Rezultatul probei interviu a concursului organizat în vederea ocupării funcţiei contractuale de execuţie vacante de portar

Rezultatul probei interviu a concursului organizat în vederea ocupării funcţiei contractuale de execuţie vacante de portar

ROMANIA

JUDETUL VRANCEA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FOCȘANI
Comisia de concurs

 

Rezultatul probei interviu a concursului organizat în data de 09 februarie 2017 în vederea ocupării funcţiei contractuale de execuţie vacante de PORTAR la Compartimentul administrativ - Direcția resurse umane și coordonare unități subordonate din cadrul Primăriei Municipiului Focşani

 

Având în vedere prevederile art. 30 alin (3) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea

Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei interviu :

Nr. crt. /Numele şi prenumele candidatului /Funcţia contractuală vacantă pentru care s-a înscris la concurs /Punctajul probei interviu (puncte) /Rezultatul probei interviu

1. TĂNASE LIVIU /PORTAR /70.66 /Admis

2. COTEA VASILE /PORTAR /66,00 /Admis
3. SOARE ION /PORTAR /61,00 /Admis


Candidaţii nemulţumiți de rezultatul obţinut poate formula contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului probei interviu, conform art. 31 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, Buică Diana Sorinela, inspector, Compartiment resurse umane, organizare din cadrul Primariei Municipiului Focsani.

 

Afişat astăzi, 09.02.2017, ora 16.30, la sediul Primăriei Municipiului Focșani şi pe pagina de internet - www.focsani.info.


Secretar comisie concurs, Buică Diana Sorinela

Înapoi


Servicii Online

Eliberare Certificate de Urbanism Eliberare Certificate de Urbanism

Obtine un certificate de urbanism on-line

Registratura primărie Registratura primărie

Vizualizare stadiu documente intrate în registratura Primăriei

Petiţii Petiţii

Depune o petitie online si urmareste evolutia

Vizualizare Impozite, taxe locale Vizualizare Impozite, taxe locale

Posibilitatea de a plati online taxele si impozitele

Plăţi online Plăţi online

Posibilitatea de a plati alte servicii online

Plată SMS acces transport greu Plată SMS acces transport greu

valabilă din 10 iulie 2017

Tel. cetățeanului

0237-233.333


sau întrebați aici

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

trimite

Calendar