Rezultat final al concursului pentru ocuparea postului de portar din cadrul Primăriei Municipiului Focșani

Rezultat final al concursului pentru ocuparea postului de portar din cadrul Primăriei Municipiului Focșani

ROMANIA

JUDETUL VRANCEA
Primăria Municipiului Focsani
Comisia de concurs constituită prin Dispoziţia Primarului Municipiului Focşani nr. 7445/28.12.2016

 

Centralizator nominal, privind rezultatele finale ale concursului organizat în data de 06 februarie 2017, ora 10.00 - proba scrisă și 09 februarie 2017, ora 12.00- proba interviu, pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuție vacante de portar la Compartiment administrativ - Direcţia resurse umane şi coordonare unităţi subordonate din cadrul Primăriei Municipiului Focşani


Având în vedere prevederile art. 30 alin (3) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate finale ale concursului:

Nr. crt. /Numele şi prenumele candidatului /Functia vacanta pentru care s-a inscris la concurs /Punctajul final al probei scrise  (puncte)  Punctajul final al probei interviu(puncte) /Rezultatul final

1. Tănasă Liviu /Portar /76,66 /70,66 /73,66 puncte /Admis
2. Cotea Vasile /Portar /61,33 /66,00 /63,67 puncte /Respins
3. Soare Ion /Portar /61,33 /61,00 /61,17 puncte /Respins
4. Cojocaru Constantin /Portar /30,00 - /Respins
5. Ilie Sorin /Portar /0 - /Respins


Afişat astăzi, 13.02.2017, ora 16.30, la sediul Primăriei Municipiului Focşani şi pe site-ul instituţiei www.focsani.info.

Înapoi


Servicii Online

Depunere documente online Depunere documente online

Depune documente: Investiții, Agricol, Urbanism, ITL, Petiții, L544, etc.

Eliberare Certificate de Urbanism Eliberare Certificate de Urbanism

Obtine un certificate de urbanism on-line

Registratura primărie Registratura primărie

Vizualizare stadiu documente intrate în registratura Primăriei

Petiţii Petiţii

Depune o petitie online si urmareste evolutia

Plăţi online Plăţi online

Posibilitatea de a plati alte servicii online

Plată SMS acces transport greu Plată SMS acces transport greu

valabilă din 10 iulie 2017

Tel. cetățeanului

0237-233.333


sau întrebați aici

Calendar

RespectConect