Concurs/examen pentru ocuparea postului vacant de Director la Direcţia de Dezvoltare Servicii Publice Focşani

Concurs/examen pentru ocuparea postului vacant de Director la Direcţia de Dezvoltare Servicii Publice Focşani

 

ANUNŢ


Primăria Municipiului Focşani organizează concurs/examen pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului vacant de:
- Director gradul II la Direcţia de Dezvoltare Servicii Publice Focşani
Condiţii de participare la concurs:
- Condiţii generale : candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute în art. 3 din Anexa - Regulament-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.286/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
- Condiţii specifice:
- studii superioare de lungă durată în domeniul economic, tehnic sau juridic, absolvite cu diplomă de licență, cu vechime de minimum 3 ani în specialitatea studiilor.
- cunoştinţe de operare pe calculator - nivel mediu.

Concursul va avea loc în data de 11 iulie 2017, ora 10.00 - proba scrisă, 14 iulie 2017, ora 09.00- proba practică şi 19 iulie 2017 ora 10.00, proba interviu, la sediul Primăriei Municipiului Focşani din B-dul Dimitrie Cantemir Nr. 1bis. Bibliografia şi programa analitică pentru proba practică de verificare a cunoştinţelor în domeniul IT - nivel mediu se afişează la sediul şi pe site-ul Primăriei Municipiului Focşani, www.focsani.info şi pe portalul posturi@gov.ro.
Dosarele de înscriere la concurs se depun până la data de 30 iunie 2017 (inclusiv) la Serviciul resurse umane, managementul calității, camera 103, et.1, din cadrul Primăriei Municipiului Focşani.
Relaţii suplimentare la Serviciul resurse umane, managementul calității, telefon 0237/213416.

 

Înapoi


Servicii Online

Eliberare Certificate de Urbanism Eliberare Certificate de Urbanism

Obtine un certificate de urbanism on-line

Registratura primărie Registratura primărie

Vizualizare stadiu documente intrate în registratura Primăriei

Petiţii Petiţii

Depune o petitie online si urmareste evolutia

Vizualizare Impozite, taxe locale Vizualizare Impozite, taxe locale

Posibilitatea de a plati online taxele si impozitele

Plăţi online Plăţi online

Posibilitatea de a plati alte servicii online

Plată SMS acces transport greu Plată SMS acces transport greu

valabilă din 10 iulie 2017

Tel. cetățeanului

0237-233.333


sau întrebați aici

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

trimite

Calendar