Anunț organizare examen pentru promovarea în gradul imediat superior celui deţinut a unui salariat - personal contractual, inspector de specialitate debutant gradaţia 5 clasa de salarizare 33 în cadrul Aparatului Permanent de Lucru al Consiliului Local al Municipiului Focşani

Anunț organizare examen pentru promovarea  în gradul imediat superior celui deţinut a unui salariat - personal contractual, inspector de specialitate debutant gradaţia 5 clasa de salarizare 33 în cadrul Aparatului Permanent de Lucru al Consiliului Local al Municipiului Focşani

ROMÂNIA 

JUDEŢUL VRANCEA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FOCŞANI
Direcţia resurse umane şi coordonare unităţi subordonate
Nr. 14535 /01.03.2017

 

ANUNŢ

 

Consiliul Local al Municipiului Focşani organizează examen pentru promovarea în gradul imediat superior celui deţinut a unui salariat - personal contractual, inspector de specialitate debutant gradaţia 5 clasa de salarizare 33 în cadrul Aparatului Permanent de Lucru al Consiliului Local al Municipiului Focşani

Examenul de promovare în gradul imediat superior celui deţinut va consta în susţinerea unei probe scrise în data de 16 martie 2017, ora 10.00 la la sediul Consiliului Local al Municipiului Focsani din B-dul Dimitrie Cantemir Nr. 1bis.

 

Bibliografia pentru examenul de promovare în gradul imediat superior celui deţinut este următoarea:
- Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr. 393/2004, privind statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare;
- Ordonanţa Guvernului nr. 35/2002, pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, cu modificările şi completările ulterioare;
- Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Focşani nr. 55/2009 privind aprobarea Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al Municipiului Focşani, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr. 554/2004 - Legea contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr. 544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată în anul 2013;
- Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice;
Relaţii suplimentare la Direcţia resurse umane şi coordonare unităţi subordonate, telefon 0237/213416, secretar comisie concurs: Buică Diana Sorinela.

Înapoi


Servicii Online

Depunere documente online Depunere documente online

Depune documente: Investiții, Agricol, Urbanism, ITL, Petiții, L544, etc.

Eliberare Certificate de Urbanism Eliberare Certificate de Urbanism

Obtine un certificate de urbanism on-line

Registratura primărie Registratura primărie

Vizualizare stadiu documente intrate în registratura Primăriei

Petiţii Petiţii

Depune o petitie online si urmareste evolutia

Vizualizare Impozite, taxe locale Vizualizare Impozite, taxe locale

Posibilitatea de a plati online taxele si impozitele

Plăţi online Plăţi online

Posibilitatea de a plati alte servicii online

Plată SMS acces transport greu Plată SMS acces transport greu

valabilă din 10 iulie 2017

Tel. cetățeanului

0237-233.333


sau întrebați aici

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

trimite

Calendar