Anunț privind analiza noului proiect de management al doamnei Murgoci Maria, Manager la Ansamblul Folcloric “Țara Vrancei”

Anunț privind analiza noului proiect de management al doamnei Murgoci Maria, Manager la Ansamblul Folcloric “Țara Vrancei”

Anunț privind analiza noului proiect de management al doamnei Murgoci Maria, Manager la Ansamblul Folcloric "Țara Vrancei"

 

 

Primăria Municipiului Focșani organizează la sediul său din Municipiul Focşani, b-dul. Dimitrie Cantemir, nr.1 bis, în conformitate cu prevederile art. 8 şi ale art. 43^1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare și ale Ordinului ministrului culturii nr. 2799/2015 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management, a Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului, a modelului-cadru al caietului de obiective, a modelului-cadru al raportului de activitate, precum şi a modelului-cadru al contractului de management, analiza noului proiect de management al doamnei Murgoci Maria, manager la Ansamblul Folcloric "Țara Vrancei" , în perioada 27.09.2018- 08.11.2018.
Conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare, analizarea noului proiect de management are două etape: analizarea noului proiect de management și proba interviu.
Analizarea noului proiect de management se realizează cu respectarea corespunzătoare a prevederilor legale, iar dacă proiectul de management a obţinut ca urmare a evaluării nota minimă 7, managerului i se încheie un nou contract de management, în condiţiile legii.
Managerul are dreptul să formuleze contestații asupra modului de respectare a procedurii privind organizarea și desfășurarea analizei noului proiect de management , la sediul Primăriei Municipiului Focșani din b-dul. Dimitrie Cantemir, nr.1 bis, Compartiment resurse umane, organizare - cam. 103, în termen de maxim 2 zile lucrătoare de la data aducerii la cunoștință a rezultatului concursului.
Analizarea noului proiect de management se desfășoară conform următorului calendar, stabilit cu respectarea prevederilor legale:
a) 17.10.2018- data depunerii noului proiect de management de către managerul instituției doamna Murgoci Maria;
b) 18.10.2018-29.10.2018- perioada de analiză a noului proiect de management - prima etapă;
c) 30.10.2018- 31.10.2018- susţinerea noului proiect de management - a doua etapă;
d) în termen de 24 ore de la încheierea etapei a doua - data aducerii la cunoştinţa managerului a notei obţinute şi afişarea acesteia ;
e) contestațiile se depun în termen de 2 zile lucrătoare de la data aducerii la cunoștința managerului a notei obținute;
f) în termen de 24 ore de la expirarea termenului în care pot fii depuse contestații sau, după caz, de la data soluționării acestora - se aduc la cunoştinţa publică a rezultatului final al analizării şi a altor informaţii de interes public, după caz.
Regulamentul de organizare și desfășurare pentru analizarea noului proiect de management al managerului de la Ansamblul Folcloric "Țara Vrancei" și caietul de obiective se pot descărca de pe pagina oficială de internet a Primăriei Municipiului Focșani www.focsani.info sau de pe www.ansamblultaravrancei.ro
Prezentul anunț este publicat la sediul Primăriei Municipiului Focșani și al Ansamblul Folcloric "Țara Vrancei" și pe site-urile: www.focsani.info și www.ansamblultaravrancei.ro
Documente atașate:
• Caiet de obiective pentru proiectul de management, în vederea asigurării managementului la Ansamblul Folcloric "Țara Vrancei";
• Regulament pentru organizarea și desfășurarea analizării noului proiect de management al doamnei Maria Murgoci, manager Ansamblul Folcloric "Țara Vrancei".

 

 

Înapoi


Servicii Online

Depunere documente online Depunere documente online

Depune documente: Investiții, Agricol, Urbanism, ITL, Petiții, L544, etc.

Eliberare Certificate de Urbanism Eliberare Certificate de Urbanism

Obtine un certificate de urbanism on-line

Registratura primărie Registratura primărie

Vizualizare stadiu documente intrate în registratura Primăriei

Petiţii Petiţii

Depune o petitie online si urmareste evolutia

Vizualizare Impozite, taxe locale Vizualizare Impozite, taxe locale

Posibilitatea de a plati online taxele si impozitele

Plăţi online Plăţi online

Posibilitatea de a plati alte servicii online

Plată SMS acces transport greu Plată SMS acces transport greu

valabilă din 10 iulie 2017

Tel. cetățeanului

0237-233.333


sau întrebați aici

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

trimite

Calendar