Carieră Unități Subordonate

ANUNȚ PRIVIND ORGANIZAREA DE CONCURS/EXAMEN ÎN CADRUL CREȘEI NR. 7 FOCȘANI

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice cu modificările şi completările ulterioare
Creșa Focșani scoate la concurs pe data de 24.04.2023, un post de execuție de muncitor calificat I (bucătar) pe perioadă nedeterminată, la Creșa nr.7 Focșani.

Anunț privind organizarea de concurs/examen în cadrul Clubulului Sportiv Municipal Focșani 2007

Având în vedere prevederile O.U.G. nr.80/2022, alin. (4) și a Hotărârii Guvernului României nr.1.336/2022 pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, Clubul Sportiv Municipal Focșani 2007 organizează concurs/examen la sediul instituției din Focșani, str.Bld.Unirii, nr.3A, jud.Vrancea în vederea ocupării postului contractual vacant unic de execuție, pe durata nedeterminată, de Inspector de specialitate I -Compartiment marketing și comunicare .

Anunţ privind concursul pentru ocuparea unui post de infirmier în cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Focşani

Direcţia de Asistenţă Socială Focşani cu sediul în Focşani str. Cuza Vodă nr. 43, în conformitate cu alineatul (4) al articolului unic din OUG nr. 80/2022 privind reglementarea unor măsuri în domeniul ocupării posturilor în sectorul bugetar, cu completările ulterioare, aprobată cu completări prin Legea nr. 287/2022, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post contractual de execuție de infirmier cu normă întreagă (12/24 inegal) pe durată nedeterminată, la Serviciul Social "Cămin Persoane Vârstnice" din cadrul Centrul Social Multifuncțional "Cantina de Ajutor Social și Cămin Persoane Vârstnice" al Direcţiei de Asistenţă Socială Focşani.

Anunț privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual Clubul Sportiv Municipal Focșani 2007

Având în vedere prevederile O.U.G. nr.80/2022, alin. (4) și a Hotărârii Guvernului României nr.1.336/2022 pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, Clubul Sportiv Municipal Focșani 2007 organizează concursuri/examene la sediul instituției din Focșani, str.Bld.Unirii, nr.3A, jud.Vrancea în vederea ocupării posturilor contractuale vacante unice de execuție, pe durata nedeterminată, după cum urmează:

Poliția Locală a municipiului Focșani organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unei funcții publice de execuție vacantă de polițist local, clasa III, grad profesional asistent la Serviciul ordine publică

Poliția Locală a municipiului Focșani cu sediul în Focșani, strada Cuza Vodă, nr. 43, în conformitate cu prevederile art. 618 alin. (1) lit. b) din Ordonanța Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare și Hotărârii Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unei funcții publice de execuție vacantă de polițist local, clasa III, grad profesional asistent la Serviciul ordine publică

Direcţia de Asistenţă Socială, cu sediul în Focşani, str. Cuza Vodă, nr. 43, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, cu raport de serviciu normă întreagă, a funcţiei publice de execuţie vacantă de consilier achiziții publice, clasa I, gradul profesional asistent la Compartimentul achiziții

Direcţia de Asistenţă Socială, cu sediul în Focşani, str. Cuza Vodă, nr. 43, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, cu raport de serviciu normă întreagă, a funcţiei publice de execuţie vacantă de consilier achiziții publice, clasa I, gradul profesional asistent la Compartimentul achiziții

Direcţia de Asistenţă Socială, cu sediul în Focşani, str. Cuza Vodă, nr. 43, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a trei posturi de medic medicină generală/medicină de familie, cu normă întreagă, în cadrul Compartimentului Cabinete Medicale şi de Medicină Dentară – unităţi de învăţămant

Direcţia de Asistenţă Socială, cu sediul în Focşani, str. Cuza Vodă, nr. 43, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a trei posturi de medic medicină generală/medicină de familie, cu normă întreagă, în cadrul Compartimentului Cabinete Medicale şi de Medicină Dentară - unităţi de învăţămant

Clubul Sportiv Municipal Focșani 2007 organizează concurs/examen la sediul instituției din Focșani, str.Timiș, nr.2A, jud.Vrancea în vederea ocupării a unui post de administrator I,contractual vacant, de execuție, pe durată nedeterminată

