Anunț organizare concurs 21 - 23 noiembrie 2016

Anunț organizare concurs 21 - 23 noiembrie 2016

 

ANUNŢ

 

Primăria Municipiului Focşani organizează concurs/examen pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante de:

 

  • inspector clasa I gradul profesional asistent (3 posturi) la Biroul urmărire încasare şi executare silită - Serviciul de impozite şi taxe locale - Direcţia economică din cadrul Primăriei Municipiului Focşani
  • inspector clasa I gradul profesional asistent (1 post) la Compartimentul control fiscal, înlesnire - Serviciul de impozite şi taxe locale - Direcţia economică din cadrul Primăriei Municipiului Focşani
  • inspector clasa I gradul profesional asistent (1 post) la Compartimentul constatare, impunere - Serviciul de impozite şi taxe locale - Direcţia economică din cadrul Primăriei Municipiului Focşani

Condiţii de participare la concurs pentru toate posturile

Condiţii generale: candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Condiţii specifice:
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţe economice; 
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 1 an;
- cunoștinte de operare pe calculator, nivel mediu.

 

Concursul/examenul va avea loc în data de 21 noiembrie 2016, ora 10.00 - proba scrisă şi 23 noiembrie 2016, ora 14.00 - proba interviu la sediul Primăriei Municipiului Focşani. În cadrul concursului/examenului se desfăşoară proba suplimentară de testare a cunoştinţelor PC în data de 21 noiembrie 2016, ora 9.00.

 

Bibliografiile şi programa analitică pentru proba suplimentară de verificare a cunoştinţelor în domeniul IT - nivel mediu se afişează la sediul şi pe site-ul Primăriei Municipiului Focşani.

 

Dosarele de înscriere la concurs/examen se depun la Directia resurse umane și coordonare unități subordonate, camera 103, et. 1, în termen de maximum 20 zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial, partea a III-a.
Relaţii suplimentare la Direcţia resurse umane şi coordonare unităţi subordonate - telefon 0237/213416.

 

 

ACTELE SOLICITATE CANDIDAŢILOR PENTRU DOSARELE DE ÎNSCRIERE


- copia actului de identitate;
- formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la H.G. nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare;
- copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atesta efectuarea unor specializări;
- copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, dupa caz, în specialitate;
- cazierul judiciar (acesta poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere, cu obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data la care a fost declarat admis în urma selecţiei dosarelor, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire);
- adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
- declaraţie pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

 

Copiile actelor de mai sus se vor prezenta însoţite de documentele originale, pentru a fi certificate pentru conformitate cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.

 


DIRECȚIA ECONOMICĂ 
                                                                                                  ANEXA 1
Serviciul impozite și taxe locale
Biroul urmărire, încasare şi executare silită


BIBLIOGRAFIE
pentru concursul/examenul organizat în vederea ocuparii a trei funcţii publice vacante de inspector, clasa I, grad profesional asistent la Biroul urmărire, încasare şi executare silită - Serviciul de impozite şi taxe locale - Direcţia economică

 

1. Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
2. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
3. Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările și completările ulterioare;
4. Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, Titlul IX - Impozite și taxe locale, cu modificările și completările ulterioare;
5. Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare;
6. Legea nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru, cu modificările și completările ulterioare;
7. Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
8. Legea nr. 7/2004 Codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată;
9. Ordonanţa de urgenţă nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, cu modificările și completările ulterioare.

 

Programa analitică proba suplimentară de verificare a cunoştinţelor în domeniul IT - nivel mediu (a se vedea fișierul atașat)

 

 

DIRECȚIA ECONOMICĂ                                                                                                     ANEXA 2
Serviciul impozite și taxe locale

 

BIBLIOGRAFIE
pentru concursul/examenul organizat în vederea ocupării funcţiei publice de execuţie vacante de inspector, clasa I, grad profesional asistent la Compartimentul control fiscal, înlesnire - Serviciul de impozite şi taxe locale - Direcţia economică

 

1. Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
2. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
3. Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările și completările ulterioare;
4. Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, Titlul IX - Impozite și taxe locale, cu modificările și completările ulterioare;
5. Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscală, cu modificările și completările ulterioare;
6. Legea nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru, cu modificările și completările ulterioare;
7. Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
8. Legea nr. 7/2004 Codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată;
9. Ordonanţa de urgenţă nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, cu modificările și completările ulterioare.

 

Programa analitică proba suplimentară de verificare a cunoştinţelor în domeniul IT - nivel mediu (a se vedea fișierul atașat)

 

 

DIRECȚIA ECONOMICĂ                                                                                                 ANEXA 3
Serviciul impozite și taxe locale
Compartimentul Constatare, Impunere

 


BIBLIOGRAFIE
pentru concursul/examenul organizat în vedrea ocuparii funcţiei publice de execuţie vacante de inspector, clasa I, grad profesional asistent la Compartimentul Constatare, Impunere - Serviciul de impozite şi taxe locale - Direcţia economică

 

1. Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
2. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
3. Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările și completările ulterioare;
4. Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, Titlul IX - Impozite și taxe locale, cu modificările și completările ulterioare;
5. Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscală, cu modificările și completările ulterioare;
6. Legea nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru, cu modificările și completările ulterioare;
7. Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
8. Legea nr. 7/2004 Codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată;
9. Ordonanţa de urgenţă nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, cu modificările și completările ulterioare.

 

Programa analitică proba suplimentară de verificare a cunoştinţelor în domeniul IT - nivel mediu (a se vedea fișierul atașat)

 

 

Fișiere atașate

Înapoi


Servicii Online

Depunere documente online Depunere documente online

Depune documente: Investiții, Agricol, Urbanism, ITL, Petiții, L544, etc.

Eliberare Certificate de Urbanism Eliberare Certificate de Urbanism

Obtine un certificate de urbanism on-line

Registratura primărie Registratura primărie

Vizualizare stadiu documente intrate în registratura Primăriei

Petiţii Petiţii

Depune o petitie online si urmareste evolutia

Vizualizare Impozite, taxe locale Vizualizare Impozite, taxe locale

Posibilitatea de a plati online taxele si impozitele

Plăţi online Plăţi online

Posibilitatea de a plati alte servicii online

Plată SMS acces transport greu Plată SMS acces transport greu

valabilă din 10 iulie 2017

Tel. cetățeanului

0237-233.333


sau întrebați aici

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

trimite

Calendar