REZULTATUL PROBEI SCRISE DIN DATA DE 18 SEPTEMBRIE 2017, ORA 10.00, LA CONCURSUL ORGANIZAT PENTRU OCUPAREA FUNCȚIEI CONTRACTUALE DE CONDUCERE DE DIRECTOR GRADUL II LA DIRECȚIA DE DEZVOLTARE SERVICII PUBLICE FOCŞANI

REZULTATUL PROBEI SCRISE DIN DATA DE 18 SEPTEMBRIE 2017, ORA 10.00, LA CONCURSUL ORGANIZAT PENTRU OCUPAREA FUNCȚIEI CONTRACTUALE DE CONDUCERE DE DIRECTOR GRADUL II LA DIRECȚIA DE DEZVOLTARE SERVICII PUBLICE FOCŞANI

Rezultatul probei scrise din data de 18 septembrie 2017, ora 10.00, la concursul organizat pentru ocuparea funcției contractuale de conducere de director gradul II la Direcția de Dezvoltare Servicii Publice Focşani


Având în vedere prevederile art. 30 alin (3) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei scrise:

Nr. crt./ Numele şi prenumele candidatului/ Postul vacant pentru care s-a înscris la concurs/ Punctajul probei scrise (puncte)/ Rezultatul probei scrise

1. Vulpoiu Adrian Nicolae Director gradul II 74,66 Admis
2. Nigau Paul Director gradul II 70,33 Admis
3. Ștefănescu Aurelian Director gradul II 34,00 Respins


Sunt declarați admiși la proba scrisă candidații care au obținut minimum 70 de puncte, în cazul concursurilor organizate pentru ocuparea funcțiilor contractuale de conducere.
Candidații nemulţumiți de rezultatul obţinut pot formula contestaţii în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului probei scrise, conform art. 31 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, Buică Diana Sorinela, inspector, Compartiment resurse umane, organizare din cadrul Primariei Municipiului Focsani, până la 19.09.2017 ora 16,30
Afişat astăzi, 18.09.2017, ora 16.30, la sediul Primăriei Municipiului Focşani din B-dul Dimitrie Cantemir nr. 1 bis, Focşani, şi pe pagina de internet - www.focsani.info.
Proba practică va avea loc în data de 21.09.2017, ora 10.00 la sediul Primăriei Municipiului Focşani.

 

Înapoi


Servicii Online

Depunere documente online Depunere documente online

Depune documente: Investiții, Agricol, Urbanism, ITL, Petiții, L544, etc.

Eliberare Certificate de Urbanism Eliberare Certificate de Urbanism

Obtine un certificate de urbanism on-line

Registratura primărie Registratura primărie

Vizualizare stadiu documente intrate în registratura Primăriei

Petiţii Petiţii

Depune o petitie online si urmareste evolutia

Vizualizare Impozite, taxe locale Vizualizare Impozite, taxe locale

Posibilitatea de a plati online taxele si impozitele

Plăţi online Plăţi online

Posibilitatea de a plati alte servicii online

Plată SMS acces transport greu Plată SMS acces transport greu

valabilă din 10 iulie 2017

Tel. cetățeanului

0237-233.333


sau întrebați aici

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

trimite

Calendar