Carieră Unități Subordonate

Direcția de Asistență Socială Focșani organizează concurs pentru ocuparea unui post de medic de familie și 2 posturi de medic specialist

Direcția de Asistență Socială Focșani, județul Vrancea, organizează concurs pentru ocuparea a unui post vacant de medic medicină generală/ medicină de familie și 2 posturi de medic specialist medicină generală/ medicină de familie, pe perioadă nedeterminată, 7 ore/zi, în cadrul Compartimentului Cabinete medicale școlare și de medicină dentară- unități de învățământ, în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 166 din 26 ianuarie 2023

Concursul va fi sustinut în data de 19.09.2023, ora 09:00 (proba scrisă) și 25.09.2023, ora 09:00 proba clinică/practică.

 

Anunţ privind organizarea unui concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post de administrator la Cămin Persoane Vârstnice

Direcţia de Asistenţă Socială Focşani cu sediul în Focşani str. Cuza Vodă nr. 43, în conformitate cu art. IV, alineatul (5) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 34/2023, privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, potrivit Memorandumului inițiat de către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației și analizat în ședința Guvernului, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post de administrator la Cămin Persoane Vârstnice din cadrul Centrul Social Multifuncțional "Cantina de Ajutor Social și Cămin Persoane Vârstnice" al Direcţiei de Asistenţă Socială Focşani.

Anunţ privind organizarea concursului pentru ocuparea postului de infirmier, la Serviciul Social “Cămin Persoane Vârstnice”

Direcţia de Asistenţă Socială Focşani cu sediul în Focşani str. Cuza Vodă nr. 43, în conformitate cu art. IV, alineatul (5) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 34/2023, privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, potrivit Memorandumului inițiat de către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației și analizat în ședința Guvernului, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post de infirmier la Cămin Persoane Vârstnice din cadrul Centrul Social Multifuncțional "Cantina de Ajutor Social și Cămin Persoane Vârstnice" al Direcţiei de Asistenţă Socială Focşani.

Direcția de Asistență Socială Focșaniorganizează concurs pentru ocuparea unor posturi vacante

Direcția de Asistență Socială Focșani, județul Vrancea, organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de medic medicină generală/ medicină de familie și 2 posturi de medic specialist Medicină generală/ medicină de familie, pe perioadă nedeterminată, 7 ore/zi, în cadrul Compartimentului Cabinete medicale școlare și de medicină dentară- unități de învățământ, în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 166 din 26 ianuarie 2023

Concursul va fi sustinut în data de 19.06.2023, ora 09:00 (proba scrisă) și 22.06.2023, ora 09:00 proba clinică/practică.

 

Direcția de Asistență Socială Focșani organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de medic stomatolog

Direcția de Asistență Socială Focșani, județul Vrancea, organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de medic stomatolog pe perioadă nedeterminată, 7 ore/zi, în cadrul Compartimentului Cabinete medicale școlare și de medicină dentară- unități de învățământ, în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 166 din 26 ianuarie 2023

Direcţia de Asistenţă Socială organizează concurs/examen pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unei funcţii contractuale de execuţie vacante de asistent medical

Direcţia de Asistenţă Socială, cu sediul în Focşani, str. Cuza Vodă, nr. 43, organizează concurs/examen pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unei funcţii contractuale de execuţie vacante de asistent medical cu studii postliceale în cadrul Compartimentului Cabinete medicale şi de medicină dentară - unităţi de învăţămant.

Anunț privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual la Creșa Focșani

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice cu modificările şi completările ulterioare
Creșa Focșani scoate la concurs pe data de 17.05.2023, un post de execuție de muncitor calificat II (electrician), la Creșa nr.1 și un post de infirmieră, la Creșa nr.7 Focșani, ambele pe perioadă nedeterminată.

Teatrul Municipal Mr. Gh. Pastia Focșani scoate la Concurs/ Examen următoarele funcții contractuale

Teatrul Municipal Mr. Gh. Pastia Focșani scoate la Concurs/ Examen următoarele funcții contractuale:

 

- Regizor tehnic ( scenă) , studii medii, normă întreagă, perioadă nedeterminată.
- Muncitor calificat I ( mânuitor decor), studii medii/ generale, normă întreagă, perioadă nedeterminată.
- Administrator I, studii medii, normă întreagă, perioadă nedeterminată.

