Direcţia de Asistenţă Socială Focşani, cu sediul în Focşani, str. Cuza Vodă, nr. 43 organizează concurs/examen pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a două funcţii contractuale de execuţie vacante de: muncitor calificat I (bucătar) și muncitor necalificat I la serviciul social Cantina de Ajutor Social.

Pentru a ocupa un post contractual vacant candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale, conf. art. 3 din Anexa - Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar, aprobat prin HG nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
Condiţii specifice necesare în vederea participării la concurs și a ocupării funcțiilor contractuale:
Muncitor calificat I (bucătar):
- studii medii sau generale;
- atestat profesional de bucătar;
- 9 ani vechime în profesia de bucătar.
Muncitor necalificat I
- studii medii sau generale;
- minim 3 ani vechime în muncă.
Concursul/examenul se va desfăşura la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială Focşani, str. Cuza Vodă, nr. 43, astfel:
- 24 noiembrie 2021, ora 09:00 - proba scrisă pentru postul de muncitor calificat I (bucătar);
- 24 noiembrie 2021, ora 12:00 - proba scrisă pentru postul de muncitor necalificat I;
- proba interviu va avea loc conform prevederilor art.24 alin.(5) din HG nr. 286/2011 privind aprobarea Regulamentului cadru pentru ocuparea unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale a personalului din sectorul bugetar, cu modificările și completările ulterioare.
Dosarele necesare înscrierii la concurs se depun până în data de 12 noiembrie 2021(inclusiv), ora 13:00, la Compartimentul resurse umane din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Focşani.
Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute în art. 6 din HG nr. 286/2011.
Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul instituţiei şi la telefon 0337.101.055 sau accesând pagina oficială a Primăriei Municipiului Focşani - secţiunea Carieră/Carieră unităţi subordonate sau pagina oficială a Direcţiei de Asistenţă Socială Focşani - secţiunea Despre noi / Cariera.

 


BIBLIOGRAFIA și TEMATICA
pentru postul de muncitor calificat I (bucătar)

1. Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare:
Tematică: Partea a VI-a - Statutul funcţionarilor publici, Titlul III - Personalul contractual din autorităţile şi instituţiile publice), Capitolul III - Drepturi şi obligaţii;
Partea a VII-a - Titlul II - Răspunderea administrativ-disciplinară, Titlul III - Răspunderea administrativ-contravenţională și Titlul IV - Răspunderea administrativ-patrimonială.
2. ORDINUL nr. 29/2019 din 3 ianuarie 2019 (MMJS) pentru aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecție a copilului și altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum și a serviciilor acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat și cantinele sociale:
Tematică: ANEXA 9 - Standardele minime de calitate pentru cantina socială.
3. Legea nr. 319/2006 - Legea securității și sănătății în muncă, cu modificările și completările ulterioare:
Tematica: Capitolul IV - Obligațiile lucrătorilor.
4. HG nr. 924/2005 privind aprobarea Regulilor generale pentru igiena produselor alimentare:
Tematică: Anexa 1 la regulile generale - Producția primară (Art. 1 și Art.2), Anexa 2 la regulile generale - Cerințe generale de igienă pentru operatorii cu activitate în domeniul alimentar, cu excepția cazului în care se aplică prevederile anexei 1 - Capitolul 1 și Capitolul 2.
5. ORDIN nr. 976/1998 (MSP) pentru aprobarea Normelor de igienă privind producția, prelucrarea, depozitarea, păstrarea, transportul și desfacerea alimentelor, cu modificările și completările ulterioare.
6. Legea nr. 208/1997 privind cantinele de ajutor social.


BIBLIOGRAFIA și TEMATICA
pentru postul de muncitor necalificat I

1. Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare:
Tematică: Partea a VI-a - Statutul funcţionarilor publici, Titlul III - Personalul contractual din autorităţile şi instituţiile publice), Capitolul III - Drepturi şi obligaţii;
Partea a VII-a - Titlul II - Răspunderea administrativ-disciplinară, Titlul III - Răspunderea administrativ-contravenţională și Titlul IV - Răspunderea administrativ-patrimonială.
2. ORDINUL nr. 29/2019 din 3 ianuarie 2019 (MMJS) pentru aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecție a copilului și altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum și a serviciilor acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat și cantinele sociale:
Tematică: ANEXA 9 - Standardele minime de calitate pentru cantina socială.
3. Legea nr. 319/2006 - Legea securității și sănății în muncă, cu modificările și completările ulterioare:
Tematica: Capitolul IV - Obligațiile lucrătorilor.
4. HG nr. 924/2005 privind aprobarea Regulilor generale pentru igiena produselor alimentare:
Tematică: Anexa 1 la regulile generale - Producția primară (Art. 1 și Art.2), Anexa 2 la regulile generale - Cerințe generale de igienă pentru operatorii cu activitate în domeniul alimentar, cu excepția cazului în care se aplică prevederile anexei 1 - Capitolul 1 și Capitolul 2.
5. Legea nr. 208/1997 privind cantinele de ajutor social.

 

 

Înapoi


Servicii Online

Eliberare Certificate de Urbanism Eliberare Certificate de Urbanism

Obtine un certificat de urbanism on-line

Registratura primărie Registratura primărie

Vizualizare stadiu documente intrate în registratura Primăriei

Petiţii Petiţii

Depune o petitie online si urmareste evolutia

Plăţi online Plăţi online

Posibilitatea de a plati alte servicii online

Plată SMS acces transport greu Plată SMS acces transport greu

valabilă din 10 iulie 2017

Tel. cetățeanului

0237-233.333


sau întrebați aici

Calendar

Etica și integritateInfoConsRespectConect