Rezultatul probei scrise a concursului organizat în data de 07 august 2017, ora 09.00, pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuţie vacante de casier la Compartimentul buget, contabilitate – Serviciul buget, contabilitate - Direcția economica

Rezultatul probei scrise a concursului organizat în data de 07 august 2017, ora 09.00, pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuţie vacante de casier la Compartimentul buget, contabilitate – Serviciul buget, contabilitate - Direcția economica

Rezultatul probei scrise a concursului organizat în data de 07 august 2017, ora 09.00, pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuţie vacante de casier la Compartimentul buget, contabilitate - Serviciul buget, contabilitate - Direcția economica din cadrul Primăriei Municipiului Focşani


Având în vedere prevederile art. 30 alin (3) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei scrise :

 

Nr. crt. /Numele şi prenumele candidatului /Funcţia contractuală vacantă pentru care s-a înscris la concurs/ Punctajul probei scrise (puncte) /Rezultatul probei scrise

1. Taranu Rodica Casier 65,66 Admis
2. Negoescu Nicoleta Casier 62,00 Admis
3. Nitu Mihaela Simona Casier 57,33 Admis
4. Buzatu Gabriela Mariana Casier 55,33 Admis
5. Leustean Monica Casier 25,66 Respins
6. Andrei Diana Casier 21,33 Respins
7 Talaba George Casier 0 Respins

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul obţinut pot formula contestaţie în intervalul orar 08.00-14.00, în data de 08 august 2017, conform art. 31 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, Calota Geta, inspector, Compartiment resurse umane, organizare din cadrul Primariei Municipiului Focsani.

Afişat astăzi, 07.08.2017, ora 16.30, la sediul Primăriei Municipiului Focşani din B-dul Dimitrie Cantemir nr. 1 bis, Focşani, şi pe pagina de internet - www.focsani.info.

Proba practica va avea loc în data de 09.08.2017, ora 09.00 la sediul Primăriei Municipiului Focşani.

 

 

Înapoi


Servicii Online

Depunere documente online Depunere documente online

Depune documente: Investiții, Agricol, Urbanism, ITL, Petiții, L544, etc.

Eliberare Certificate de Urbanism Eliberare Certificate de Urbanism

Obtine un certificate de urbanism on-line

Registratura primărie Registratura primărie

Vizualizare stadiu documente intrate în registratura Primăriei

Petiţii Petiţii

Depune o petitie online si urmareste evolutia

Vizualizare Impozite, taxe locale Vizualizare Impozite, taxe locale

Posibilitatea de a plati online taxele si impozitele

Plăţi online Plăţi online

Posibilitatea de a plati alte servicii online

Plată SMS acces transport greu Plată SMS acces transport greu

valabilă din 10 iulie 2017

Tel. cetățeanului

0237-233.333


sau întrebați aici

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

trimite

Calendar