Rezultatul probei scrise a concursului organizat în data de 26 iunie 2018, ora 10.00, pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuţie vacante de administrator

Rezultatul probei scrise a concursului organizat în data de 26 iunie 2018, ora 10.00, pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuţie vacante de administrator

Rezultatul probei scrise a concursului organizat în data de 26 iunie 2018, ora 10.00, pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuţie vacante de administrator I la Compartiment administrativ - Direcția economică din cadrul Primăriei Municipiului Focşani
Având în vedere prevederile art. 30 alin (3) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei scrise :

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Funcţia contractuală vacantă pentru care s-a înscris la concurs Punctajul probei scrise (puncte) Rezultatul probei scrise

1. Dumitru Viorel Administrator I           89,00 Admis
2. Nițu Mihaela Simona Administrator I   56,00 Admis
3. Lupu Gabi Administrator I                 31,00 Respins
4. Ciobanu Ana Elena Administrator I     23,00 Respins
5. Buzoiu Florența Administrator I          19,66 Respins

 

Înapoi


Servicii Online

Eliberare Certificate de Urbanism Eliberare Certificate de Urbanism

Obtine un certificate de urbanism on-line

Registratura primărie Registratura primărie

Vizualizare stadiu documente intrate în registratura Primăriei

Petiţii Petiţii

Depune o petitie online si urmareste evolutia

Vizualizare Impozite, taxe locale Vizualizare Impozite, taxe locale

Posibilitatea de a plati online taxele si impozitele

Plăţi online Plăţi online

Posibilitatea de a plati alte servicii online

Plată SMS acces transport greu Plată SMS acces transport greu

valabilă din 10 iulie 2017

Tel. cetățeanului

0237-233.333


sau întrebați aici

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

trimite

Calendar