Anunț privind posturile scoase la concurs de către Primăria Municipiului Focșani și de către Instituţiile subordonate Consiliului Local al Municipiului Focşani

Anunț privind posturile scoase la concurs de către Primăria Municipiului Focșani și de către Instituţiile subordonate Consiliului Local al Municipiului Focşani

ANUNȚ


Posturi scoase la concurs de către PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FOCȘANI

1. Arhitect şef - Organizator ANFP - Direcţia de urbanism și autorizări:
- Perioadă depunere dosare 15.09.2017 - 04.10.2017
- Proba scrisă în data de 16.10.2017.

2. Director executiv gradul II - Poliția Locală a Municipiului Focșani:
- Perioadă depunere dosare 11.09.2017 - 02.10.2017
- Proba scrisă în data de 17.10.2017.
3. Inspector debutant -Serviciul administrarea patrimoniului - Direcția de urbanism și autorizări:
- Perioadă depunere dosare 20.09.2017 - 09.10.2017
- Proba scrisă în data de 24.10.2017.
4. Şef serviciu gradul II - Serviciul proiecte -Direcția managementul proiectelor și investițiilor :
- Perioadă depunere dosare 26.09.2017 - 16.10.2017
- Proba scrisă în data de 27.10.2017
5. Inspector asistent -Compartiment control servicii -Serviciul corp de control al primarului:
- perioadă depunere dosare 25.09 .2017- 16.10.2017
- proba scrisă în data de 01.11.2017.
6. Inspector asistent - Compartiment control fiscal înlesnire -Serviciul corp de control al primarului:
- perioadă depunere dosare 25.09.2017 - 16.10.2017
- proba scrisă în data de 01.11.2017.
7. Inspector principal - Compartiment control fiscal înlesnire -Serviciul corp de control al primarului:
- perioadă depunere dosare 25.09.2017 - 16.10.2017
- proba scrisă în data de 01.11.2017.

8. Inspector superior - Compartiment guvernanţă corporativă, monitorizare servicii comunitare de utilităţi publice, mediu -Serviciul corp de control al primarului:
- perioadă depunere dosare 25.09 .2017- 16.10.2017
- proba scrisă în data de 01.11.2017

 

Posturi ce vor fi scoase la concurs în perioada următoare:
- inspector superior - Serviciul urbanism -Direcția de urbanism și autorizări;
- inspector principal - Serviciul urbanism -Direcția de urbanism și autorizări;
- inspector asistent (2 posturi) - Serviciul urbanism -Direcția de urbanism și autorizări;
- consilier superior - Biroul agricultură - Serviciul administraţie publică locală, agricultură;
- inspector debutant - Serviciul investiții - Direcția managementul proiectelor și investițiilor;
- Şef birou gradul II - Biroul achiziții;
- Consilier juridic asistent - Serviciul juridic contencios;
- inspector superior - Biroul relații publice;
- inspector superior(3 posturi) - Serviciul proiecte - Direcția managementul proiectelor și investițiilor;
- inspector principal(2posturi) - Serviciul proiecte - Direcția managementul proiectelor și investițiilor;
- inspector asistent- Serviciul proiecte - Direcția managementul proiectelor și investițiilor.

 

Posturi scoase la concurs de către Instituţiile subordonate Consiliului Local al municipiului Focşani*


