Rezultatul la proba scrisă a examenului de promovare în treapta profesională imediat superioară celei deținute a unui salariat - personal contractual care ocupă postul de arhivar debutant la Compartiment administrație publică - Serviciul administrație publică locală, agricultură din cadrul Primăriei Municipiului Focşani, probă desfăşurată în data de 25.09.2018
2018-09-25 14:00

Rezultatul la proba scrisă a examenului de promovare în treapta profesională imediat superioară celei deținute a unui salariat - personal contractual care ocupă postul de arhivar debutant la Compartiment administrație publică - Serviciul administrație publică locală, agricultură din cadrul Primăriei Municipiului Focşani, probă desfăşurată în data de 25.09.2018

Rezultatul la proba scrisă a examenului de promovare în treapta profesională imediat superioară celei deținute a unui salariat - personal contractual care ocupă postul de arhivar debutant la Compartiment administrație publică - Serviciul administrație publică locală, agricultură din cadrul Primăriei Municipiului Focşani, probă desfăşurată în data de 25.09.2018

 

 

Nr. crt. /Numele şi prenumele candidatului/ Funcţia în care urmează să promoveze/ Punctajul probei scrise/ Rezultatul probei scrise

1. Radu Andreea Nicoleta- Arhivar II- 90,33- Admis.

 

 Conform art. 45 alin.(5) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, punctajul minim de promovare este de 50 de puncte;
 Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul obţinut pot depune contestaţie în termen de o zi lucrătoare de la data afişării rezultatelor, sub sancţiunea decăderii din acest drept, conform art. 45 din Hotărârea nr. 286 din 23 martie 2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
 Afişat astăzi, 25.09.2018, ora 14,00 la sediul Primăriei Municipiului Focşani din B-dul Dimitrie Cantemir nr. 1 bis, Focşani, şi pe pagina de internet - www.focsani.info.

 

 

Înapoi


Servicii Online

Depunere documente online Depunere documente online

Depune documente: Investiții, Agricol, Urbanism, ITL, Petiții, L544, etc.

Eliberare Certificate de Urbanism Eliberare Certificate de Urbanism

Obtine un certificate de urbanism on-line

Registratura primărie Registratura primărie

Vizualizare stadiu documente intrate în registratura Primăriei

Petiţii Petiţii

Depune o petitie online si urmareste evolutia

Vizualizare Impozite, taxe locale Vizualizare Impozite, taxe locale

Posibilitatea de a plati online taxele si impozitele

Plăţi online Plăţi online

Posibilitatea de a plati alte servicii online

Plată SMS acces transport greu Plată SMS acces transport greu

valabilă din 10 iulie 2017

Tel. cetățeanului

0237-233.333


sau întrebați aici

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

trimite

Calendar