Rezultatul privind selecţia dosarelor de înscriere la concursul organizat în vederea ocuparii unei funcţii contractuale vacantă de administrator I la Compartiment administrativ

Rezultatul privind selecţia dosarelor de înscriere la concursul organizat în vederea ocuparii unei funcţii contractuale vacantă de administrator I la Compartiment administrativ


 Nume si prenume /Funcția contractuală vacantă/rezultatul selecției

1. Buzoiu Florența Administrator I Admis- cu mențiunea, că va completa dosarul de concurs cu cazierul judiciar în original, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului
2. Ciobanu Ana Elena Administrator I Admis- cu mențiunea, că va completa dosarul de concurs cu cazierul judiciar în original, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului
3. Dumitru Viorel Administrator I - Admis
4. Lupu Gabi Administrator I- Admis
5. Manta Mădălina Cosmina Administrator I - Respins nu îndeplinește condiția precizată în anunț, respectiv vechimea în specialitate necesară de minimum 3 ani
6. Nițu Mihaela Simona Administrator I - Admis 

 Candidații nemulțumiți de rezultatul obţinut pot formula contestaţie până pe data 18 iunie 2018, ora 16.30, conform prevederilor art.31 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, contestație care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, Iordăchescu Alina Cristina, inspector, Compartiment resurse umane, organizare din cadrul Primariei Municipiului Focsani.


 Candidații declarați admiși vor susține proba scrisă în data de 26 iunie 2018, ora 10.00, la sediul Primăriei Municipiului Focşani din B-dul D. Cantemir nr. 1 bis, Focşani.


 Afişat astăzi, 15 iunie 2018, ora 14.00, la sediul Primăriei Municipiului Focşani din B-dul D. Cantemir nr. 1 bis, Focşani şi pe pagina de internet - www.focsani.info.

 

MENȚIUNE: Comisia de concurs își rezervă dreptul ca în cazul în care nu prezintă cazierele judiciare în original, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului să respingă dosarele de concurs.

 

Înapoi


Servicii Online

Depunere documente online Depunere documente online

Depune documente: Investiții, Agricol, Urbanism, ITL, Petiții, L544, etc.

Eliberare Certificate de Urbanism Eliberare Certificate de Urbanism

Obtine un certificate de urbanism on-line

Registratura primărie Registratura primărie

Vizualizare stadiu documente intrate în registratura Primăriei

Petiţii Petiţii

Depune o petitie online si urmareste evolutia

Vizualizare Impozite, taxe locale Vizualizare Impozite, taxe locale

Posibilitatea de a plati online taxele si impozitele

Plăţi online Plăţi online

Posibilitatea de a plati alte servicii online

Plată SMS acces transport greu Plată SMS acces transport greu

valabilă din 10 iulie 2017

Tel. cetățeanului

0237-233.333


sau întrebați aici

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

trimite

Calendar