Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante de inspector clasa I gradul profesional superior din data de 22.03.2018

Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante de inspector clasa I gradul profesional superior din data de 22.03.2018

Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante de inspector clasa I gradul profesional superior la Serviciul proiecte"U.M.P. - Reabilitarea sistemului de termoficare, Etapa aIIa" - Direcția managementul proiectelor și investițiilor și inspector clasa I gradul profesional principal la Compartiment energetic - Direcția managementul proiectelor și investițiilor din cadrul Primăriei Municipiului Focșani din data de 22.03.2018 proba scrisă

 

 

Având în vedere prevederile art. 62 alin (3) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei scrise :

Nr crt/ Numele şi prenumele candidatului/ Funcţia publică pentru care s-a inscris la concurs/ Punctajul probei scrise (puncte)/ Rezultatul probei scrise

 

1. Ioana Ana Maria inspector clasa I grad profesional superior 89,00 Admis
2. Spataru Daniel Remus inspector clasa I grad profesional principal 92,33 Admis

 

 Conform art. 60 alin.(3) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, sunt declarați admiși candidații care au obținut minimum 50 de puncte
 Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul obţinut pot formula contestaţie în termen de cel mult 24 de ore de la data și ora afişarii rezultatului probei scrise, sub sancțiunea decăderii din acest drept, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, respectiv 23.03.2018 ora 14.00, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, Calota Geta, inspector, Compartiment resurse umane, organizare.
 Afişat astăzi, 22.03.2018, ora 15.00, la sediul Primăriei Municipiului Focşani și pe site-ul instituției www.focsani.info.
 Proba interviu se va desfășura în data de 27 martie 2018, ora 14.00, la sediul Primăriei Municipiului Focșani.

 

Înapoi


Servicii Online

Depunere documente online Depunere documente online

Depune documente: Investiții, Agricol, Urbanism, ITL, Petiții, L544, etc.

Eliberare Certificate de Urbanism Eliberare Certificate de Urbanism

Obtine un certificate de urbanism on-line

Registratura primărie Registratura primărie

Vizualizare stadiu documente intrate în registratura Primăriei

Petiţii Petiţii

Depune o petitie online si urmareste evolutia

Plăţi online Plăţi online

Posibilitatea de a plati alte servicii online

Plată SMS acces transport greu Plată SMS acces transport greu

valabilă din 10 iulie 2017

Tel. cetățeanului

0237-233.333


sau întrebați aici

Calendar

RespectConect