Rezultat final al concursului pentru ocuparea postului de asistent medical generalist la Serviciul de Asistență Medicală

Rezultat final al concursului pentru ocuparea postului de asistent medical generalist la Serviciul de Asistență Medicală

ROMÂNIA

JUDEŢUL VRANCEA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FOCŞANI
Comisia de concurs/examen

 

Centralizator nominal

Privind rezultatele finale ale concursului organizat în data de 16 ianuarie 2017, ora 10.00 - proba scrisă şi 19 ianuarie 2017, ora 10.00 - proba interviu, pentru ocuparea postului vacant de asistent medical generalist, studii postliceale, la Serviciul de asistenţă medicală din cadrul Primăriei municipiului Focşani


Având în vedere prevederile art. 30 alin (3) din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs/examen comunică următoarele rezultate finale ale concursului:

 

Nr. crt. /Numele şi prenumele candidatului /Funcţia /Punctajul probei scrise /Punctajul probei interviu /Rezultatul final

 

1 /Ilaș Lenuța /Asistent medical /85,00 /62,00 /73.50 puncte /Admis
2 /Stan Lorena-Claudia /Asistent medical /85,00 /28,33 /56,66 puncte /Respins
3 /Chirilă Săndica /Asistent medical /60,00/ 34,33 /47,16 puncte /Respins
4 /Popa Daniela /Asistent medical /95,00 /Absent /Respins
5 /Petrea Nicoleta /Asistent medical /Absent - /Respins

 

Afişat astăzi, 25.01.2017, ora 16.30, la sediul Primăriei Municipiului Focşani.

Înapoi


Servicii Online

Eliberare Certificate de Urbanism Eliberare Certificate de Urbanism

Obtine un certificate de urbanism on-line

Registratura primărie Registratura primărie

Vizualizare stadiu documente intrate în registratura Primăriei

Petiţii Petiţii

Depune o petitie online si urmareste evolutia

Vizualizare Impozite, taxe locale Vizualizare Impozite, taxe locale

Posibilitatea de a plati online taxele si impozitele

Plăţi online Plăţi online

Posibilitatea de a plati alte servicii online

Plată SMS acces transport greu Plată SMS acces transport greu

valabilă din 10 iulie 2017

Tel. cetățeanului

0237-233.333


sau întrebați aici

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

trimite

Calendar