Clubul Sportiv Municipal Focșani 2007 organizează concurs/examen la sediul instituției din Focșani, str.Timiș, nr.2A, jud.Vrancea în vederea ocupării a unui post de administrator I,contractual vacant, de execuție, pe durată nedeterminată

Direcţia de Asistenţă Socială, cu sediul în Focşani, str. Cuza Vodă, nr. 43, organizează concurs/examen pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a două funcţii contractuale de execuţie vacante

Direcţia de Asistenţă Socială, cu sediul în Focşani, str. Cuza Vodă, nr. 43, organizează concurs/examen pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a două funcţii contractuale de execuţie vacante ncţii contractuale de execuţie vacante

Anunț privind reluarea procedurii de concurs de proiecte de management pentru Ateneul Popular ”Maior Gheorghe Pastia” Focșani de către Primăria Municipiului Focșani

Anunț privind reluarea procedurii de concurs de proiecte de management pentru Ateneul Popular "Maior Gheorghe Pastia" Focșani de către Primăria Municipiului Focșani

Direcţia de Asistenţă Socială Focşani cu sediul în Focşani str. Cuza Vodă nr. 43, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post de spălătoreasă la Cămin Persoane Vârstnice din cadrul Centrul Social Multifuncțional “Cantina de Ajutor Social și Cămin Persoane Vârstnice” al Direcţiei de Asistenţă Socială Focşani

Direcţia de Asistenţă Socială Focşani cu sediul în Focşani str. Cuza Vodă nr. 43, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post de spălătoreasă la Cămin Persoane Vârstnice din cadrul Centrul Social Multifuncțional "Cantina de Ajutor Social și Cămin Persoane Vârstnice" al Direcţiei de Asistenţă Socială Focşani

Direcţia de Asistenţă Socială, cu sediul în Focşani, str. Cuza Vodă, nr. 43, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, cu timp normal de muncă, a funcţiei publice de execuţie vacantă de: - consilier achiziții publice, clasa I, gradul profesional asistent la Compartimentul achiziții.

Direcţia de Asistenţă Socială, cu sediul în Focşani, str. Cuza Vodă, nr. 43, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, cu timp normal de muncă, a funcţiei publice de execuţie vacantă de:
- consilier achiziții publice, clasa I, gradul profesional asistent la Compartimentul achiziții.

Anunț privind reluarea procedurii de concurs de proiecte de management pentru Ateneul Popular ”Maior Gheorghe Pastia” Focșani de către Primăria Municipiului Focșani

Anunț privind reluarea procedurii de concurs de proiecte de management pentru Ateneul Popular "Maior Gheorghe Pastia" Focșani de către Primăria Municipiului Focșani

Serviciul Public Creșe Focșani scoate la concurs pe data de 17.01.2022, un post de execuție de muncitor calificat I (bucătar) pe perioadă nedeterminată, la Creșa nr 7.

Serviciul Public Creșe Focșani scoate la concurs pe data de 17.01.2022, un post de execuție de muncitor calificat I (bucătar) pe perioadă nedeterminată, la Creșa nr 7.

Direcţia de Asistenţă Socială, cu sediul în Focşani, str. Cuza Vodă, nr. 43, organizează concurs/examen pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a două funcţii contractuale de execuţie vacante, de asistent medical principal cu studii postliceale în cadrul Compartimentului Cabinete medicale şi de medicină dentară - unităţi de învăţămant.

Direcţia de Asistenţă Socială, cu sediul în Focşani, str. Cuza Vodă, nr. 43, organizează concurs/examen pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a două funcţii contractuale de execuţie vacante, de asistent medical principal cu studii postliceale în cadrul Compartimentului Cabinete medicale şi de medicină dentară - unităţi de învăţămant.

Înapoi


Servicii Online

Eliberare Certificate de Urbanism Eliberare Certificate de Urbanism

Obtine un certificate de urbanism on-line

Registratura primărie Registratura primărie

Vizualizare stadiu documente intrate în registratura Primăriei

Petiţii Petiţii

Depune o petitie online si urmareste evolutia

Plăţi online Plăţi online

Posibilitatea de a plati alte servicii online

Plată SMS acces transport greu Plată SMS acces transport greu

valabilă din 10 iulie 2017

Tel. cetățeanului

0237-233.333


sau întrebați aici

InfoConsDeșeuri electrice

Calendar

RespectConect