Carieră Primăria Municipiului Focșani

Procedura de organizare și desfășurare a probei suplimentare de testare a competențelor specifice în domeniul tehnologiei informației la concursurile organizate de către Primăria Municipiului Focșani


 

Centralizator nominal al rezultatelor concursului de recrutare organizat în data de 13 septembrie 2018 în vederea ocupării funcţiei publice de conducere vacante de șef serviciu gradul II – Serviciul corp de control al primarului din cadrul Primăriei Municipiului Focşani

Centralizator nominal al rezultatelor concursului de recrutare organizat în data de 13 septembrie 2018 în vederea ocupării funcţiei publice de conducere vacante de șef serviciu gradul II – Serviciul corp de control al primarului din cadrul Primăriei Municipiului Focşani

Centralizator nominal al rezultatelor concursului de recrutare organizat în data de 13 septembrie 2018 în vederea ocupării funcţiei publice de conducere vacante de șef serviciu gradul II - Serviciul corp de control al primarului din cadrul Primăriei Municipiului Focşani

Rezultatul probei interviu** la concursul organizat în vederea ocupării funcţiei publice de conducere vacantă de șef serviciu gradul II – Serviciul corp de control al primarului din cadrul Primăriei Municipiului Focşani

Rezultatul probei interviu** la concursul organizat în vederea ocupării funcţiei publice de conducere vacantă de șef serviciu gradul II – Serviciul corp de control al primarului din cadrul Primăriei Municipiului Focşani

Rezultatul probei interviu** la concursul organizat în vederea ocupării funcţiei publice de conducere vacantă de șef serviciu gradul II - Serviciul corp de control al primarului din cadrul Primăriei Municipiului Focşani

Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacantă de șef serviciu gradul II – Serviciul corp de control al primarului din cadrul Primăriei Municipiului Focşani din data de 13.09.2018 proba scrisă

Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacantă de șef serviciu gradul II – Serviciul corp de control al primarului din cadrul Primăriei Municipiului Focşani din data de 13.09.2018 proba scrisă

Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacantă de șef serviciu gradul II - Serviciul corp de control al primarului din cadrul Primăriei Municipiului Focşani din data de 13.09.2018 proba scrisă

Anunţ privind organizarea unui examen pentru promovarea în funcţia imediat superioară celei deţinute, respectiv de arhivar II, a unui salariat – personal contractual care ocupă postul de arhivar debutant la Compartiment administrație publică din cadrul Primăriei Municipiului Focşani

Anunţ privind organizarea unui examen pentru promovarea în funcţia imediat superioară celei deţinute, respectiv de arhivar II, a unui salariat – personal contractual care ocupă postul de arhivar debutant la Compartiment administrație publică din cadrul Primăriei Municipiului Focşani

Anunţ privind organizarea unui examen pentru promovarea în funcţia imediat superioară celei deţinute, respectiv de arhivar II, a unui salariat - personal contractual care ocupă postul de arhivar debutant la Compartiment administrație publică din cadrul Primăriei Municipiului Focşani

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul organizat în data de 19 septembrie 2018 - proba scrisă, pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacantă de inspector clasa I gradul profesional superior (1 post) și funcţiei publice de execuţie vacantă de inspector clasa I gradul profesional principal (2 posturi) la Serviciul investiții – Direcția managementul proiectelor și investițiilor din cadrul Primăriei Municipiului Focşani

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul organizat în data de 19 septembrie 2018 - proba scrisă, pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacantă de inspector clasa I gradul profesional superior (1 post) și funcţiei publice de execuţie vacantă de inspector clasa I gradul profesional principal (2 posturi) la Serviciul investiții – Direcția managementul proiectelor și investițiilor din cadrul Primăriei Municipiului Focşani

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul organizat în data de 19 septembrie 2018 - proba scrisă, pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacantă de inspector clasa I gradul profesional superior (1 post) și funcţiei publice de execuţie vacantă de inspector clasa I gradul profesional principal (2 posturi) la Serviciul investiții - Direcția managementul proiectelor și investițiilor din cadrul Primăriei Municipiului Focşani

Centralizator nominal al rezultatelor finale ale concursului organizat în data de 28 august 2018 ora 10,00 în vederea ocupării funcţiilor publice de execuție vacante de inspector clasa I gradul profesional principal (1 post) la Biroul achiziții și inspector clasa I gradul profesional superior (1 post) la Biroul achiziții din cadrul Primăriei Municipiului Focşani

