Primar: Cristi Valentin Misăilă

Primar: Cristi Valentin Misăilă

INFORMAŢII PERSONALE

 

NumeMISĂILĂ C. CRISTI VALENTIN

 

Telefon: 0237/236000; 0237/216735

Fax: 0237/216700

E-mail: cristi_misaila@hotmail.ro; cristi.misaila@gmail.com

 

Naţionalitate: român

Data naşterii: 13 noiembrie 1975

 

Stagiul militar: satisfăcut în perioada octombrie 1998 - aprilie 1999

Starea civila: căsătorit

 

EXPERIENTĂ PROFESIONALĂ

I . Perioada:                                                 iulie 2016 - prezent

Numele şi adresa angajatorului:                Primăria municipiului FocșaniB-dul Dimitrie Cantemir, nr. 1 bis, mun. Focșani, jud. Vrancea,

Funcţia sau postul ocupat                           Primar

 

II . Perioada:                                                           mai 2012 - aprilie 2016

Numele şi adresa angajatorului:                INSTITUŢIA PREFECTULUI JUDEŢULUI VRANCEA, B-dul Dimitrie Cantemir, nr. 1-3, mun. Focșani, jud. Vrancea,

Funcţia sau postul ocupat                           Subprefect

 

III. Perioada:                                                          25.07.2011 - 17.05.2012

Numele şi adresa angajatorului:                CONSILIUL JUDEŢEAN VRANCEA, B-dul Dimitrie Cantemir, nr. 1-3, mun. Focşani, jud. Vrancea,

Funcţia sau postul ocupat                           consilier președinte

Principalele activități şi responsabilități: atribuţii privind consilierea în probleme economice

 

IV. Perioada:                                               15.02.2010 - 25.05.2011

Numele şi adresa angajatorului:                GARDA FINANCIARA SECŢIA VRANCEA, B-dul Independenţei, nr. 24, mun. Focşani, jud. Vrancea,

Funcţia sau postul ocupat                           comisar asistent

Principalele activități şi responsabilități: atribuţii privind control operativ, inopinat și tematic a agenților economici

 

V. Perioada:                                                  25.05.2009- 15.02.2010

Numele şi adresa angajatorului:                 DIRECŢIA GENERALĂ A FINANŢELOR PUBLICE VRANCEA, B-dul Independenţei, nr. 24, mun. Focşani, jud. Vrancea,

Funcţia sau postul ocupat                           DIRECTOR COORDONATOR ADJUNCT AL DIRECŢIEI GENERALE A FINANŢELOR PUBLICE VRANCEA - ACTIVITATEA DE METODOLOGIE ŞI ADMINISTRARE A VENITURILOR STATULUI

Principalele activități şi responsabilități: COORDONAREA SI CONDUCEREA ACTIVITAŢII DE METODOLOGIE SI ADMINISTRARE A VENITURILOR STATULUI

 

VI. Perioada:                                                           01.11.2007 - 24.05.2009

Numele şi adresa angajatorului:                GARDA FINANCIARĂ SECŢIA VRANCEA, B-dul Independenţei, nr. 24, mun. Focşani, jud. Vrancea,

Tipul activitaţii sau sectorul de activitate

Funcţia sau postul ocupat                           comisar asistent

Principalele activități şi responsabilități: atribuții privind control operativ, inopinat și tematic al agenților economici

VII. Perioada:                                             01.12.2001 - 31.10.2007

Numele şi adresa angajatorului:                DIRECŢIA GENERALĂ A FINANŢELOR PUBLICE VRANCEA, B-dul Independenţei, nr. 24, mun. Focşani, jud. Vrancea,

Tipul activității sau sectorul de activitate Birou Autorizații şi Supraveghetori Fiscali

Funcția sau postul ocupat                           Şef Birou

Principalele activități şi responsabilități: atribuții privind organizarea activităţii Biroului Autorizaţii şi Supraveghetori Fiscali

VIII. Perioada:                                             08.11.1999 - 01.12.2001

Numele şi adresa angajatorului:                DIRECŢIA GENERALĂ A FINANŢELOR   PUBLICE VRANCEA, B-dul Independenţei, nr. 24, mun. Focşani, jud. Vrancea

Tipul activitaţii sau sectorul de activitate Direcţia Controlului Financiar Fiscal Vrancea

Funcţia sau postul ocupat                           inspector de specialitate

Principalele activități şi responsabilități: atribuții privind exercitarea controlului financiar fiscal al agenților economici

IX. Perioada:                                               01.05.1999 - 08.11.1999

Numele şi adresa angajatorului:                S.C. PIELO LUX CONF S.R.L. Focşani, Str. Unirea Principatelor, nr. 73, mun. Focşani, jud. Vrancea,

Tipul activității sau sectorul de activitate  Birou financiar contabilitate

Funcția sau postul ocupat                           Economist

Principalele activități şi responsabilități: atribuții privind înregistrarea primară a documentelor contabile.