I. DIRECȚIA DE DEZVOLTARE SERVICII PUBLICE
1. Muncitor necalificat II - Serviciul spaţii verzi - Compartiment administrare cimitire şi prestări funerare - 5 posturi:
- perioadă depunere dosare 21.09.2017 - 04.10.2017;
- proba practică în data de 12.10.2017 - ora 08,00;
- proba interviu în data de 18.10.2017 - ora 08,00.
2. Muncitor necalificat I - Serviciul spații verzi - Compartiment administrare cimitire şi prestări funerare - 1 post:
- perioadă depunere dosare 21.09.2017 - 04.10.2017;
- proba practică în data de 12.10.2017 - ora 08,00;
- proba interviu în data de 18.10.2017 - ora 08,00.
3. Muncitor necalificat II - Serviciul de gestionare a câinilor fără stăpân - 2 posturi:
- perioadă depunere dosare 21.09.2017 - 04.10.2017;
- proba practică în data de 12.10.2017 - ora 11,00;
- proba interviu în data de 18.10.2017 - ora 11,00.
4. Muncitor necalificat I - Serviciul de gestionare a câinilor fără stăpân - 1 post (temporar vacant):
- perioadă depunere dosare 21.09.2017 - 04.10.2017;
- proba practică în data de 12.10.2017 - ora 11,00;
- proba interviu în data de 18.10.2017 - ora 11,00.
5. Referent IA - studii medii la Birou control edilitar - 1 post:
- perioadă depunere dosare 21.09.2017 - 04.10.2017;
- proba scrisă în data de 12.10.2017 - ora 13,00;
- proba interviu în data de 18.10.2017 - ora 13,00.
6. Inspector de specialitate debutant - studii superioare - Serviciul financiar-contabil - Compartiment financiar-contabil - 1 post:
- perioadă depunere dosare 25.09.2017 - 06.10.2017;
- proba scrisă în data de 16.10.2017 - ora 09,00;
- proba interviu în data de 20.10.2017 - ora 09,00.
7. Inspector de specialitate gradul I - studii superioare - Serviciul financiar-contabil - Compartiment investiții publice - 1 post:
- perioadă depunere dosare 25.09.2017 - 06.10.2017;
- proba scrisă în data de 16.10.2017 - ora 11,00;
- proba interviu în data de 20.10.2017 - ora 11,00.
8. Inspector de specialitate debutant - studii superioare - Serviciul financiar-contabil - Compartiment investiții publice - 1 post:
- perioadă depunere dosare 25.09.2017 - 06.10.2017;
- proba scrisă în data de 16.10.2017 - ora 11,00;
- proba interviu în data de 20.10.2017 - ora 11,00.
9. Consilier juridic gradul IA - studii superioare la Biroul personal-juridic-securitate și sănătate în muncă și P.S.I. - 1 post:
- perioadă depunere dosare 25.09.2017 - 06.10.2017;
- proba scrisă în data de 16.10.2017 - ora 13,00;
- proba interviu în data de 20.10.2017 - ora 13,00.
10. Inspector de specialitate gradul II - studii superioare la Serviciul spații verzi - Compartiment întreținere spații verzi - parcuri- grădini publice - 1 post:
- perioadă depunere dosare 28.09.2017 - 11.10.2017;
- proba scrisă în data de 19.10.2017 - ora 13,00;
- proba interviu în data de 25.10.2017 - ora 13,00.
11. Inspector de specialitate gradul II - studii superioare la Serviciul spații verzi - Compartiment întreținere spații verzi - parcuri- grădini publice - 1 post temporar vacant:
- perioadă depunere dosare 28.09.2017 - 11.10.2017;
- proba scrisă în data de 19.10.2017;
- proba interviu în data de 25.10.2017.
12. Muncitor calificat IV - floricultor la Serviciul spații verzi - Producerea materialului dendrofloricol - Seră - pepinieră Mândrești - 1 post:
- perioadă depunere dosare 28.09.2017 - 11.10.2017;
- proba scrisă în data de 19.10.2017 - ora 09,00;
- proba interviu în data de 25.10.2017 - ora 09,00.
13. Muncitor calificat IV - fochist la Serviciul spații verzi - Producerea materialului dendrofloricol - seră - pepinieră Mândrești - 1 post:
- perioadă depunere dosare 28.09.2017 - 11.10.2017;
- proba scrisă în data de 19.10.2017 - ora 11,00;
- proba interviu în data de 25.10.2017 - ora 11,00.
14. Şofer I - Serviciul mecanizare - 1 post:
- perioadă depunere dosare 02.10.2017 - 13.10.2017;
- proba scrisă în data de 23.10.2017 - ora 09,00;
- proba interviu în data de 27.10.2017 - ora 09,00.
15. Muncitor calificat III - Birou reparații străzi și marcaje rutiere - 1 post:
- perioadă depunere dosare 02.10.2017 - 13.10.2017;
- proba scrisă în data de 23.10.2017 - ora 11,00;
- proba interviu în data de 27.10.2017 - ora 11,00.
16. Inspector de specialitate debutant - studii superioare - Birou reparații străzi și marcaje rutiere - 1 post:
- perioadă depunere dosare 02.10.2017 - 13.10.2017;
- proba scrisă în data de 23.10.2017 - ora 13,00;
- proba interviu în data de 27.10.2017 - ora 13,00.


