Rezultat probă scrisă pentru ocuparea funcției contractuale de execuție vacantă de portar

Rezultat probă scrisă pentru ocuparea funcției contractuale de execuție vacantă de portar

ROMANIA

JUDETUL VRANCEA
Primăria Municipiului Focsani
Comisia de concurs

 

Rezultatul probei scrise a concursului organizat în data de 06 februarie 2017, ora 10.00, pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuţie vacante de portar la Compartimentul administrativ - Direcția resurse umane și coordonare unități subordonate din cadrul Primăriei Municipiului Focşani


Având în vedere prevederile art. 30 alin (3) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei scrise :

Nr. crt. /Numele şi prenumele candidatului /Funcţia contractuală vacantă pentru care s-a înscris la concurs /Punctajul probei scrise (puncte) /Rezultatul probei scrise

1. Tănasă Liviu/ portar /76,66 /Admis
2. Cotea Vasile /portar /61,33 /Admis
3. Soare Ion /portar /61,33 /Admis
4. Cojocaru Constantin /portar /30,00 /Respins
5. Ilie Sorin /portar /0 /Respins

 

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul obţinut pot formula contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului probei scrise, conform art. 31 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, Buică Diana, inspector, Compartiment resurse umane, organizare din cadrul Primariei Municipiului Focsani.

 

Afişat astăzi, 06.02.2017, ora 16.30, la sediul Primăriei Municipiului Focşani din B-dul Dimitrie Cantemir nr. 1 bis, Focşani, şi pe pagina de internet - www.focsani.info.

 

Proba interviu va avea loc în data de 09.02.2017, ora 12.00 la sediul Primăriei Municipiului Focşani.

 

 

 

Înapoi


Servicii Online

Depunere documente online Depunere documente online

Depune documente: Investiții, Agricol, Urbanism, ITL, Petiții, L544, etc.

Eliberare Certificate de Urbanism Eliberare Certificate de Urbanism

Obtine un certificate de urbanism on-line

Registratura primărie Registratura primărie

Vizualizare stadiu documente intrate în registratura Primăriei

Petiţii Petiţii

Depune o petitie online si urmareste evolutia

Vizualizare Impozite, taxe locale Vizualizare Impozite, taxe locale

Posibilitatea de a plati online taxele si impozitele

Plăţi online Plăţi online

Posibilitatea de a plati alte servicii online

Plată SMS acces transport greu Plată SMS acces transport greu

valabilă din 10 iulie 2017

Tel. cetățeanului

0237-233.333


sau întrebați aici

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

trimite

Calendar