Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul organizat în data de 22 martie 2018 - proba scrisă, pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacantă de inspector clasa I gradul profesional superior la Serviciul proiecte ”UMP – Reabilitarea sistemului de termoficare, Etapa a II-a”- Direcţia managementul proiectelor și investițiilor din cadrul Primăriei Municipiului Focşani și inspector clasa I gradul profesional principal la Compartiment energetic - Direcţia management

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul organizat în data de               22 martie 2018 - proba scrisă, pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacantă de inspector clasa I gradul profesional superior la Serviciul proiecte ”UMP – Reabilitarea sistemului de termoficare, Etapa a II-a”- Direcţia managementul proiectelor și investițiilor din cadrul Primăriei Municipiului Focşani și inspector clasa I gradul profesional principal la  Compartiment energetic - Direcţia management

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul organizat în data de 22 martie 2018 - proba scrisă, pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacantă de inspector clasa I gradul profesional superior la Serviciul proiecte "UMP - Reabilitarea sistemului de termoficare, Etapa a II-a"- Direcţia managementul proiectelor și investițiilor din cadrul Primăriei Municipiului Focşani și inspector clasa I gradul profesional principal la Compartiment energetic - Direcţia managementul proiectelor și investițiilor din cadrul Primăriei Municipiului Focşan

 

 

 

Având în vedere prevederile art. 40 alin.(1) lit. a) şi art. 50 alin.(2) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de înscriere:
Numele şi prenumele candidatului/ Funcţia publică de execuție vacantă pentru care s-a înscris la concurs/ Rezultatul selecţiei

Iona Ana Maria Inspector superior Admis
Rusu Mihaela Inspector superior Admis - cu mențiunea că va completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire
Lărgeanu Apostol Mihaela Inspector superior Admis
Spătaru Daniel Remus Inspector principal Admis
Popa Nicușor Inspector principal Admis

 

 Candidații declarați "admis", vor susţine în data de 21 martie 2018, ora 10,00, proba suplimentară de testare a competențelor specifice în domeniul tehnologiei informației - nivel mediu, iar în urma promovării probei suplimentare vor susține în data de 22 martie 2018 la ora 10.00 proba scrisă, la sediul Primăriei Municipiului Focşani din B-dul D. Cantemir nr. 1 bis, Focşani, cu mențiunea că doamna Rusu Mihaela nu va susține proba suplimentară de testare a competențelor specifice în domeniul tehnologiei informației - nivel mediu deoarece deține cerificatul ECDL Profile(Complet) 7 module.
 Afişat astăzi, 09 martie 2018, ora 13:30, la sediul Primăriei Municipiului Focşani din B-dul D. Cantemir nr. 1 bis, Focşani, precum și pe site-ul instituției www.focsani.info.

Tabel anexat.

 

Fișiere atașate

Înapoi


Servicii Online

Depunere documente online Depunere documente online

Depune documente: Investiții, Agricol, Urbanism, ITL, Petiții, L544, etc.

Eliberare Certificate de Urbanism Eliberare Certificate de Urbanism

Obtine un certificate de urbanism on-line

Registratura primărie Registratura primărie

Vizualizare stadiu documente intrate în registratura Primăriei

Petiţii Petiţii

Depune o petitie online si urmareste evolutia

Plăţi online Plăţi online

Posibilitatea de a plati alte servicii online

Plată SMS acces transport greu Plată SMS acces transport greu

valabilă din 10 iulie 2017

Tel. cetățeanului

0237-233.333


sau întrebați aici

Calendar

RespectConect