Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul/examenul organizat în data de 13 septembrie 2018 - proba scrisă, pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de șef serviciu gradul II la Serviciul corp de control al primarului din cadrul Primăriei Municipiului Focşani
2018-09-03 12:00

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul/examenul organizat în data de 13 septembrie 2018 - proba scrisă, pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de șef serviciu gradul II la Serviciul corp de control al primarului din cadrul Primăriei Municipiului Focşani

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul/examenul organizat în data de 13 septembrie 2018 - proba scrisă, pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de șef serviciu gradul II la Serviciul corp de control al primarului din cadrul Primăriei Municipiului Focşani

 

 

Având în vedere prevederile art. 40 alin.(1) lit. a) şi art. 50 alin.(2) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de înscriere:
Numele şi prenumele candidatului/ Funcţia publică de conducere vacantă pentru care s-a înscris la concurs/ Rezultatul selecţiei
Lungu Marian- Șef serviciu gradul II- Admis

 Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul obţinut pot formula contestaţie, în termen de cel mult 24 de ore de la data afișării rezultatului, sub sancțiunea decăderii din acest drept, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, contestații care se depun la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, Iordăchescu Alina Cristina, inspector, Compartiment resurse umane, organizare.
 Candidații declarați "admis", vor susţine în data de 12 septembrie 2018, ora 10,00, proba suplimentară de testare a competențelor specifice în domeniul tehnologiei informației - nivel mediu, iar în urma promovării probei suplimentare vor susține în data de 13 septembrie 2018 la ora 10.00, proba scrisă, la sediul Primăriei Municipiului Focşani din B-dul D. Cantemir nr. 1 bis, Focşani;
 Afişat astăzi, 03 septembrie 2018, ora 12.00, la sediul Primăriei Municipiului Focşani din B-dul D. Cantemir nr. 1 bis, Focşani, precum și pe site-ul instituției www.focsani.info.

 

 

Înapoi


Servicii Online

Depunere documente online Depunere documente online

Depune documente: Investiții, Agricol, Urbanism, ITL, Petiții, L544, etc.

Eliberare Certificate de Urbanism Eliberare Certificate de Urbanism

Obtine un certificate de urbanism on-line

Registratura primărie Registratura primărie

Vizualizare stadiu documente intrate în registratura Primăriei

Petiţii Petiţii

Depune o petitie online si urmareste evolutia

Vizualizare Impozite, taxe locale Vizualizare Impozite, taxe locale

Posibilitatea de a plati online taxele si impozitele

Plăţi online Plăţi online

Posibilitatea de a plati alte servicii online

Plată SMS acces transport greu Plată SMS acces transport greu

valabilă din 10 iulie 2017

Tel. cetățeanului

0237-233.333


sau întrebați aici

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

trimite

Calendar