Centralizator nominal al rezultatelor finale ale concursului organizat în data de 28 august 2018 ora 10,00 în vederea ocupării funcţiilor publice de execuție vacante de inspector clasa I gradul profesional principal (1 post) la Biroul achiziții și inspector clasa I gradul profesional superior (1 post) la Biroul achiziții din cadrul Primăriei Municipiului Focşani

Centralizator nominal al rezultatelor finale ale concursului organizat în data de 28 august 2018 ora 10,00 în vederea ocupării funcţiilor publice de execuție vacante de inspector clasa I gradul profesional principal (1 post) la Biroul achiziții și inspector clasa I gradul profesional superior (1 post) la Biroul achiziții din cadrul Primăriei Municipiului Focşani

 

 

 

Anunţ privind organizarea unui concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice vacante de şef serviciu – Serviciul strategie şi dezvoltare urbană din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Focşani de către Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici

Anunţ privind organizarea unui concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice vacante de şef serviciu – Serviciul strategie şi dezvoltare urbană din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Focşani de către Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici

Anunţ privind organizarea unui concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice vacante de şef serviciu - Serviciul strategie şi dezvoltare urbană din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Focşani de către Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici

Centralizator nominal al rezultatelor finale ale concursului organizat în data de 28 august 2018 ora 10,00 în vederea ocupării funcţiilor publice de execuție vacante de inspector clasa I gradul profesional principal (1 post) la Biroul achiziții și inspector clasa I gradul profesional superior (1 post) la  Biroul achiziții din cadrul Primăriei Municipiului Focşani

Centralizator nominal al rezultatelor finale ale concursului organizat în data de 28 august 2018 ora 10,00 în vederea ocupării funcţiilor publice de execuție vacante de inspector clasa I gradul profesional principal (1 post) la Biroul achiziții și inspector clasa I gradul profesional superior (1 post) la Biroul achiziții din cadrul Primăriei Municipiului Focşani

Centralizator nominal al rezultatelor finale ale concursului organizat în data de 28 august 2018 ora 10,00 în vederea ocupării funcţiilor publice de execuție vacante de inspector clasa I gradul profesional principal (1 post) la Biroul achiziții și inspector clasa I gradul profesional superior (1 post) la Biroul achiziții din cadrul Primăriei Municipiului Focşani

 

 

Rezultatul soluţionării contestaţiilor depuse la proba interviu din data de                30 august 2018 a concursului organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de inspector clasa I gradul profesional principal (1 post) și funcției publice de execuție vacante de inspector clasa I gradul profesional superior (1 post) Biroul achiziții din cadrul Primăriei Municipiului Focşani

Rezultatul soluţionării contestaţiilor depuse la proba interviu din data de 30 august 2018 a concursului organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de inspector clasa I gradul profesional principal (1 post) și funcției publice de execuție vacante de inspector clasa I gradul profesional superior (1 post) Biroul achiziții din cadrul Primăriei Municipiului Focşani

Rezultatul soluţionării contestaţiilor depuse la proba interviu din data de 30 august 2018 a concursului organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de inspector clasa I gradul profesional principal (1 post) și funcției publice de execuție vacante de inspector clasa I gradul profesional superior (1 post) Biroul achiziții din cadrul Primăriei Municipiului Focşani

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul/examenul organizat în data de 13 septembrie 2018 - proba scrisă, pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de șef serviciu gradul II la Serviciul corp de control al primarului din cadrul Primăriei Municipiului Focşani

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul/examenul organizat în data de 13 septembrie 2018 - proba scrisă, pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de șef serviciu gradul II la Serviciul corp de control al primarului din cadrul Primăriei Municipiului Focşani

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul/examenul organizat în data de 13 septembrie 2018 - proba scrisă, pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de șef serviciu gradul II la Serviciul corp de control al primarului din cadrul Primăriei Municipiului Focşani

Rezultatul probei interviu la concursul organizat în vederea ocupării funcţiei publice de execuţie vacantă de inspector clasa I gradul profesional principal și funcţiei publice de execuţie vacantă de inspector clasa I gradul profesional superior la Biroul achiziții din cadrul Primăriei Municipiului Focşani

Rezultatul probei interviu la concursul organizat în vederea ocupării funcţiei publice de execuţie vacantă de inspector clasa I gradul profesional principal și funcţiei publice de execuţie vacantă de inspector clasa I gradul profesional superior la Biroul achiziții din cadrul Primăriei Municipiului Focşani