 

EDUCAŢIE ŞI FORMARE

I. Perioada:                                                             OCTOMBRIE 2012 - APRILIE 2013

* Numele şi tipul instituției de învățământ           MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI

 şi al organizației profesionale prin care               ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

s-a realizat formarea profesională                         AGENŢIA NAŢIONALĂ A FUNCŢIONARILOR PUBLICI

* Domeniul studiat/aptitudini ocupaționale Programul de formare specializată pentru ocuparea unei

funcţii publice, corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici

* Tipul calificării/diploma obținută                       CERTIFICAT DE ABSOLVIRE

* Nivelul de clasificare a formei de                        STUDII POSTUNIVERSITARE SPECIALIZATE

Instruire/învățământ

II. Perioada:                                                           OCTOMBRIE 2005 - FEBRUARIE 2007

* Numele şi tipul instituției de învățământ           UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI

şi al organizației profesionale prin care                FACULTATEA DE SOCIOLOGIE ŞI

s-a realizat formarea profesională                         ASISTENŢĂ SOCIALĂ

* Domeniul studiat/aptitudini ocupaționale         "ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ"

* Tipul calificării/diploma obținută                      ADEVERINŢĂ DE STUDII POSTUNIVERSITARE DE

                                                                             MASTER

* Nivelul de clasificare a formei de                        STUDII POSTUNIVERSITARE DE MASTER

Instruire/învățământ

 

III. Perioada:                                                         NOIEMBRIE 2004 - IULIE 2005

*Numele şi tipul instituţiei de învaţământ            ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE

şi al organizaţiei profesionale prin care                BUCUREŞTI, DEPARTAMENTUL DE

s-a realizat formarea profesională                        FORMARE PERMANENTA

*Domeniul studiat/aptitudini ocupationale          MANAGEMENTUL SISTEMELOR BUGETARE SI BANCARE

*Tipul calificării/diploma obţinută                       DIPLOMĂ DE STUDII POSTUNIVERSITARE DE SPECIALIZARE

*Nivelul de clasificare a formei de                                     STUDII POSTUNIVERSITARE DE SPECIALIZARE

Instruire/învăţământ

 

IV. Perioada:                                                           OCTOMBRIE 2001- OCTOMBRIE 2002

*Numele şi tipul instituţiei de învaţământ            ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE

şi al organizaţiei profesionale prin care                BUCUREŞTI,

s-a realizat formarea profesională

*Domeniul studiat/aptitudini ocupationale          MARKETING AGRICOL SI ECOLOGIC

*Tipul calificării/diploma obţinută                       DIPLOMĂ DE STUDII POSTUNIVERSITARE DE

                                                                             SPECIALIZARE

*Nivelul de clasificare a formei de                       STUDII POSTUNIVERSITARE DE SPECIALIZARE

Instruire/învăţământ

 

V. Perioada:                                                             OCTOMBRIE 1994 - SEPTEMBRIE 1998

*Numele şi tipul instituţiei de învaţământ            UNIVERSITATEA "AL. I. CUZA" IAŞI

şi al organizaţiei profesionale prin care                FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE

s-a realizat formarea profesională

*Domeniul studiat/aptitudini ocupationale          MODUL FINANŢE BĂNCI

SPECIALIZAREA BĂNCI BURSE DE VALORI

*Tipul calificării/diploma obţinută                       DIPLOMĂ DE LICENŢĂ

*Nivelul de clasificare a formei de                                     STUDII UNIVERSITARE

Instruire/învăţământ

 

 

VI. Perioada:                                                            SEPTEMBRIE 1990 - IULIE 1994

*Numele şi tipul instituţiei de învaţământ            LICEUL TEORETIC "AL. I. CUZA" FOCŞANI

şi al organizaţiei profesionale prin care

s-a realizat formarea profesională

*Domeniul studiat/aptitudini ocupationale          PROFILUL MATEMATICĂ - FIZICĂ

*Tipul calificării/diploma obţinută                       DIPLOMĂ DE BACALAUREAT

*Nivelul de clasificare a formei de                                     STUDII LICEALE

instruire/învăţământ

 

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE PERSONALE

Limba maternă                                                        ROMÂNA

Limbi străine cunoscute

*abilitatea de a citi                                                  ENGLEZA (BINE),

GERMANA (SATISFĂCĂTOR)

*abilitatea de a scrie                                                ENGLEZA (BINE),

GERMANA (SATISFĂCĂTOR)

