Centrul de Comunicare

Centrul de Comunicare - un mod nou de abordare a relaţiei dintre administraţia publicã şi cetãţeni

 

Principiul transparenţei în activitatea administraţiei publice locale, dublat de cerinţele sporite în domeniul eficienţei şi responsabilitãţii funcţionarilor publici, şi-au gãsit o reflectare deosebitã în organizarea, la nivelul Primãriei Municipiului Focşani a unui Centru de Comunicare.

 

Obiectivele imediate ale proiectului privesc:

  • Uşurarea fluxului informaţional cãtre şi dinspre cetãţeni
  • Oferirea unui acces direct la baza de date
  • Scurtarea traseelor documentelor
  • Degrevarea serviciilor specializate de o activitate cronofagã
  • Crearea unui mediu propice relaţiei cu cetãţenii

Amplasat chiar la intrarea în sediu, într-un spaţiu modern şi deschis, beneficiind de dotãri tehnice superioare, Centrul oferã un cadru de discuţii în condiţii civilizate, eliminând vechiul simbol al ghişeelor şi al funcţionarilor impersonali.

 

Serviciile oferite se referã atât la prezentarea tuturor informaţiilor necesare pentru rezolvarea solicitãrilor, referitor la documentele necesare şi procedurile de urmat, asistenţã şi consultanţã în pregãtirea documentelor, consiliere, primire şi verificare documentaţie, înregistrare şi eliberare documente.

 

Astfel, colegii prezenți desfășoară următoarele activități:

-înregistrează cererile de înscriere în audienţă; înregistrează petiţii,reclamaţii, sesizări; înregistrează cereri în baza Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public;


-înregistrează dosare pentru locuinţele din fondul locativ de stat şi locuinţele tip ANL; înregistrează documentele necesare preschimbării contractelor de închiriere sau adeverinţe de domiciliu.                      

-oferă informaţii privind actele necesare pentru: obţinerea certificatului de urbanism pentru concesionări teren, tranzacţii imobiliare, lucrări de construire/desfiinţare, schimbări destinaţie, atragere în intravilan, amplasare panouri publicitare, totem-uri, bannere, firme, execuţie reţele edilitare, racorduri, branşamente (apă, canalizare, gaze, electrice, cablu TV, telefonice); prelungirea certificatului de urbanism; prelungirea autorizaţiei de construire/desfiinţare; obţinerea adeverinţei de nomenclatură stradală; reglare taxă autorizaţie de construire; verifică dosare; înregistrează și eliberează - certificatele de urbanism, autorizaţiile de construire / desfiinţare, adeverinţele de nomenclatură stradală.


- primesc, verifică şi eliberează documente: înscrieri la rol fiscal - clădiri, terenuri; radieri de la rolul fiscal - clădiri, terenuri; înscrieri auto - Persoane Fizice / Persoane Juridice; radieri auto - Persoane Fizice / Persoane Juridice; declaraţii Persoane Juridice - clădiri, terenuri, auto; scutiri impozit - clădiri, terenuri; înregistrare amenzi, procese-verbale, adrese de la executori, notificări, citaţii privind Legea nr. 64/1995; oferă informaţii specifice relativ la competenţa de soluţionare a serviciului.  

- primire, verificare şi eliberare documente: certificarea situaţiei agricole, în baza Registrului Agricol; certificate de producator, în baza solicitărilor şi a datelor din Registrul Agricol; înscrierea în Registrul Agricol sau radierea din Registrul Agricol; cereri pentru reconstituirea dreptului de proprietate, conform legilor fondului funciar (Legea nr. 18/1991, Legea nr. 1/2000, Legea nr. 247/2005); cereri conform Legii nr. 341/2004; cereri privind subvenţiile acordate producătorilor agricoli; bilete de adeverire a proprietăţii animalelor; oferă informaţii specifice relativ la competenţa de soluţionare a serviciului.
-primeşte şi înregistrează documente de la unităţile subordonate Consiliului Local al municipiului Focşani, instituții publice; corespondență poștă.     Practic, se doreşte ca orice problemã a cetãţenilor sã poatã fi rezolvatã în acest spaţiu, în timp cât mai scurt şi în condiţii optime. Astfel, se eliminã cãutarea serviciului şi a funcţionarului potrivit, în tot sediul instituţiei, precum şi eventualele neînţelegeri cu privire la documentele necesare.

 

Centrul şi întreaga primãrie au implementat un program de circuit informatizat al documentelor, avantajele utilizãrii acestuia fiind deja evidente. Orice document poate fi urmãrit exact, cunoscându-se permanent traseul urmat, stadiul în care se aflã, numãrul de zile rãmase pânã la data eliberãrii etc.

 

Programul de lucru al Centrului de Comunicare este:

 

Luni, Marţi, Joi, Vineri, între orele 8.30 - 16.30 

Miercuri, între orele 8.30 - 18.30

 

În afara acestui program, personalul efectueazã centralizarea documentelor, transmiterea lor cãtre serviciile de specialitate, primirea de la acestea a documentelor de eliberat.

 

Pentru situaţiile în care se impune ca cetãţeanul sã aibã posibilitatea unei discuţii cu unul din funcţionarii de la serviciile de specialitate, reprezentantul serviciului va apela telefonic funcţionarul respectiv, care se va prezenta în Centru.

 

Un mediu de lucru plãcut, în care cetãţeanul este tratat ca partener egal, fãrã bariera „ghişeului" cu care eram deja neplãcut obişnuiţi, un sistem de evidenţã computerizatã, eficient şi funcţional, personal pregãtit şi cu abilitãţi de comunicare, sunt doar câteva din caracteristicile pe care ni le-am propus ca definitorii pentru noua abordare a relaţiei cu cetãţenii.

 

Înapoi


Servicii Online

Eliberare Certificate de Urbanism Eliberare Certificate de Urbanism

Obtine un certificat de urbanism on-line

Registratura primărie Registratura primărie

Vizualizare stadiu documente intrate în registratura Primăriei

Petiţii Petiţii

Depune o petitie online si urmareste evolutia

Plăţi online Plăţi online

Posibilitatea de a plati alte servicii online

Plată SMS acces transport greu Plată SMS acces transport greu

valabilă din 10 iulie 2017

Tel. cetățeanului

0237-233.333


sau întrebați aici

Calendar

Etica și integritateInfoConsRespectConect