Rezultate finale ale examenului organizat pentru ocuparea postului vacant de director gradul II la Direcția de Dezvoltare Servicii Publice Focşani

Rezultate finale ale examenului organizat pentru ocuparea postului vacant de                    director gradul II la Direcția de Dezvoltare Servicii Publice Focşani

Centralizator nominal

 

 

Privind rezultatul final al concursului organizat în data de 18 septembrie 2017, ora 10.00 - proba scrisă, 21 septembrie 2017, ora 10.00- proba practică şi 25 septembrie 2017, ora 12.00 - proba interviu, pentru ocuparea postului vacant de director gradul II la Direcția de Dezvoltare Servicii Publice Focşani

 

Având în vedere prevederile art. 30 alin (3) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de examen comunică următoarele rezultate finale ale examenului:

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Functia vacanta pentru care s-a inscris la concurs Punctajul final al probei scrise Punctajul final al probei practice Punctajul final al probei interviu Rezultatul final

1. Vulpoiu Adrian Nicolae Director gradul II 74,66 puncte 95,33 puncte 90,66 puncte 86,88 puncte Admis
2. Niagu Paul Director gradul II 70,33 puncte 94,00 puncte 76,00 puncte 80,11 puncte
Respins
3. Ștefănescu Aurelian Director gradul II 34,00 puncte - - 34,00 puncte
Respins

 

 Afişat astăzi, 27.09.2017, ora 08,30 la sediul Primăriei Municipiului Focşani şi pe site-ul instituţiei www.focsani.info.

 

 

Înapoi


Servicii Online

Depunere documente online Depunere documente online

Depune documente: Investiții, Agricol, Urbanism, ITL, Petiții, L544, etc.

Eliberare Certificate de Urbanism Eliberare Certificate de Urbanism

Obtine un certificate de urbanism on-line

Registratura primărie Registratura primărie

Vizualizare stadiu documente intrate în registratura Primăriei

Petiţii Petiţii

Depune o petitie online si urmareste evolutia

Vizualizare Impozite, taxe locale Vizualizare Impozite, taxe locale

Posibilitatea de a plati online taxele si impozitele

Plăţi online Plăţi online

Posibilitatea de a plati alte servicii online

Plată SMS acces transport greu Plată SMS acces transport greu

valabilă din 10 iulie 2017

Tel. cetățeanului

0237-233.333


sau întrebați aici

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

trimite

Calendar