Anunţ privind organizarea unui examen pentru promovarea în funcţia imediat superioară celei deţinute, respectiv de arhivar II, a unui salariat – personal contractual care ocupă postul de arhivar debutant la Compartiment administrație publică din cadrul Primăriei Municipiului Focşani
2018-09-11 08:25

Anunţ privind organizarea unui examen pentru promovarea în funcţia imediat superioară celei deţinute, respectiv de arhivar II, a unui salariat – personal contractual care ocupă postul de arhivar debutant la Compartiment administrație publică din cadrul Primăriei Municipiului Focşani

ANUNŢ


Primăria Municipiului Focşani organizează examen pentru promovarea în funcţia imediat superioară celei deţinute, respectiv de arhivar II, a unui salariat - personal contractual care ocupă postul de arhivar debutant la Compartiment administrație publică - Serviciul administrație publică locală, agricultură din cadrul Primăriei Municipiului Focșani.

Examenul de promovare în funcţia imediat superioară celei deţinute va consta în susţinerea unei probe scrise în data de 25 septembrie 2018, ora 10.00 la sediul Primăriei Municipiului Focşani, situat pe str. Dimitrie Cantemir nr. 1 bis, Focşani.

Bibliografia examenului de promovare este următoarea:

1) Legea nr.477/2004 privind Codul de conduită al personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice;
2) Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;
3) Legea Arhivelor Naționale nr. 16/1996, republicată;
4) Instrucțiuni privind activitatea de arhivă la creatorii și deținătorii de documente, aprobate de conducerea Arhivelor Naționale prin Ordinul de zi nr. 217 din 23 mai 1996;
5) Legea 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare;
6) Hotărârea Guvernului nr. 123/2002 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicarea a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public.

 

Înapoi


Servicii Online

Eliberare Certificate de Urbanism Eliberare Certificate de Urbanism

Obtine un certificate de urbanism on-line

Registratura primărie Registratura primărie

Vizualizare stadiu documente intrate în registratura Primăriei

Petiţii Petiţii

Depune o petitie online si urmareste evolutia

Vizualizare Impozite, taxe locale Vizualizare Impozite, taxe locale

Posibilitatea de a plati online taxele si impozitele

Plăţi online Plăţi online

Posibilitatea de a plati alte servicii online

Plată SMS acces transport greu Plată SMS acces transport greu

valabilă din 10 iulie 2017

Tel. cetățeanului

0237-233.333


sau întrebați aici

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

trimite

Calendar