Rezultatul la proba scrisă a examenului de promovare în funcţia imediat superioară celei deţinute a unui salariat personal contractual la Compartiment turism – Direcția relații interne și internaționale din cadrul Primăriei Municipiului Focşani

Rezultatul la proba scrisă a examenului de promovare în funcţia imediat superioară celei deţinute a unui salariat personal contractual la Compartiment turism – Direcția relații interne și internaționale din cadrul Primăriei Municipiului Focşani

ROMÂNIA
JUDEŢUL VRANCEA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FOCŞANI
Comisia de examen

 

Rezultatul la proba scrisă a examenului de promovare în funcţia imediat superioară celei deţinute a unui salariat personal contractual la Compartiment turism - Direcția relații interne și internaționale din cadrul Primăriei Municipiului Focşani, probă desfăşurată în data de 03.07.2018

 


Nr. crt.      Numele şi prenumele  Funcţia în care urmează să promoveze   Punctajul   Rezultatul 

   1.              Ilie Adelina                Inspector de specialitate gradul II          89,66      Admis

 

 Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul obţinut pot depune contestaţie în termen de o zi lucrătoare de la data afişării rezultatelor, sub sancţiunea decăderii din acest drept conform art. 45 din Hotărârea nr. 286 din 23 martie 2011
pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice
 Afişat astăzi, 03.07.2018, ora 14,00 la sediul Primăriei Municipiului Focşani.

 

Înapoi


Servicii Online

Depunere documente online Depunere documente online

Depune documente: Investiții, Agricol, Urbanism, ITL, Petiții, L544, etc.

Eliberare Certificate de Urbanism Eliberare Certificate de Urbanism

Obtine un certificate de urbanism on-line

Registratura primărie Registratura primărie

Vizualizare stadiu documente intrate în registratura Primăriei

Petiţii Petiţii

Depune o petitie online si urmareste evolutia

Vizualizare Impozite, taxe locale Vizualizare Impozite, taxe locale

Posibilitatea de a plati online taxele si impozitele

Plăţi online Plăţi online

Posibilitatea de a plati alte servicii online

Plată SMS acces transport greu Plată SMS acces transport greu

valabilă din 10 iulie 2017

Tel. cetățeanului

0237-233.333


sau întrebați aici

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

trimite

Calendar