Rezultatul probei interviu a concursului organizat în data de 25 ianuarie 2018

Rezultatul probei interviu a concursului organizat în data de 25 ianuarie 2018

Având în vedere prevederile art. 30 alin (3) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei interviu
Numele şi prenumele candidatului /Funcţia vacantă pentru care s-a înscris la concurs / Punctajul probei interviu/ Rezultatul probei interviu

 

1 Popa Daniela Arhivar debutant 90,66 Admis
2 Radu Andreea Nicoleta Arhivar debutant 76,33 Admis

 

Candidaţii nemulţumiți de rezultatul obţinut pot formula contestaţie în data de 26 ianuarie 2018 până la ora 14.00, conform art. 31 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, Buică Diana Sorinela, inspector, Compartiment resurse umane, organizare din cadrul Primăriei Municipiului Focșani.
Afişat astăzi, 25.01.2018, ora 16.30, la sediul Primăriei Municipiului Focșani şi pe pagina de internet - www.focsani.info.
Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obținute la proba scrisă și proba interviu.

 

Înapoi


Servicii Online

Depunere documente online Depunere documente online

Depune documente: Investiții, Agricol, Urbanism, ITL, Petiții, L544, etc.

Eliberare Certificate de Urbanism Eliberare Certificate de Urbanism

Obtine un certificate de urbanism on-line

Registratura primărie Registratura primărie

Vizualizare stadiu documente intrate în registratura Primăriei

Petiţii Petiţii

Depune o petitie online si urmareste evolutia

Vizualizare Impozite, taxe locale Vizualizare Impozite, taxe locale

Posibilitatea de a plati online taxele si impozitele

Plăţi online Plăţi online

Posibilitatea de a plati alte servicii online

Plată SMS acces transport greu Plată SMS acces transport greu

valabilă din 10 iulie 2017

Tel. cetățeanului

0237-233.333


sau întrebați aici

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

trimite

Calendar