Rezultatul privind selecţia dosarelor de înscriere la concursul pentru ocuparea postului vacant de director gradul II la Direcția de Dezvoltare Servicii Publice Focşani

Rezultatul privind selecţia dosarelor de înscriere la concursul pentru ocuparea postului vacant de director gradul II la Direcția de Dezvoltare Servicii Publice Focşani

Rezultatul privind selecţia dosarelor de înscriere la concursul organizat
pentru ocuparea postului vacant de director gradul II la Direcția de Dezvoltare Servicii
Publice Focşani, organizat în data de 18 septembrie 2017, ora 10.00 - proba scrisă


Nr.crt. /Nume şi prenume candidat/ Postul vacant pentru care s-a înscris la concurs/ Rezultatul selecţiei
1. Vulpoiu Adrian Nicolae Director gradul II Admis
2. Ștefănescu Aurelian Director gradul II Admis *
3. Niagu Paul Director gradul II Admis


Candidații declarați admiși vor susţine proba scrisă în data de 18 septembrie 2017, ora 10.00, la sediul Primăriei Municipiului Focşani
Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul selecției dosarelor pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, conform art. 31 din Hotărârea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, pana la data de 06.09.2017 ora 16,30.
Afişat astăzi, 05.09.2017, ora 16.30, la sediul Primăriei Municipiului Focşani din B-dul D. Cantemir nr. 1 bis, Focşani şi pe pagina de internet - www.focsani.info.


*Notă: Candidatului Ștefănescu Aurelian la data susținerii probei scrise (18 septembrie 2017 ora 10,00) va prezenta un nou cazier judiciar în original, în termen de valabilitate, având în vedere că la data respectivă cazierul judiciar depus la dosarul de concurs va avea termenul de valabilitate expirat.

 

 

Fișiere atașate

Înapoi


Servicii Online

Eliberare Certificate de Urbanism Eliberare Certificate de Urbanism

Obtine un certificate de urbanism on-line

Registratura primărie Registratura primărie

Vizualizare stadiu documente intrate în registratura Primăriei

Petiţii Petiţii

Depune o petitie online si urmareste evolutia

Vizualizare Impozite, taxe locale Vizualizare Impozite, taxe locale

Posibilitatea de a plati online taxele si impozitele

Plăţi online Plăţi online

Posibilitatea de a plati alte servicii online

Plată SMS acces transport greu Plată SMS acces transport greu

valabilă din 10 iulie 2017

Tel. cetățeanului

0237-233.333


sau întrebați aici

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

trimite

Calendar