00:00:00
Proiect de hotărâre

Proiectul de hotărâre privind aprobarea Raportului Informării și Consultării Publicului nr. 85534 din 09.09.2019 privind documentația P.U.Z. și aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire ansamblu de clădiri cu funcțiuni comerciale” – Focșani, intravilan, str. Bârsei nr. 15 nr. cad. 52234, pe terenurile în suprafață de 19.382,0 mp

2019-10-18 00:00:00
Proiect de hotărâre

Proiectul de hotărâre privind aprobarea Raportului informării și consultării publicului nr. 68111/15.07.2019 privind documentația P.U.Z. și aprobarea Planului Urbanistic Zonal „P.U.Z. atragere în intravilan a terenului în suprafață de 10534,0 mp pentru construire locuințe individuale” (suprafața propusă a fi atrasă în intravilan este de 10638,0 mp rezultată în urma actualizării cărților funciare și a studiului topograf) – se va realiza în județul Vrancea, Focșani, extravilan, T. 92, P. 484/2, 484/1, 484/34 nr. cad. 63228, 63251, 60433, 61245, 59384, 59365, 62958, 59382, 59360, 62959, 59381, 59385, 63252, 59889, 61246, 63227, 59383, 59375

2019-10-15 00:00:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 185/2014 privind aprobarea regulamentului privind desfășurarea activităților de dezinsecție, dezinfecție, deratizare și tratamente fitosanitare în municipiul Focșani

2019-09-20 00:00:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului Informării și Consultării Publicului nr.85432 din 09.09.2019 privind documentația P.U.Z., și aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”Construire locuințe colective P+6E și împrejmuire – Elaborare PUZ” – Focșani, intravilan, str.Odobești nr.55 nr.cad.52790, pe terenurile în suprafață de 6850, 0 mp.

2019-09-13 00:00:00
Proiect de hotărâre

Aprobarea Raportului Informării și Consultării Publicului nr. 75276 din 07.08.2019 privind documentația P.U.Z., și aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”ELABORARE PUZ PENTRU REGLEMENTARE DRUM ACCES PE TEREN C.F.NR.61771(MapN), LA ANSAMBLUL REZIDENȚIAL” – Focșani, intravilan nr.cad.T.199, P.11075%, nr.cad.61771, pe terenurile în suprafață de 2604,0 mp.

2019-09-06 00:00:00
Proiect de hotărâre

Aprobarea Raportul Informării și Consultării Publicului nr.75352 din 07.08.2019 privind documentația P.U.Z., și aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”PUZ-REGLEMENTĂRI FUNCȚIUNI ȘI ACCESE PENTRU STRĂPUNGERE STRADA MILITARI-ANGHEL SALIGNY” – Focșani, intravilan, nr.cad.61185, 61186, 50039, 51618, 54776, 53779, pe terenurile în suprafață de 10.740,0 mp

2019-09-06 00:00:00
Proiect de hotărâre

Aprobarea Raportului Informării și Consultării Publicului nr.75200 din 07.08.20019 privind documentația P.U.Z., și aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”PUZ REGLEMENTĂRI FUNCȚIUNI ȘI ACCESE PENTRU TRĂPUNGERE STRADA CUZA-VODĂ – CENTURA OCOLITOARE” – Focșani, intravilan, Cuza Vodă, nr.cad.516/3/1/1/1/1/1/1N, 53797, 516/1/2/1N pe terenurile în suprafață de 16.415,70 mp.

2019-09-06 00:00:00

Servicii Online

Depunere documente online Depunere documente online

Depune documente: Investiții, Agricol, Urbanism, ITL, Petiții, L544, etc.

Eliberare Certificate de Urbanism Eliberare Certificate de Urbanism

Obtine un certificate de urbanism on-line

Registratura primărie Registratura primărie

Vizualizare stadiu documente intrate în registratura Primăriei

Petiţii Petiţii

Depune o petitie online si urmareste evolutia

Plăţi online Plăţi online

Posibilitatea de a plati alte servicii online

Plată SMS acces transport greu Plată SMS acces transport greu

valabilă din 10 iulie 2017

Tel. cetățeanului

0237-233.333


sau întrebați aici

Calendar

RespectConect