Rezultatul probei interviu** la concursul organizat în vederea ocupării funcţiei publice de conducere vacantă de șef serviciu gradul II – Serviciul corp de control al primarului din cadrul Primăriei Municipiului Focşani
2018-09-13 15:30

Rezultatul probei interviu** la concursul organizat în vederea ocupării funcţiei publice de conducere vacantă de șef serviciu gradul II – Serviciul corp de control al primarului din cadrul Primăriei Municipiului Focşani

Rezultatul probei interviu** la concursul organizat în vederea ocupării funcţiei publice de conducere vacantă de șef serviciu gradul II - Serviciul corp de control al primarului din cadrul Primăriei Municipiului Focşani

 

Având în vedere prevederile art. 62 alin (3) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei interviu:


Nr. crt./ Numele şi prenumele candidatului/ Funcţia publică pentru care s-a inscris la concurs/ Punctajul probei interviu(puncte)/ Rezultatul probei interviu

1 Lungu Marian- Șef serviciu- gradul II -95,00- Admis

 

 Conform art. 60 alin.(3) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, sunt declarați admiși candidații care au obținut minimum 70 de puncte;
 Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul obţinut pot formula contestaţie în termen de cel mult 24 de ore de la data și ora afișării rezultatului probei interviu, respectiv 14.09.2018, ora 12:00, sub sancțiunea decăderii din acest drept, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, Iordăchescu Alina Cristina, inspector, Compartiment resurse umane, organizare.
 Afişat astăzi, 13.09.2018, ora 15.30, la sediul Primăriei Municipiului Focşani și pe site-ul instituției www.focsani.info.

 

 

**Cu respectarea art. 56 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, s-a aprobat reducerea termenului prevăzut pentru susţinerea interviului.

 

Înapoi


Servicii Online

Depunere documente online Depunere documente online

Depune documente: Investiții, Agricol, Urbanism, ITL, Petiții, L544, etc.

Eliberare Certificate de Urbanism Eliberare Certificate de Urbanism

Obtine un certificate de urbanism on-line

Registratura primărie Registratura primărie

Vizualizare stadiu documente intrate în registratura Primăriei

Petiţii Petiţii

Depune o petitie online si urmareste evolutia

Vizualizare Impozite, taxe locale Vizualizare Impozite, taxe locale

Posibilitatea de a plati online taxele si impozitele

Plăţi online Plăţi online

Posibilitatea de a plati alte servicii online

Plată SMS acces transport greu Plată SMS acces transport greu

valabilă din 10 iulie 2017

Tel. cetățeanului

0237-233.333


sau întrebați aici

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

trimite

Calendar