Rezultat selecţie dosare de înscriere la concurs pentru ocupare funcţie vacantă de portar la Compartiment Administrativ

Rezultat selecţie dosare de înscriere la concurs pentru ocupare funcţie vacantă de portar la Compartiment Administrativ

Rezultatul privind selecţia dosarelor de înscriere la concursul organizat pentru ocuparea unei unei funcţii contractuale vacante de portar la Compartiment administrativ - Direcția resurse umane și coordonare unități subordinate din cadrul Primăriei Municipiului Focșani, organizat în data de 06 februarie 2017, ora 10.00 - proba scrisă


1. Cojocaru Constantin Portar Admis
2. Cotea Vasile Portar Admis
3. Tănasă Liviu Portar Admis
4. Ilie Sorin Portar Admis
5. Soare Ion Portar Admis


- Candidații declarați admiși vor susține proba scrisă în data de 06 februarie 2017, ora 10.00, la sediul Primăriei Municipiului Focşani din B-dul D. Cantemir nr. 1 bis, Focşani.
- Candidații nemulțumiți de rezultatul obţinut pot formula contestaţie până pe data 18 ianuarie 2017, ora 16.30, conform prevederilor art.31 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, contestație care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, Buică Diana Sorinela, inspector, Compartiment resurse umane, organizare din cadrul Primariei Municipiului Focsani
- Afişat astăzi, 17 ianuarie 2017, ora 16.30, la sediul Primăriei Municipiului Focşani din B-dul D. Cantemir nr. 1 bis, Focşani şi pe pagina de internet - www.focsani.info.

 

Secretar comisie concurs,
Buică Diana Sorinela

 

Înapoi


Servicii Online

Eliberare Certificate de Urbanism Eliberare Certificate de Urbanism

Obtine un certificate de urbanism on-line

Registratura primărie Registratura primărie

Vizualizare stadiu documente intrate în registratura Primăriei

Petiţii Petiţii

Depune o petitie online si urmareste evolutia

Vizualizare Impozite, taxe locale Vizualizare Impozite, taxe locale

Posibilitatea de a plati online taxele si impozitele

Plăţi online Plăţi online

Posibilitatea de a plati alte servicii online

Plată SMS acces transport greu Plată SMS acces transport greu

valabilă din 10 iulie 2017

Tel. cetățeanului

0237-233.333


sau întrebați aici

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

trimite

Calendar