 

Direcția de Asistență Socială Focșani, județul Vrancea, organizează concurs pentru ocuparea a 3 posturi vacante de medic medicină generală/ de familie și 2 posturi de medic specialist Medicină generală/ de familie

Direcția de Asistență Socială Focșani, județul Vrancea, organizează concurs pentru ocuparea a 3 posturi vacante de medic medicină generală/ de familie și 2 posturi de medic specialist Medicină generală/ de familie, pe perioadă nedeterminată, 7 ore/zi, în cadrul Compartimentului Cabinete medicale școlare și de medicină dentară- unități de învățământ, în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 166 din 26 ianuarie 2023

ANUNȚ PRIVIND ORGANIZAREA DE CONCURS/EXAMEN ÎN CADRUL CREȘEI NR. 7 FOCȘANI

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice cu modificările şi completările ulterioare
Creșa Focșani scoate la concurs pe data de 24.04.2023, un post de execuție de muncitor calificat I (bucătar) pe perioadă nedeterminată, la Creșa nr.7 Focșani.

Anunț privind organizarea de concurs/examen în cadrul Clubulului Sportiv Municipal Focșani 2007

Având în vedere prevederile O.U.G. nr.80/2022, alin. (4) și a Hotărârii Guvernului României nr.1.336/2022 pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, Clubul Sportiv Municipal Focșani 2007 organizează concurs/examen la sediul instituției din Focșani, str.Bld.Unirii, nr.3A, jud.Vrancea în vederea ocupării postului contractual vacant unic de execuție, pe durata nedeterminată, de Inspector de specialitate I -Compartiment marketing și comunicare .

Anunţ privind concursul pentru ocuparea unui post de infirmier în cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Focşani

Direcţia de Asistenţă Socială Focşani cu sediul în Focşani str. Cuza Vodă nr. 43, în conformitate cu alineatul (4) al articolului unic din OUG nr. 80/2022 privind reglementarea unor măsuri în domeniul ocupării posturilor în sectorul bugetar, cu completările ulterioare, aprobată cu completări prin Legea nr. 287/2022, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post contractual de execuție de infirmier cu normă întreagă (12/24 inegal) pe durată nedeterminată, la Serviciul Social "Cămin Persoane Vârstnice" din cadrul Centrul Social Multifuncțional "Cantina de Ajutor Social și Cămin Persoane Vârstnice" al Direcţiei de Asistenţă Socială Focşani.

Anunț privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual Clubul Sportiv Municipal Focșani 2007

Având în vedere prevederile O.U.G. nr.80/2022, alin. (4) și a Hotărârii Guvernului României nr.1.336/2022 pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, Clubul Sportiv Municipal Focșani 2007 organizează concursuri/examene la sediul instituției din Focșani, str.Bld.Unirii, nr.3A, jud.Vrancea în vederea ocupării posturilor contractuale vacante unice de execuție, pe durata nedeterminată, după cum urmează:

Poliția Locală a municipiului Focșani organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unei funcții publice de execuție vacantă de polițist local, clasa III, grad profesional asistent la Serviciul ordine publică

Poliția Locală a municipiului Focșani cu sediul în Focșani, strada Cuza Vodă, nr. 43, în conformitate cu prevederile art. 618 alin. (1) lit. b) din Ordonanța Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare și Hotărârii Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unei funcții publice de execuție vacantă de polițist local, clasa III, grad profesional asistent la Serviciul ordine publică

Direcţia de Asistenţă Socială, cu sediul în Focşani, str. Cuza Vodă, nr. 43, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, cu raport de serviciu normă întreagă, a funcţiei publice de execuţie vacantă de consilier achiziții publice, clasa I, gradul profesional asistent la Compartimentul achiziții

Direcţia de Asistenţă Socială, cu sediul în Focşani, str. Cuza Vodă, nr. 43, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, cu raport de serviciu normă întreagă, a funcţiei publice de execuţie vacantă de consilier achiziții publice, clasa I, gradul profesional asistent la Compartimentul achiziții

Înapoi


Servicii Online

Eliberare Certificate de Urbanism Eliberare Certificate de Urbanism

Obtine un certificat de urbanism on-line

Registratura primărie Registratura primărie

Vizualizare stadiu documente intrate în registratura Primăriei

Petiţii Petiţii

Depune o petitie online si urmareste evolutia

Plăţi online Plăţi online

Posibilitatea de a plati alte servicii online

Plată SMS acces transport greu Plată SMS acces transport greu

valabilă din 10 iulie 2017

Tel. cetățeanului

0237-233.333


sau întrebați aici

Calendar

Etica și integritateInfoConsRespectConect