Anunţ privind organizarea unui concurs pentru ocuparea unui post de medic dentist în cadrul Compartimentului Cabinete Medicale şi de Medicină Dentară – unităţi de învăţămant

Anunţ privind organizarea unui concurs pentru ocuparea unui post de medic dentist în cadrul Compartimentului Cabinete Medicale şi de Medicină Dentară – unităţi de învăţămant

Anunţ privind organizarea unui concurs pentru ocuparea unui post de medic dentist în cadrul Compartimentului Cabinete Medicale şi de Medicină Dentară - unităţi de învăţămant

 

 

Direcţia de Asistenţă Socială, cu sediul în Focşani, str. Cuza Vodă, nr. 43, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post de medic dentist, cu normă întreagă, în cadrul Compartimentului Cabinete Medicale şi de Medicină Dentară - unităţi de învăţămant.
În vederea înscrierii pentru concurs, candidatul va depune la sediul unităţii un dosar, care va cuprinde următoarele documente:
a) cererea în care se menţionează postul pentru care doreşte să concureze;
b) copia de pe diploma de licenţă pentru medic dentist;
c) copie a certificatului de membru al organizaţiei profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancţiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) sau e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la Ordinul (MS) nr. 869/2015 pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor de medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist şi chimist din unităţile sanitare publice, precum şi a funcţiilor de şef de secţie, şef de laborator şi şef de compartiment din unităţile sanitare fără paturi, respectiv a funcţiei de farmacist-şef în unităţile sanitare publice cu paturi
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic şi neuropsihic pentru exercitarea activităţii pentru postul pentru care candidează;
h) chitanța de plată a taxei de concurs;
i) copia actului de identitate în termen de valabilitate.
Taxa de concurs este de 150 de lei și se achită la caseria Direcției de Asistență Socială Focșani.
Actele prevăzute vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.
Documentele prevăzute la lit.d), f) şi g) sunt valabile trei luni şi se depun la dosar în termen de valabilitate.

Bibliografia
1. D.Bratu - Materiale dentare în cabinetul de stomatologie, Ediţia a II-a, Ed. Helicon, Timişoara 1998;
2. C. Burlibaşa - Chirurgie orală şi maxilo-facială, Ed. Medicală, Bucureşti, 1999;
3. H.T. Dumitriu - Paradontologie, Ed. A III-a, Ed. Viaţa Medicală Romanească, Bucureşti 1999;
4. M.Gafar - Odontologie vol. I, Caria dentară, Ed. Medicală, Bucureşti 1995;
5. M. Gafar, A. Iliescu - Odontologie vol. II, Endodonţie clinică şi practic Ed. Medicală, Bucureşti 1998;
6. N. Ganuta, I. Canavea - Anestezia în stomatologie şi chirurgie buco-maxilo-facială, Ed. National, Bucureşti, 1993;
7. Rodica Luca - Metode locale de prevenire a cariei din sanţuri şi fosete, Ed. Cerma, Bucureşti, 1997;
8. Viorica Milicescu - Examenul cinic în ortodonţie şi ortopedia dento-facială, ed. Cerma, Bucureşti, 1996;
9. Livia Zarnea - Pedodonţie, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti 1993;
10. Legea nr. 95/2006 - privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Tematica
1. Erupţia dentară (9, pag.20-41)
2. Profilaxia cariei dentare (9, pag. 213-242)
3. Caria simplă a dinţilor temporari (9, pag. 94-107)
4. Pulpita dintilor temporari (9, pag. 108-122)
5. Gangrena dinţilor temporari (9, pag. 123-140)
6. Afecţiunile dinţilor permanenţi în perioada de creştere (9, pag. 161-182)
7. Gangrena pulpară la dintii permanenţi tineri (9, pag. 183-195)
8. Distrofii dentare: etiologie, forme clinice, atitudine terapeutică (9, pag. 42-62 - fără "modificări de număr")
9. Metode locale de prevenire a cariei dentare din şanţuri şi fosete (7, integral)
10. Anomalii dentare de număr şi erupţie (2, pag. 24-64)
11. Instrumente necesare preparării cavitătilor şi obturaţiei coronare (4, pag. 107-126)
12. Tratamentul cariei dentare (4, pag. 127-148)
13. Tehnica preparării cavităţilor (4, pag. 149-191)
14. Etiopatogenia cariei dentare (4, pag. 45-65)
15. Inflamaţia pulpei dentare (5, pag. 11-27)
16. Formele anatomo-clinice ale pulpitelor dinţilor permanenţi (5, pag. 28-53)
17. Necroza şi gangrena pulpară (5, pag. 54-62)
18. Parodontotite apicale acute şi cronice (5, pag.63-85)
19. Tratamentul inflamaţiilor pulpare (5, pag. 91-117)
20. Tratamentul necrozei şi gangrenei pulpare (5, pag. 118-173)
21. Obturarea canalelor radiculare (5, pag. 174-208)
22. Tratamentul parodontitelor apicale acute şi cronice) (5, pag. 209-220)
23.Cimenturi şi materiale nemetalice de restaurare a coroanelor şi obturare a canalelor radiculare (1, pag.41-51; 59-63; 73-84; 88-119; 135-165; 179-192; 198-208; 222-228);
24. Gingivite şi stomatite (3, pag.124-150)
25. Paradontite marginale (3, pag.151-161)
26. Manifestări gingivo-parodontale şi orale în SIDA (3, pag.162-164)
27. Abcesul parodontal marginal, hiperestezia dentinară şi alte complicaţii ale bolilor parodontiului marginal (3, pag. 171-175)
28. Examenul clinic în ortodonţie şi ortopedia dento-facială (8, integral)
29. Extracţia dentară (2, pag. 51-136)
30. Incidentele şi accidentele erupţiei dentare (2, pag.226-257)
31. Traumatismele dento-parodontale (2, pag. 669-708)
32. Leziuni orale cu potenţial de malignizare (2, pag. 815-842)
33. Incluzia dentară (2, pag. 259-291)
34. Anestezia loco-regională în stomatologie. Substanţe anestezice. Substante adjuvante. Metode şi tehnici. Alegerea anesteziei. Accidente şi complicaţii (6, pag. 37-53); 60-97; 210-247; 249-260)
35. Consecintele pierderilor precoce ale dinţilor temporari (9, pag. 243-256)
36. Subiecte din legislaţia medicală: Legea nr. 95/2006 - privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Înscrierile la concurs se fac la sediul instituţiei, în termen de 15 zile calendaristice de la data publicării anunţului în "Viaţa Medicală", iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 şi 90 zile de la publicarea în ziarul menţionat mai sus.
Data publicării anunţului pentru organizarea concursului în ziarul central cu profil medical "Viaţa Medicală " este 14.06.2019 .

Relaţii suplimentare se obtin la sediul Directiei de Asistenţă Socială Focşani, str. Cuza Vodă, nr. 43, judeţul Vrancea, Compartiment resurse umane, telefon 0337.10.10.55.

 

 

 

Înapoi


Servicii Online

Eliberare Certificate de Urbanism Eliberare Certificate de Urbanism

Obtine un certificat de urbanism on-line

Registratura primărie Registratura primărie

Vizualizare stadiu documente intrate în registratura Primăriei

Petiţii Petiţii

Depune o petitie online si urmareste evolutia

Plăţi online Plăţi online

Posibilitatea de a plati alte servicii online

Plată SMS acces transport greu Plată SMS acces transport greu

valabilă din 10 iulie 2017

Tel. cetățeanului

0237-233.333


sau întrebați aici

Calendar

Etica și integritateInfoConsRespectConect