PLAN DE SELECȚIE
2018-11-06 15:20:16

PLAN DE SELECȚIE

PLAN DE SELECȚIE

pentru desemnarea unui membru în consiliul de administrație la ENET S.A. Focșani

Componenta inițială - proiect, elaborat în vederea transmiterii pentru consultare/avizare

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Focșani nr. 495 din 24 noiembrie 2016, modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Focșani nr. 157 din 27 aprilie 2017, s-au adoptat măsuri privind demararea procedurii de selecție pentru toate funcțiile de membrii ai consiliului de administrație al ENET S.A. Focșani, în conformitate cu H.G.nr.722/2016, selecție realizată de către S.C. PLURI CONSULTANTS ROMÂNIA S.R.L. și comisia de selecție care realizează evaluarea finală a candidaților selectați în lista scurtă de către expertul independent.
Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Focșani nr. 447 din 31 octombrie 2018 s-au adoptat unele măsuri pentru declanșarea procedurii de selecție pentru un membru în consiliul de administrație la Societatea ENET S.A. Focșani.
În conformitate cu prevederile H.G. nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, după declanșarea procedurii de selecție se publică planul de selecție - componența inițială, document de lucru ce cuprinde, fără a se limita la acestea, aspectele-cheie ale procedurii de selecție, identificând data de început a procedurii de selecție, documentele ce trebuie depuse și alte elemente care se pot cunoaște până la numirea administratorului.

PROCEDURA DE SELECȚIE - ETAPA DE PLANIFICARE, INIȚIEREA ȘI ORGANIZAREA PROCEDURII

Elementele etapei:

A. Declanșarea procedurii de selecție


-2-

1. Data de început a procedurii de selecție: 02.11.2018 (data când a fost comunicată Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Focșani nr.447/31.10.2018).

B. Etapele de desfășurare

1. Definitivarea planului de selecție - componenta integrală
- termen estimat pentru finalizare : până la publicarea anunțului privind selecția unui membru în consiliul de administrație la ENET S.A. Focșani

Planul de selecție - componenta integrală - se elaborează de către PLURI CONSULTANTS ROMÂNIA S.R.L - expert independent în consultare cu autoritatea publică tutelară și va cuprinde:

- un sumar al deciziilor-cheie cu termene şi părţi implicate în procedura de selecţie;
- un inventar al etapelor de selecţie, al deciziilor ce urmează a fi luate, documente şi materiale ce urmează a fi produse, planul de interviu, termene-limită, persoane responsabile, persoane de contact pentru informaţii şi detalii suplimentare;
- specificaţii pentru fiecare element al procedurii de selecţie în privinţa persoanelor responsabile, care pot fi contactate pentru suport, care trebuie să fie consultate înainte de decizii sau finalizare, care trebuie să fie informate după decizie sau finalizare;
- o listă cu persoanele de contact împreună cu toate contactele lor profesionale pentru toate structurile implicate în planul de selecţie în cauză sau reprezentanţii autorizaţi ai acestora;
- specificarea metodelor de comunicare ce urmează a fi folosite;
- identificarea activităţilor care trebuie completate la timp sau după termenul-limită;
- identificarea activităţilor curente aflate în desfăşurare;
- identificarea deciziilor, materialelor, aspectelor care încă sunt de soluţionat, cu precizarea persoanei responsabile;
- riscuri posibile şi măsuri ce vor fi luate pentru diminuarea acestor riscuri;
- data şi emitentul fiecărei versiuni a planului de selecţie;
- dispoziţiile de confidenţialitate şi de acces la documente.


-3-

Planul de selecţie va cuprinde modele de materiale şi documente personalizate şi completate pentru fiecare procedură de selecţie, respectiv:
- profilul consiliului;
- profilul membrului consiliului;
- anunţurile privind selecţia, pentru presa tipărită şi on-line;
- materiale referitoare la declaraţia de intenţie;
- fişe de sinteză pentru fiecare fază a planului de selecţie;
- plan de interviu;
- formulare de nominalizare pentru candidaţii propuşi;
- recomandări de nominalizare;
- proiectul contractului de mandat;
- formulare de confidenţialitate;
- formulare ale declaraţiilor necesare a fi completate de către candidaţi;
- lista elementelor confidenţiale şi a celor ce pot fi făcute publice;
- lista detaliată a documentelor necesare în vederea depunerii candidaturii de către persoane fizice şi persoane juridice, în funcţie de etapele procedurii de selecţie;
- lista elementelor pentru verificarea candidaţilor aflaţi în lista scurtă.
2. Lansarea anunțului de selecție : - termen estimat: - 26.11.2018
3. Perioada de depunere a dosarelor : - termen estimat pentru finalizare : 27.12.2018
4. Evaluarea dosarelor de canditatură și întocmirea listei lungi de candidați:
- termen estimat pentru finalizare: 07.01.2019
5. Întocmirea listei scurte de candidați - termen estimat pentru finalizare:
10.01.2019
6. Derularea interviului cu candidații calificați în lista scurtă:
- termen estimat pentru finalizare: 05.02.2019
7. Numirea unui membru în consiliul de administrație prin hotărâre AGA din lista scurtă de candidați - termen estimat pentru finalizare: 28.02.2019

C. Data estimată pentru finalizarea procedurii de selecție: 28.02.2019
D. Lista persoanelor de contact: Baciu Micșunica
Calotă Geta
Buică Diana Sorinela
E. Metode de comunicare:
Comunicarea în cadrul acestei proceduri se face în scris, prin transmiterea pe adresa de e-mail 109@pluri.ro, pe adresa de e-mail

-4-

baciu@focsani.info, pe fax la numărul 0237216700 sau prin depunere la registratura Primăriei Municipiului Focșani.
Notă:Termenele prevăzute anterior sunt orientative, calendarul putând fi modificat în funcție de situațiile apărute pe parcursul derulării activităților.

 

 

Înapoi


Servicii Online

Eliberare Certificate de Urbanism Eliberare Certificate de Urbanism

Obtine un certificate de urbanism on-line

Registratura primărie Registratura primărie

Vizualizare stadiu documente intrate în registratura Primăriei

Petiţii Petiţii

Depune o petitie online si urmareste evolutia

Vizualizare Impozite, taxe locale Vizualizare Impozite, taxe locale

Posibilitatea de a plati online taxele si impozitele

Plăţi online Plăţi online

Posibilitatea de a plati alte servicii online

Plată SMS acces transport greu Plată SMS acces transport greu

valabilă din 10 iulie 2017

Tel. cetățeanului

0237-233.333


sau întrebați aici

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

trimite

Calendar