Rezultatul soluţionării contestaţiilor depuse la proba de selecție a dosarelor pentru concursul organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de inspector clasa I gradul profesional debutant (1 post) la Compartiment mediu- Direcţia arhitectului șef din cadrul Primăriei Municipiului Focşani, din data de 06 martie 2018

Rezultatul soluţionării contestaţiilor depuse la proba de selecție a dosarelor pentru concursul organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de inspector clasa I gradul profesional debutant (1 post) la  Compartiment mediu- Direcţia arhitectului șef din cadrul Primăriei Municipiului Focşani, din data de 06 martie 2018

Rezultatul soluţionării contestaţiilor depuse la proba de selecție a dosarelor pentru concursul organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de inspector clasa I gradul profesional debutant (1 post) la Compartiment mediu- Direcţia arhitectului șef din cadrul Primăriei Municipiului Focşani, din data de 06 martie 2018

 


1. Gogonel Claudia Cosmina - Inspector clasa I gradul profesional debutant- Compartiment mediu- Direcția arhitectului șef - Respins

 

 


• Contestaţia este respinsă potrivit prevederilor art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, conform căruia după afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă sau interviu, candidaţii nemulţumiţi pot face contestaţie, în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data şi ora afişării rezultatului probei scrise ori a interviului, la locul desfăşurării concursului, sub sancţiunea decăderii din acest drept";
• Conform prevederilor art. 68 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare "în cazul respingerii contestaţiei candidatul se poate adresa instanţei de contencios administrativ, în condiţiile legii".
• afişat astăzi 27.02.2018, ora 16:00 , la sediul Primăriei Municipiului Focşani, precum și pe site-ul instituției www.focsani.info.

 

 

Înapoi


Servicii Online

Eliberare Certificate de Urbanism Eliberare Certificate de Urbanism

Obtine un certificate de urbanism on-line

Registratura primărie Registratura primărie

Vizualizare stadiu documente intrate în registratura Primăriei

Petiţii Petiţii

Depune o petitie online si urmareste evolutia

Vizualizare Impozite, taxe locale Vizualizare Impozite, taxe locale

Posibilitatea de a plati online taxele si impozitele

Plăţi online Plăţi online

Posibilitatea de a plati alte servicii online

Plată SMS acces transport greu Plată SMS acces transport greu

valabilă din 10 iulie 2017

Tel. cetățeanului

0237-233.333


sau întrebați aici

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

trimite

Calendar