Rezultat selecţie dosare de înscriere la concurs pentru ocupare funcţie vacantă de șofer la Compartiment administrativ

Rezultat selecţie dosare de înscriere la concurs pentru ocupare funcţie vacantă de șofer la Compartiment administrativ

Rezultatul privind selecţia dosarelor de înscriere la concursul organizat pentru ocuparea unei unei funcţii contractuale vacante de șofer I la Compartiment administrativ - Direcția resurse umane și coordonare unități subordinate din cadrul Primăriei Municipiului Focșani, organizat în data de 06 februarie 2017, ora 13.00 - proba scrisă


1. Săcăluș Ionel Șofer I Admis
2. Udrea Marius Vlad Șofer I Admis
3. Cotea Vasile Șofer I Admis
4. Călin Ionel Șofer I Admis
5. Miron Valentin Șofer I Admis
6. Vișan Gigel Șofer I Admis- cu mențiunea ca va completa dosarul de concurs cu cazierul judiciar în original cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului
7. Spânu Neculai Șofer I Admis
8. Kovacs Adrian Șofer I Admis
9. Sandu Cristian Șofer I Admis
10. Șușu Adrian Alin Șofer I Admis
11. Dascăl Costel Șofer I Admis- cu mențiunea ca va completa dosarul de concurs cu cazierul judiciar în original cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului
12. Pastramă Gheorghe Șofer I Admis
13. Tănasă Liviu Șofer I Admis
14 Oiță Cosmin Alin Șofer I Admis
15. Hârbu Vasile Șofer I Admis- cu mențiunea ca va completa dosarul de concurs cu cazierul judiciar în original cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului
16. Candet Iulian Șofer I Admis - cu condiția ca până la data de 06.02.2017 să prezinte permisul de conducere preschimbat.
- cu mențiunea ca va completa dosarul de concurs cu cazierul judiciar în original cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului

 

 

- Candidații declarați admiși vor susține proba scrisă în data de 06 februarie 2017, ora 13.00, la sediul Primăriei Municipiului Focşani din B-dul D. Cantemir nr. 1 bis, Focşani.
- Candidații nemulțumiți de rezultatul obţinut pot formula contestaţie până pe data 18 ianuarie 2017, ora 16.30, conform prevederilor art.31 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare,
contestație care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, Buică Diana Sorinela, inspector, Compartiment resurse umane, organizare din cadrul Primariei Municipiului Focsani.
- Afişat astăzi, 17 ianuarie 2017, ora 16.30, la sediul Primăriei Municipiului Focşani din B-dul D. Cantemir nr. 1 bis, Focşani şi pe pagina de internet - www.focsani.info.

 

 

Secretar comisie concurs,
Buică Diana Sorinela

Înapoi


Servicii Online

Depunere documente online Depunere documente online

Depune documente: Investiții, Agricol, Urbanism, ITL, Petiții, L544, etc.

Eliberare Certificate de Urbanism Eliberare Certificate de Urbanism

Obtine un certificate de urbanism on-line

Registratura primărie Registratura primărie

Vizualizare stadiu documente intrate în registratura Primăriei

Petiţii Petiţii

Depune o petitie online si urmareste evolutia

Vizualizare Impozite, taxe locale Vizualizare Impozite, taxe locale

Posibilitatea de a plati online taxele si impozitele

Plăţi online Plăţi online

Posibilitatea de a plati alte servicii online

Plată SMS acces transport greu Plată SMS acces transport greu

valabilă din 10 iulie 2017

Tel. cetățeanului

0237-233.333


sau întrebați aici

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

trimite

Calendar