*abilitatea de a vorbi                                               ENGLEZA (BINE),

GERMANA (SATISFĂCĂTOR)

Aptitudini şi competenţe sociale                             MEMBRU VÂNĂTOR AL A.J.V.P.S. VRANCEA DIN OCTOMBRIE 2004

 

Aptitudini şi competenţe organizatorice

- în perioada mai 2012 - aprilie 2016 am deținut funcția de subprefect al județului Vrancea

- în perioada 25.05.2009 - 15.02.2010 am deţinut funcţia de director coordonator adjunct al Direcției Generale a Finanţelor Publice Vrancea - Activitatea de Metodologie si Administrare a Veniturilor Statului

- în perioada 01.12.2001 - 31.10.2007 am deţinut funcţia de Şef Birou Autorizaţii şi Supraveghetori

Fiscali, în cadrul căruia au activat 12 funcţionari publici

 

Aptitudini şi competenţe tehnice   

 

- utilizarea computerului și a tuturor perifericelor acestuia la nivel excelent,

utilizarea armelor și munitiei nivel excelent,

- conducerea vehiculelor din categoria b la nivel excelent.

 

 

Permis de conducere                       CATEGORIA B DIN DECEMBRIE 1993

Alte aptitudini și competente:

-          cunostinţe privind tehnologia și procesul de fabricaţie a alcoolului etilic, a băuturilor alcoolice, a vinurilor liniştite, a băuturilor fermentate altele decât bere şi vinuri. Aceste cunoștinţe au fost dobândite în perioada în care am deţinut funcţia de şef birou autorizaţii şi supraveghetori fiscali.

 

 

 


