Rezultat probă scrisă pentru ocuparea funcției contractuale de execuție vacantă de șofer

Rezultat probă scrisă pentru ocuparea funcției contractuale de execuție vacantă de șofer

ROMANIA
JUDETUL VRANCEA
Primăria Municipiului Focsani
Comisia de concurs

 

Rezultatul probei scrise a concursului organizat în data de 06 februarie 2017, ora 13.00, pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuţie vacante de șofer I la Compartimentul administrativ - Direcția resurse umane și coordonare unități subordonate din cadrul Primăriei Municipiului Focşani

 

Având în vedere prevederile art. 30 alin (3) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei scrise :

Nr. crt. /Numele şi prenumele candidatului /Funcţia contractuală vacantă pentru care s-a înscris la concurs /Punctajul probei scrise (puncte) /Rezultatul probei scrise

1. Udrea Marius Vlad șofer I 60,66 Admis
2. Cotea Vasile șofer I 39,83 Respins
3. Sandu Cristian șofer I 35,50 Respins
4. Candet Iulian șofer I 26,00 Respins
5. Kovacs Adrian șofer I 23,00 Respins
6. Șușu Adrian Alin șofer I 21,00 Respins
7. Săcăluș Ionel șofer I 19,33 Respins
8. Tănasă Liviu șofer I 18,66 Respins
9. Miron Valentin șofer I 15,33 Respins
10. Spânu Neculai șofer I 8,16 Respins
11. Oiță Cosmin Alin șofer I 7,50 Respins
12. Călin Ionel șofer I 7,16 Respins
13. Hârbu Vasile șofer I 6,50 Respins
14. Vișan Gigel șofer I 4,16 Respins
15. Dascăl Costel șofer I - Absent
16. Pastramă Gheorghe șofer I - Absent

 

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul obţinut pot formula contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului probei scrise, conform art. 31 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, Buică Diana, inspector, Compartiment resurse umane, organizare din cadrul Primariei Municipiului Focsani.

 

Afişat astăzi, 07.02.2017, ora 09.30, la sediul Primăriei Municipiului Focşani din B-dul Dimitrie Cantemir nr. 1 bis, Focşani, şi pe pagina de internet - www.focsani.info.

 

Proba practică va avea loc în data de 09.02.2017, ora 11.00 la sediul Primăriei Municipiului Focşani

Înapoi


Servicii Online

Eliberare Certificate de Urbanism Eliberare Certificate de Urbanism

Obtine un certificate de urbanism on-line

Registratura primărie Registratura primărie

Vizualizare stadiu documente intrate în registratura Primăriei

Petiţii Petiţii

Depune o petitie online si urmareste evolutia

Vizualizare Impozite, taxe locale Vizualizare Impozite, taxe locale

Posibilitatea de a plati online taxele si impozitele

Plăţi online Plăţi online

Posibilitatea de a plati alte servicii online

Plată SMS acces transport greu Plată SMS acces transport greu

valabilă din 10 iulie 2017

Tel. cetățeanului

0237-233.333


sau întrebați aici

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

trimite

Calendar