Rezultat probă scrisă pentru ocuparea postului vacant de director la Clubul Sportiv Municipal Focșani 2007

Rezultat probă scrisă pentru ocuparea postului vacant de director la Clubul Sportiv Municipal Focșani 2007

ROMÂNIA

JUDEŢUL VRANCEA
Primăria Municipiului Focşani
Comisia de concurs constituită prin Dispoziţia Primarului Municipiului Focşani nr. 7437/28.12.2016


Rezultatul probei scrise din data de 08 februarie 2017, ora 10.00, la examenul organizat pentru ocuparea postului vacant de director gradul II la Clubul Sportiv Municipal Focşani 2007


Având în vedere prevederile art. 30 alin (3) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei scrise:

 

Nr. crt. /Numele şi prenumele candidatului /Postul vacant pentru care s-a înscris la concurs /Punctajul probei scrise (puncte) /Rezultatul probei scrise

1. /Ciubotaru Viorel /Director gradul II /71,00 /Admis


Candidatul nemulţumit de rezultatul obţinut poate formula contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului probei practice, conform art. 15 alin.(1) din anexa la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Focşani nr.59/30 martie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, Buică Diana Sorinela, inspector, Compartiment resurse umane, organizare din cadrul Primăriei Municipiului Focşani

 

Afişat astăzi, 08.02.2017, ora 16.30, la sediul Primăriei Municipiului Focşani din B-dul Dimitrie Cantemir nr. 1 bis, Focşani, şi pe pagina de internet - www.focsani.info.

 

Proba practică va avea loc în data de 13.02.2017, ora 11.00 la sediul Primăriei Municipiului Focşani.


Secretar comisie concurs, Buică Diana Sorinela

Înapoi


Servicii Online

Eliberare Certificate de Urbanism Eliberare Certificate de Urbanism

Obtine un certificate de urbanism on-line

Registratura primărie Registratura primărie

Vizualizare stadiu documente intrate în registratura Primăriei

Petiţii Petiţii

Depune o petitie online si urmareste evolutia

Vizualizare Impozite, taxe locale Vizualizare Impozite, taxe locale

Posibilitatea de a plati online taxele si impozitele

Plăţi online Plăţi online

Posibilitatea de a plati alte servicii online

Plată SMS acces transport greu Plată SMS acces transport greu

valabilă din 10 iulie 2017

Tel. cetățeanului

0237-233.333


sau întrebați aici

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

trimite

Calendar