Atribuții
Extras din Legea Administrației Publice


Art. 66. - (1) Primarul îndeplineste o functie de autoritate publica. El este seful administratiei publice locale si al aparatului propriu de specialitate al autoritatilor administratiei publice locale, pe care îl conduce si îl controleaza.
(2) Primarul raspunde de buna functionare a administratiei publice locale, în conditiile legii.
Art. 67. - (1) Primarul reprezinta comuna sau orasul în relatiile cu alte autoritati publice, cu persoanele fizice sau juridice române sau straine, precum si în justitie.
(2) Semnul distinctiv al primarului este o esarfa în culorile drapelului national al României.
(3) Esarfa va fi purtata, în mod obligatoriu, la solemnitati, receptii, ceremonii publice si la celebrarea casatoriilor.
(4) Modelul esarfei se stabileste prin hotarâre a Guvernului.
Art. 68. - (1) Primarul îndeplineste urmatoarele atributii principale:
a) asigura respectarea drepturilor si libertatilor fundamentale ale cetatenilor, a prevederilor Constitutiei, precum si punerea în aplicare a legilor, a decretelor Presedintelui României, a hotarârilor si ordonantelor Guvernului; dispune masurile necesare si acorda sprijin pentru aplicarea ordinelor si instructiunilor cu caracter normativ ale ministrilor si ale celorlalti conducatori ai autoritatilor administratiei publice centrale, precum si a hotarârilor consiliului judetean;
b) asigura aducerea la îndeplinire a hotarârilor consiliului local. În situatia în care apreciaza ca o hotarâre este ilegala, în termen de 3 zile de la adoptare îl sesizeaza pe prefect;
c) poate propune consiliului local consultarea populatiei prin referendum, cu privire la problemele locale de interes deosebit. Pe baza hotarârii consiliului local ia masuri pentru organizarea acestei consultari, în conditiile legii;
d) prezinta consiliului local, anual sau ori de câte ori este necesar, informari, privind starea economica si sociala a comunei sau a orasului, în concordanta cu atributiile ce revin autoritatilor administratiei publice locale, precum si informari asupra modului de aducere la îndeplinire a hotarârilor consiliului local;
e) întocmeste proiectul bugetului local si contul de încheiere a exercitiului bugetar si le supune spre aprobare consiliului local;
f) exercita functia de ordonator principal de credite;
g) verifica, din oficiu sau la cerere, încasarea si cheltuirea sumelor din bugetul local si comunica de îndata consiliului local cele constatate;
h) ia masuri pentru prevenirea si limitarea urmarilor calamitatilor, catastrofelor, incendiilor, epidemiilor sau epizootiilor, împreuna cu organele specializate ale statului. În acest scop poate mobiliza populatia, agentii economici si institutiile publice din comuna sau din oras, acestea fiind obligate sa execute masurile stabilite în planurile de protectie si interventie elaborate pe tipuri de dezastre;
i) asigura ordinea publica si linistea locuitorilor, prin intermediul politiei, jandarmeriei, gardienilor publici, pompierilor si unitatilor de protectie civila, care au obligatia sa raspunda solicitarilor sale, în conditiile legii;
j) îndruma si supravegheaza activitatea gardienilor publici, conform angajamentelor contractuale;
k) ia masurile prevazute de lege cu privire la desfasurarea adunarilor publice;
l) ia masuri de interzicere sau de suspendare a spectacolelor, reprezentatiilor sau a altor manifestari publice care contravin ordinii de drept ori atenteaza la bunele moravuri, la ordinea si linistea publica;
m) controleaza igiena si salubritatea localurilor publice si produselor alimentare puse în vânzare pentru populatie, cu sprijinul serviciilor de specialitate;
n) ia masuri pentru prevenirea si combaterea pericolelor provocate de animale, în conditiile legii;
o) ia masuri pentru elaborarea planului urbanistic general al localitatii si îl supune spre aprobare consiliului local; asigura respectarea prevederilor planului urbanistic general, precum si ale planurilor urbanistice zonale si de detaliu;
p) asigura repartizarea locuintelor sociale pe baza hotarârii consiliului local;
q) asigura întretinerea si reabilitarea drumurilor publice, proprietate a comunei sau a orasului, instalarea semnelor de circulatie, desfasurarea normala a traficului rutier si pietonal, în conditiile legii;
r) exercita controlul asupra activitatilor din târguri, piete, oboare, locuri si parcuri de distractii si ia masuri pentru buna functionare a acestora;
s) conduce serviciile publice locale; asigura functionarea serviciilor de stare civila si de autoritate tutelara; supravegheaza realizarea masurilor de asistenta si ajutor social;
s) îndeplineste functia de ofiter de stare civila;
t) emite avizele, acordurile si autorizatiile date în competenta sa prin lege;
t) propune consiliului local spre aprobare, în conditiile legii, organigrama, statul de functii, numarul de personal si regulamentul de organizare si functionare a aparatului propriu de specialitate;
u) numeste si elibereaza din functie, în conditiile legii, personalul din aparatul propriu de specialitate al autoritatilor administratiei publice locale, cu exceptia secretarului; propune consiliului local numirea si eliberarea din functie, în conditiile legii, a conducatorilor regiilor autonome, ai institutiilor si serviciilor publice de interes local;
v) raspunde de inventarierea si administrarea bunurilor care apartin domeniului public si domeniului privat al comunei sau al orasului;
x) organizeaza evidenta lucrarilor de constructii din localitate si pune la dispozitie autoritatilor administratiei publice centrale rezultatele acestor evidente;
y) ia masuri pentru controlul depozitarii deseurilor menajere, industriale sau de orice fel, pentru asigurarea igienizarii malurilor cursurilor de apa din raza comunei sau a orasului, precum si pentru decolmatarea vailor locale si a podetelor pentru asigurarea scurgerii apelor mari.
(2) Primarul îndeplineste si alte atributii prevazute de lege sau de alte acte normative, precum si însarcinarile date de consiliul local.
Art. 69. - (1) În exercitarea atributiilor de autoritate tutelara si de ofiter de stare civila, a sarcinilor ce îi revin din actele normative privitoare la recensamânt, la organizarea si desfasurarea alegerilor, la luarea masurilor de protectie civila, precum si a altor atributii stabilite prin lege primarul actioneaza si ca reprezentant al statului în comuna sau în orasul în care a fost ales.
(2) În aceasta calitate primarul poate solicita, inclusiv prin intermediul prefectului, în conditiile legii, concursul sefilor serviciilor publice descentralizate ale ministerelor si ale celorlalte organe centrale din unitatile administrativ-teritoriale, daca sarcinile ce îi revin nu pot fi rezolvate prin aparatul propriu de specialitate.
Art. 70. - (1) Primarul deleaga viceprimarului sau, dupa caz, viceprimarilor, prin dispozitie emisa în cel mult 30 de zile de la validare, exercitarea atributiilor ce îi revin potrivit art. 68 alin. (1) lit. j), m), p), r), v), x) si y).

Înapoi


Servicii Online

Depunere documente online Depunere documente online

Depune documente: Investiții, Agricol, Urbanism, ITL, Petiții, L544, etc.

Eliberare Certificate de Urbanism Eliberare Certificate de Urbanism

Obtine un certificate de urbanism on-line

Registratura primărie Registratura primărie

Vizualizare stadiu documente intrate în registratura Primăriei

Petiţii Petiţii

Depune o petitie online si urmareste evolutia

Plăţi online Plăţi online

Posibilitatea de a plati alte servicii online

Plată SMS acces transport greu Plată SMS acces transport greu

valabilă din 10 iulie 2017

Tel. cetățeanului

0237-233.333


sau întrebați aici

Calendar

RespectConect