Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul/examenul organizat în data de 6 februarie 2018 - proba scrisă, pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante de : inspector clasa I gradul profesional principal (1 post) la Compartiment constatare, impunere, inspector clasa I gradul profesional asistent (2 posturi) la Compartiment constatare, impunere, inspector clasa I gradul profesional debutant (1 post) la Compartiment constatare, impunere și inspector clasa I gradul profe

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul/examenul organizat în data de 6 februarie 2018 - proba scrisă, pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante de : inspector clasa I gradul profesional principal (1 post) la  Compartiment constatare, impunere, inspector clasa I gradul profesional asistent (2 posturi) la  Compartiment constatare, impunere, inspector clasa I gradul profesional debutant (1 post) la  Compartiment constatare, impunere și inspector  clasa I  gradul profe

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul/examenul organizat în data de 6 februarie 2018 - proba scrisă, pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante de : inspector clasa I gradul profesional principal (1 post) la Compartiment constatare, impunere, inspector clasa I gradul profesional asistent (2 posturi) la Compartiment constatare, impunere, inspector clasa I gradul profesional debutant (1 post) la Compartiment constatare, impunere și inspector clasa I gradul profesional debutant (2 posturi) la Birou urmărire, încasare şi executare silită la Serviciul de impozite şi taxe locale - Direcţia economică din cadrul Primăriei Municipiului Focşani

 

 

Având în vedere prevederile art. 40 alin.(1) lit. a) şi art. 50 alin.(2) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de înscriere:
Numele şi prenumele candidatului/ Funcţia publică de execuție vacantă pentru care s-a înscris la concurs/ Rezultatul selecţiei

Bîra Felicia Inspector, clasa I, gradul profesional principal- Compartiment constatare, impunere Admis
Dima Cătălin Felix Inspector, clasa I, gradul profesional principal- Compartiment constatare, impunere Admis
Drăgan Alexandru Inspector, clasa I, gradul profesional principal - Compartiment constatare, impunere Respins- nu îndeplinește condiția de studii precizată în anunț ( studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ramura de știință - Științe economice)
Moșescu Nuța Inspector, clasa I, gradul profesional principal- Compartiment constatare, impunere Admis - cu mențiunea că va completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire
Rusu Mihaela Inspector, clasa I, gradul profesional principal- Compartiment constatare, impunere Admis
Tănase Neculai Inspector, clasa I, gradul profesional principal- Compartiment constatare, impunere Admis
Vrabie Cristina- Daniela Inspector, clasa I, gradul profesional principal- Compartiment constatare, impunere
Admis
Dima Cătălin Felix Inspector, clasa I, gradul profesional asistent- Compartiment constatare, impunere
Admis
Nica Ramona- Georgiana Inspector, clasa I, gradul profesional asistent- Compartiment constatare, impunere Admis - cu mențiunea că va completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire
Tătulescu Mariana Inspector, clasa I, gradul profesional asistent- Compartiment constatare, impunere
Admis
Taulescu Gheorghe Florentin Inspector, clasa I, gradul profesional asistent- Compartiment constatare, impunere Respins - nu face dovada vechimii în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice de minimum 1 an