Rezultatul probei interviu la concursul organizat în vederea ocupării funcţiei publice de execuţie vacantă de inspector clasa I gradul profesional principal și funcţiei publice de execuţie vacantă de inspector clasa I gradul profesional superior la Biroul achiziții din cadrul Primăriei Municipiului Focşani

Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacanta de inspector clasa I grad profesional superior la Biroul achiziții din cadrul Primăriei Municipiului Focșani și funcţiei publice de execuţie vacanta de inspector clasa I grad profesional principal la Biroul achiziții din cadrul Primăriei Municipiului Focșani din data de 28.08.2018 proba scrisă

Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacanta de inspector clasa I grad profesional superior la Biroul achiziții din cadrul Primăriei Municipiului Focșani și funcţiei publice de execuţie vacanta de inspector clasa I grad profesional principal la Biroul achiziții din cadrul Primăriei Municipiului Focșani din data de 28.08.2018 proba scrisă

Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacanta de inspector clasa I grad profesional superior la Biroul achiziții din cadrul Primăriei Municipiului Focșani și funcţiei publice de execuţie vacanta de inspector clasa I grad profesional principal la Biroul achiziții din cadrul Primăriei Municipiului Focșani din data de 28.08.2018 proba scrisă

ANUNŢ DE RECRUTARE ȘI SELECŢIE MEMBRU C.A. LA ENET SA

ANUNŢ DE RECRUTARE ȘI SELECŢIE MEMBRU C.A. LA ENET SA

Consiliul Local a Municipiului Focsani, în calitate de autoritate publică tutelară a ENET S.A. Focșani prin expertul independent S.C. Pluri Consultants Romania S.R.L. organizează, în conformitate cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări ulterioare și Hotărârea de Guvern nr. 722/2016, procedura de recrutare și selecție pentru ocuparea unui post de administrator în cadrul ENET S.A. Focșani.

 

 

 

Centralizator nominal al rezultatelor concursului de recrutare organizat în data de 14 august 2018 –proba scrisa, în vederea ocupării funcţiei publice de conducere vacante de sef serviciu gradul II la Serviciul administrarea domeniului public si privat, publicitate din cadrul Primăriei Municipiului Focşani

Centralizator nominal al rezultatelor concursului de recrutare organizat în data de 14 august 2018 –proba scrisa, în vederea ocupării funcţiei publice de conducere vacante de sef serviciu gradul II la Serviciul administrarea domeniului public si privat, publicitate din cadrul Primăriei Municipiului Focşani

Centralizator nominal al rezultatelor concursului de recrutare organizat în data de 14 august 2018 -proba scrisa, în vederea ocupării funcţiei publice de conducere vacante de sef serviciu gradul II la Serviciul administrarea domeniului public si privat, publicitate din cadrul Primăriei Municipiului Focşani

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul organizat în data de 28 august 2018 - proba scrisă, pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacantă de inspector clasa I gradul profesional superior (1 post) și funcţiei publice de execuţie vacantă de inspector clasa I gradul profesional principal (1 post)la Biroul achiziții din cadrul Primăriei Municipiului Focşani

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul organizat în data de 28 august 2018 - proba scrisă, pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacantă de inspector clasa I gradul profesional superior (1 post) și funcţiei publice de execuţie vacantă de inspector clasa I gradul profesional principal (1 post)la Biroul achiziții din cadrul Primăriei Municipiului Focşani

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul organizat în data de 28 august 2018 - proba scrisă, pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacantă de inspector clasa I gradul profesional superior (1 post) și funcţiei publice de execuţie vacantă de inspector clasa I gradul profesional principal (1 post)la Biroul achiziții din cadrul Primăriei Municipiului Focşani

Înapoi


Servicii Online

Depunere documente online Depunere documente online

Depune documente: Investiții, Agricol, Urbanism, ITL, Petiții, L544, etc.

Eliberare Certificate de Urbanism Eliberare Certificate de Urbanism

Obtine un certificate de urbanism on-line

Registratura primărie Registratura primărie

Vizualizare stadiu documente intrate în registratura Primăriei

Petiţii Petiţii

Depune o petitie online si urmareste evolutia

Vizualizare Impozite, taxe locale Vizualizare Impozite, taxe locale

Posibilitatea de a plati online taxele si impozitele

Plăţi online Plăţi online

Posibilitatea de a plati alte servicii online

Plată SMS acces transport greu Plată SMS acces transport greu

valabilă din 10 iulie 2017

Tel. cetățeanului

0237-233.333


sau întrebați aici

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

trimite

Calendar