Primăria Municipiului Focşani organizează concurs/examen pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unor funcţii contractuale de execuţie vacante

Primăria Municipiului Focşani organizează concurs/examen pentru ocuparea  pe perioadă nedeterminată a unor funcţii contractuale de execuţie vacante

ANUNŢ


Primăria Municipiului Focşani organizează concurs/examen pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unor funcţii contractuale de execuţie vacante de : casier - un post, Serviciul buget contabilitate - Direcția economică, șofer I - un post, Compartiment administrativ - Direcția economică și inspector de specialitate debutant - 1 post, Compartiment turism - Biroul presă, relații externe.
Condiţii de participare la concurs:

A) CONDIȚII GENERALE:

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute în art. 3 din Anexa - Regulament-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.286/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

B) CONDIȚII SPECIFICE:
casier
- studii medii economice absolvite cu diploma de bacalaureat;
- vechime în specialitate: minimum 3 ani.

șofer I
- studii generale;
- carnet de conducere categoria B, cu experiență de cel puțin 3 ani în conducerea autovehiculelor;

inspector de specialitate debutant
-studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă într-unul din următoarele domenii, respectiv specializări:
- domeniul ştiinţele pământului şi ale atmosferei, specializarea geografia turismului sau
- domeniul ingineria resurselor vegetale şi animale, specializarea inginerie şi management în alimentaţia publică şi agroturism sau
- domeniul inginerie mecanică, mecatronică, inginerie industrială şi management specializarea inginerie şi management în industria turismului sau
- domeniul ştiinţe economice specializarea economia comerţului, turismului şi serviciilor sau specializarea economia comerţului, turismului, serviciilor şi mangementul calităţii sau specializarea administrarea afacerilor în comerţ, turism, servicii, merceologie şi managementul calităţii, sau
- domeniul istorie specializarea turism cultural şi studii muzeale sau
- domeniul studii culturale specializarea turism cultural

-vechime în specialitatea studiilor: -
-cunoştinţe de operare pe calculator - nivel mediu.
-cunoştinţe limba engleză - nivel mediu.

 

Înapoi


Servicii Online

Depunere documente online Depunere documente online

Depune documente: Investiții, Agricol, Urbanism, ITL, Petiții, L544, etc.

Eliberare Certificate de Urbanism Eliberare Certificate de Urbanism

Obtine un certificate de urbanism on-line

Registratura primărie Registratura primărie

Vizualizare stadiu documente intrate în registratura Primăriei

Petiţii Petiţii

Depune o petitie online si urmareste evolutia

Vizualizare Impozite, taxe locale Vizualizare Impozite, taxe locale

Posibilitatea de a plati online taxele si impozitele

Plăţi online Plăţi online

Posibilitatea de a plati alte servicii online

Plată SMS acces transport greu Plată SMS acces transport greu

valabilă din 10 iulie 2017

Tel. cetățeanului

0237-233.333


sau întrebați aici

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

trimite

Calendar