Ursache Cristina Inspector, clasa I, gradul profesional asistent- Compartiment constatare, impunere
Admis
Alixandru Simona Inspector, clasa I, gradul profesional debutant- Compartiment constatare, impunere Respins- nu îndeplinește condiția de studii precizată în anunț ( studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ramura de știință - Științe economice)
Buzatu Gabriela Mariana Inspector, clasa I, gradul profesional debutant - Compartiment constatare, impunere
Admis
Dragomir Mariana Inspector, clasa I, gradul profesional debutant - Compartiment constatare, impunere Admis - cu mențiunea că va completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire
Făcîlă Claudiu Inspector, clasa I, gradul profesional debutant - Compartiment constatare, impunere
Admis
Marin Raluca Inspector, clasa I, gradul profesional debutant - Compartiment constatare, impunere
Admis
Martiș - Iamandei
Irina - Alina Inspector, clasa I, gradul profesional debutant - Compartiment constatare, impunere
Admis
Munteanu Maricela Inspector, clasa I, gradul profesional debutant - Compartiment constatare, impunere
Admis
Paraschiv Mariana Gina Inspector, clasa I, gradul profesional debutant - Compartiment constatare, impunere
Admis
Taulescu Gheorghe Florentin Inspector, clasa I, gradul profesional debutant - Compartiment constatare, impunere
Admis
Alixandru Simona Inspector, clasa I, gradul profesional debutant- Birou urmărire, încasare şi executare silită Respins- nu îndeplinește condiția de studii precizată în anunț ( studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ramura de știință - Științe economice)
Balhui Bogdan Inspector, clasa I, gradul profesional debutant- Birou urmărire, încasare şi executare silită Admis - cu mențiunea că va completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire
Botezatu Mariana Inspector, clasa I, gradul profesional debutant- Birou urmărire, încasare şi executare silită
Admis
Buzatu Gabriela Mariana Inspector, clasa I, gradul profesional debutant- Birou urmărire, încasare şi executare silită
Admis
Coman Cristina Roxana Inspector, clasa I, gradul profesional debutant- Birou urmărire, încasare şi executare silită
Admis
Dragomir Mariana Inspector, clasa I, gradul profesional debutant- Birou urmărire, încasare şi executare silită Admis - cu mențiunea că va completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire
Milea Emanuel Inspector, clasa I, gradul profesional debutant- Birou urmărire, încasare şi executare silită
Admis
Mîțu Lavinia Inspector, clasa I, gradul profesional debutant- Birou urmărire, încasare şi executare silită Respins- nu îndeplinește condiția de studii precizată în anunț ( studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ramura de știință - Științe economice)
Munteanu Maricela Inspector, clasa I, gradul profesional debutant- Birou urmărire, încasare şi executare silită
Admis
Nicula Rodica Inspector, clasa I, gradul profesional debutant- Birou urmărire, încasare şi executare silită
Admis
Robu Maria- Teodora Inspector, clasa I, gradul profesional debutant- Birou urmărire, încasare şi executare silită Admis
 Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul obţinut pot formula contestaţie, în termen de cel mult 24 de ore de la data afișării rezultatului, sub sancțiunea decăderii din acest drept, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, contestații care se depun la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, Iordăchescu Alina Cristina, inspector, Compartiment resurse umane, organizare.
 Candidații declarați "admis", vor susţine în data de 05 februarie 2018, ora 10,00, proba suplimentară de testare a competențelor specifice în domeniul tehnologiei informației - nivel mediu, iar în urma promovării probei suplimentare vor susține în data de 06 februarie 2018 la ora 10.00, proba scrisă, la sediul Primăriei Municipiului Focşani din B-dul D. Cantemir nr. 1 bis, Focşani, cu mențiunea că doamna Rusu Mihaela nu va susține proba suplimentară de testare a competențelor specifice în domeniul tehnologiei informației - nivel mediu, deoarece deține Certificatul ECDL Complet (Permisul european de conducere a computerului Complet -7 module).
 Afişat astăzi, 31 ianuarie 2018, ora 14.30, la sediul Primăriei Municipiului Focşani din B-dul D. Cantemir nr. 1 bis, Focşani, precum și pe site-ul instituției www.focsani.info.

Tabel anexat.

Fișiere atașate

Înapoi


Servicii Online

Eliberare Certificate de Urbanism Eliberare Certificate de Urbanism

Obtine un certificate de urbanism on-line

Registratura primărie Registratura primărie

Vizualizare stadiu documente intrate în registratura Primăriei

Petiţii Petiţii

Depune o petitie online si urmareste evolutia

Vizualizare Impozite, taxe locale Vizualizare Impozite, taxe locale

Posibilitatea de a plati online taxele si impozitele

Plăţi online Plăţi online

Posibilitatea de a plati alte servicii online

Plată SMS acces transport greu Plată SMS acces transport greu

valabilă din 10 iulie 2017

Tel. cetățeanului

0237-233.333


sau întrebați aici

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

trimite

Calendar