Rezultat proba practică din data de 23 mai 2017 la concursul organizat în vederea ocupării unui post vacant de casier la Compartiment buget, contabilitate

Rezultat proba practică din data de 23 mai 2017 la concursul organizat în vederea ocupării unui post vacant de casier la Compartiment buget, contabilitate


ROMÂNIA
JUDEŢUL VRANCEA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FOCŞANI
Comisia de concurs/examen


Rezultatul probei practice din data de 23 mai 2017 la concursul/examenul organizat în vederea ocupării unui post vacant de casier la Compartiment buget, contabilitate - Serviciul buget, contabilitate - Direcţia economica din cadrul Primăriei Municipiului Focşani

 

Având în vedere prevederile art. 15 lit.g din Anexa la Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs/examen transmite următorul rezultat al probei practice

 

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Funcţia vacantă pentru care s-a înscris la concurs Punctajul la proba practica Rezultatul probei practice

1. Taranu Rodica Casier 30,33 Respins


 Conform prevederilor art.28 alin.3 lit.a) din HG nr.286/2011, cu modificările şi completările ulterioare, sunt declaraţi admişi candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte.
 Candidatul nemulţumit de rezultatul obţinut poate formula contestaţie până pe data 24 mai 2017, între orele 8.00 - 12.00, conform prevederilor art.31 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulament-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, contestație care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, Calota Geta, inspector, Compartiment resurse umane, organizare din cadrul Primariei Municipiului Focsani.
 Afişat astăzi, 23.05.2017, ora 16.30 la sediul Primăriei Municipiului Focşani şi pe pagina de internet, respectiv www.focsani.info.


Secretar comisie concurs/examen, Calota Geta

 

Înapoi


Servicii Online

Eliberare Certificate de Urbanism Eliberare Certificate de Urbanism

Obtine un certificate de urbanism on-line

Registratura primărie Registratura primărie

Vizualizare stadiu documente intrate în registratura Primăriei

Petiţii Petiţii

Depune o petitie online si urmareste evolutia

Vizualizare Impozite, taxe locale Vizualizare Impozite, taxe locale

Posibilitatea de a plati online taxele si impozitele

Plăţi online Plăţi online

Posibilitatea de a plati alte servicii online

Plată SMS acces transport greu Plată SMS acces transport greu

valabilă din 10 iulie 2017

Tel. cetățeanului

0237-233.333


sau întrebați aici

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

trimite

Calendar