Posturi ce vor fi scoase la concurs în perioada următoare :
1. Inspector de specialitate gradul II - studii superioare - Birou personal-juridic-securitate și sănătate în muncă și PSI - 1 post
2. Inspector de specialitate debutant - studii superioare - Birou personal-juridic-securitate și sănătate în muncă și PSI - 1 post
3. Şef serviciu gradul II - studii superioare la Serviciul de gestionare a câinilor fără stăpân - 1 post
4. Muncitor calificat II - Serviciul spații verzi - Compartiment întreținere spații verzi - parcuri - grădini publice - 3 posturi
5. Muncitor calificat III - Serviciul spații verzi - Compartiment întreținere spații verzi - parcuri - grădini publice - 1 post
6. Muncitor necalificat I - Serviciul spații verzi - Producerea materialului dendrofloricol - seră - pepinieră Mândrești - 1 post

 

II. POLIŢIA LOCALĂ FOCŞANI
1. Director executiv adjunct - gradul II - 1 post:
- perioadă depunere dosare 20.09.2017 - 09.10.2017;
- proba scrisă în data de 24.10.2017;
2. Poliţist local- clasa I- grad profesional debutant - Serviciul Circulaţia pe drumurile publice - 4 posturi:
- perioadă depunere dosare 11.10.2017 - 30.10.2017;
- proba scrisă în data de 13.11.2017;
3. Poliţist local- clasa III- grad profesional principal - Serviciul Circulaţia pe drumurile publice - 1 posturi:
- perioadă depunere dosare 11.10.2017 - 30.10.2017;
- proba scrisă în data de 13.11.2017;
4. Poliţist local- clasa III- grad profesional asistent - Serviciul Circulaţia pe
drumurile publice - 2 posturi:
- perioadă depunere dosare 11.10.2017 - 30.10.2017;
- proba scrisă în data de 13.11.2017;
5. Poliţist local- clasa I- grad profesional superior - Serviciul Ordine Publică - 1 post:
- perioadă depunere dosare 18.10.2017 - 06.11.2017;
- proba scrisă în data de 20.11.2017;
6. Poliţist local- clasa I- grad profesional debutant- Serviciul Ordine Publică - 3 posturi:
- perioadă depunere dosare 18.10.2017 - 06.11.2017;
- proba scrisă în data de 20.11.2017;
7. Poliţist local- clasa III- grad profesional principal- Serviciul Ordine
Publică - 1 post:
- perioadă depunere dosare 18.10.2017 - 06.11.2017;
- proba scrisă în data de 20.11.2017;
8. Poliţist local- clasa III- grad profesional asistent- Serviciul Ordine
Publică - 2 posturi:
- perioadă depunere dosare 18.10.2017 - 06.11.2017;
- proba scrisă în data de 20.11.2017;
9. Poliţist local- clasa I- grad profesional asistent- Compartimentul
disciplina în construcţii şi afişajul stradal - 1 post:
- perioadă depunere dosare 25.10.2017 - 13.11.2017;
- proba scrisă în data de 27.11.2017;
10. Poliţist local- clasa I- grad profesional asistent- Compartimentul
evidenţa persoanelor - 1 post:
- perioadă depunere dosare 25.10.2017 - 13.11.2017;
- proba scrisă în data de 27.11.2017;

 

III. SERVICIUL PUBLIC "CREŞE"
1. Infirmieră-Serviciul Public Creşe - 1 post:
- perioadă depunere dosare 28.09.2017 - 13.10.2017 ora 15.00;
- proba scrisă în data de 19.10.2017 - 10.00;
- proba interviu în data de 24.10.2017 - ora 10.00 .

