Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul organizat în data de 30 ianuarie 2018 - proba scrisă, pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacantă de consilier juridic, clasa I, gradul profesional asistent (1 post) la Serviciul juridic- contencios și funcţiei publice de execuţie vacantă de consilier juridic, clasa I, gradul profesional principal (1 post) la Serviciul juridic - contencios din cadrul Primăriei Municipiului Focşani

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul organizat în data de 30 ianuarie 2018 - proba scrisă, pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacantă de consilier juridic, clasa I, gradul profesional asistent (1 post) la Serviciul juridic- contencios și funcţiei publice de execuţie vacantă de consilier juridic, clasa I, gradul profesional principal (1 post) la Serviciul juridic - contencios din cadrul Primăriei Municipiului Focşani

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul organizat în data de 30 ianuarie 2018 - proba scrisă, pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacantă de consilier juridic, clasa I, gradul profesional asistent (1 post) la Serviciul juridic- contencios și funcţiei publice de execuţie vacantă de consilier juridic, clasa I, gradul profesional principal (1 post) la Serviciul juridic - contencios din cadrul Primăriei Municipiului Focşani

 

Având în vedere prevederile art. 40 alin.(1) lit. a) şi art. 50 alin.(2) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de înscriere:
Numele şi prenumele candidatului/ Funcţia publică de execuție vacantă pentru care s-a înscris la concurs/ Rezultatul selecţiei

Stoian Ciupilan Ana Maria Consilier juridic asistent Admis
Cristian Mariana Consilier juridic asistent Admis
Coroiu Valentina Consilier juridic asistent Admis
Amăricăi Monica Georgiana Consilier juridic asistent Respins - lipsă diploma de licență
Paraschiv Alina Diana Consilier juridic asistent Respins - nu face dovada vechimii în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice de minimum 1 an
Anton Ionuț Alin Consilier juridic principal Admis
Grigorescu Viorica Consilier juridic principal Admis - cu mențiunea că va completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire

 

 Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul obţinut pot formula contestaţie, în termen de cel mult 24 de ore de la data afişarii rezultatului, sub sancţiunea decăderii din acest drept, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, contestații care se depun la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, Buică Diana Sorinela, inspector, Compartiment resurse umane, organizare.
 Candidații declarați "admis", vor susţine în data de 29 ianuarie 2018, ora 9,00, proba suplimentară de testare a competențelor specifice în domeniul tehnologiei informației - nivel mediu, iar în urma promovării probei suplimentare vor susține în data de 30 ianuarie 2018 la ora 10.00 proba scrisă, la sediul Primăriei Municipiului Focşani din B-dul D. Cantemir nr. 1 bis, Focşani.
 Afişat astăzi, 22 ianuarie 2018, ora 16:00, la sediul Primăriei Municipiului Focşani din B-dul D. Cantemir nr. 1 bis, Focşani, precum și pe site-ul instituției www.focsani.info.

Tabel anexat.

 

Fișiere atașate

Înapoi


Servicii Online

Eliberare Certificate de Urbanism Eliberare Certificate de Urbanism

Obtine un certificate de urbanism on-line

Registratura primărie Registratura primărie

Vizualizare stadiu documente intrate în registratura Primăriei

Petiţii Petiţii

Depune o petitie online si urmareste evolutia

Vizualizare Impozite, taxe locale Vizualizare Impozite, taxe locale

Posibilitatea de a plati online taxele si impozitele

Plăţi online Plăţi online

Posibilitatea de a plati alte servicii online

Plată SMS acces transport greu Plată SMS acces transport greu

valabilă din 10 iulie 2017

Tel. cetățeanului

0237-233.333


sau întrebați aici

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

trimite

Calendar