Rezultatul probei practice la concursul pentru ocuparea postului de director gradul II la Direcția de Dezvoltare Servicii Publice Focşani

Rezultatul probei practice la concursul pentru ocuparea postului de director gradul II la  Direcția de Dezvoltare Servicii Publice Focşani

Rezultatul probei practice din data de 21 septembrie 2017, ora 10.00, la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de director gradul II la Direcția de Dezvoltare Servicii Publice Focşani

 

     Având în vedere prevederile art. 30 alin (3) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei practice:
Nr. crt./ Numele şi prenumele candidatului/ Postul vacant pentru care s-a înscris la concurs/examen/ Punctajul probei practice (puncte)/ Rezultatul probei practice

1. Vulpoiu Adrian Nicolae Director gradul II 95,33 Admis
2. Niagu Paul Director gradul II 94,00 Admis

 Sunt declarați admiși la proba scrisă candidații care au obținut minimum 70 de puncte, în cazul concursurilor organizate pentru ocuparea funcțiilor contractuale de conducere.
 Candidații nemulţumiți de rezultatul obţinut pot formula contestaţii în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului probei scrise, conform art. 31 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, Buică Diana Sorinela, inspector, Compartiment resurse umane, organizare din cadrul Primariei Municipiului Focsani, până la data de 22.09.2017 ora 14,00
 Afişat astăzi, 21.09.2017, ora 16.30, la sediul Primăriei Municipiului Focşani din B-dul Dimitrie Cantemir nr. 1 bis, Focşani şi pe pagina de internet - www.focsani.info.
 Proba interviu va avea loc în data de 25.09.2017, ora 12.00 la sediul Primăriei Municipiului Focşani.

 

 

Înapoi


Servicii Online

Depunere documente online Depunere documente online

Depune documente: Investiții, Agricol, Urbanism, ITL, Petiții, L544, etc.

Eliberare Certificate de Urbanism Eliberare Certificate de Urbanism

Obtine un certificate de urbanism on-line

Registratura primărie Registratura primărie

Vizualizare stadiu documente intrate în registratura Primăriei

Petiţii Petiţii

Depune o petitie online si urmareste evolutia

Vizualizare Impozite, taxe locale Vizualizare Impozite, taxe locale

Posibilitatea de a plati online taxele si impozitele

Plăţi online Plăţi online

Posibilitatea de a plati alte servicii online

Plată SMS acces transport greu Plată SMS acces transport greu

valabilă din 10 iulie 2017

Tel. cetățeanului

0237-233.333


sau întrebați aici

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

trimite

Calendar