1. Educator puericultor - debutant - Serviciul Public Creşe - 1 post:
- perioadă depunere dosare 28.09.2017 - 13.10.2017 ora 15.00;
- proba scrisă în data de 19.10.2017 - 10.00;

- proba interviu în data de 24.10.2017 - ora 10.00.

 

IV. DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI MEDICINĂ ŞCOLARĂ FOCŞANI
1. Şef Centru- Căminul pentru Persoane Vârstnice - 1 post:
- perioadă depunere dosare 26.09.2017 - 09.10.2017;
- proba scrisă în data de 17.10.2017 .

2. Inspector superior- Serviciul contabilitate, personal, administrativ - 1 post:
- perioadă depunere dosare 11.10.2017 - 30.10.2017;
- proba scrisă în data de 14.11.2017 .

Posturi ce vor fi scoase la concurs în perioada următoare :
- Şef Serviciu integrare socială, informare şi consiliere;
- Asistent Medical Principal - Centrul Căminul pentru Persoane Vârstnice- post temporar vacant.


V. CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL FOCŞANI 2007

1. Antrenor categoria III - atletism - 2 posturi:
- perioadă depunere dosare până la data de 10.10.2017 ora 16.30;
- proba scrisă în data de 19.10.2017 - 10.00;
- proba interviu în data de 24.10.2017 - ora 10.00.
2. Antrenor categoria IV - handbal - 2 posturi:
- perioadă depunere dosare până la data de 10.10.2017 ora 16.30;
- proba scrisă în data de 19.10.2017 - 10.00;
- proba interviu în data de 24.10.2017 - ora 10.00.
3. Kinetoterapeut - 1 post:
- perioadă depunere dosare până la data de 10.10.2017 ora 16.30;
- proba scrisă în data de 23.10.2017 - 10.00;
- proba interviu în data de 25.10.2017 - ora 10.00.
4. Paznic - 1 post :
- perioadă depunere dosare până la data de 10.10.2017 ora 16.30;
- proba scrisă în data de 23.10.2017 - 10.00;
- proba interviu în data de 25.10.2017 - ora 10.00.
5. Consilier juridic debutant - 1 post :
- perioadă depunere dosare până la data de 10.10.2017 ora 16.30;
- proba scrisă în data de 30.10.2017 - 10.00;
- proba interviu în data de 01.11.2017 - ora 10.00.

 

* dosarele de concurs se vor depune la sediul fiecărei instituţii organizatoare

 

Înapoi


Servicii Online

Depunere documente online Depunere documente online

Depune documente: Investiții, Agricol, Urbanism, ITL, Petiții, L544, etc.

Eliberare Certificate de Urbanism Eliberare Certificate de Urbanism

Obtine un certificate de urbanism on-line

Registratura primărie Registratura primărie

Vizualizare stadiu documente intrate în registratura Primăriei

Petiţii Petiţii

Depune o petitie online si urmareste evolutia

Vizualizare Impozite, taxe locale Vizualizare Impozite, taxe locale

Posibilitatea de a plati online taxele si impozitele

Plăţi online Plăţi online

Posibilitatea de a plati alte servicii online

Plată SMS acces transport greu Plată SMS acces transport greu

valabilă din 10 iulie 2017

Tel. cetățeanului

0237-233.333


sau întrebați aici

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

trimite

Calendar