Rezultatul probei scrise a concursului organizat în data de 22 ianuarie 2018, ora 10.00, pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuţie vacante de arhivar debutant la Compartiment administrație publică – Serviciul administrație publică locală, agricultură din cadrul Primăriei Municipiului Focşani

Rezultatul probei scrise a concursului organizat în data de 22 ianuarie 2018, ora 10.00, pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuţie vacante de arhivar debutant la Compartiment administrație publică – Serviciul administrație publică locală, agricultură din cadrul Primăriei Municipiului Focşani

Rezultatul probei scrise a concursului organizat în data de 22 ianuarie 2018, ora 10.00, pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuţie vacante de arhivar debutant la Compartiment administrație publică - Serviciul administrație publică locală, agricultură din cadrul Primăriei Municipiului Focşani

 

Având în vedere prevederile art. 30 alin (3) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei scrise:

 

Nr. crt. /Numele şi prenumele candidatului/ Funcţia contractuală vacantă pentru care s-a înscris la concurs/ Punctajul probei scrise (puncte)/ Rezultatul probei scrise

1. Radu Andreea Nicoleta Arhivar debutant 89,66 Admis
2. Popa Daniela Arhivar debutant 66,00 Admis
3. Moldoveanu Carmen Arhivar debutant 57,00 Admis
4. Chirilă Georgeta Arhivar debutant 35,34 Respins
5. Uluitu Cosmina Arhivar debutant 34,66 Respins
6. Țoca Valentina Arhivar debutant 33,66 Respins
7 Țopară Gabi Arhivar debutant 22,33 Respins
8. Zaharia Gabriel Arhivar debutant 21,00 Respins
9. Sandu Gabriel Arhivar debutant 18,66 Respins
10. Ghioc Cristian Arhivar debutant 14,33 Respins
11. Lazăr Ionica Arhivar debutant 14,33 Respins
12. Constantinescu Mihaela Arhivar debutant 13,33 Respins
13. Dublea Mihaela Arhivar debutant 11,66 Respins

 

 Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul obţinut pot depune contestaţie în data de 23 ianuarie 2018 până la ora 16.30, conform art. 31 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, Buică Diana Sorinela, inspector, Compartiment resurse umane, organizare din cadrul Primariei Municipiului Focsani.

 Afişat astăzi, 22.01.2018, ora 16.30, la sediul Primăriei Municipiului Focşani din B-dul Dimitrie Cantemir nr. 1 bis, Focşani, şi pe pagina de internet - www.focsani.info.

 Proba interviu va avea loc în data de 25.01.2018, ora 13.00 la sediul Primăriei Municipiului Focşani.

    Tabel anexat.

Înapoi


Servicii Online

Eliberare Certificate de Urbanism Eliberare Certificate de Urbanism

Obtine un certificate de urbanism on-line

Registratura primărie Registratura primărie

Vizualizare stadiu documente intrate în registratura Primăriei

Petiţii Petiţii

Depune o petitie online si urmareste evolutia

Vizualizare Impozite, taxe locale Vizualizare Impozite, taxe locale

Posibilitatea de a plati online taxele si impozitele

Plăţi online Plăţi online

Posibilitatea de a plati alte servicii online

Plată SMS acces transport greu Plată SMS acces transport greu

valabilă din 10 iulie 2017

Tel. cetățeanului

0237-233.333


sau întrebați aici

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

trimite

Calendar