Anunț organizare concurs post medic dentist la Serviciul de Asistenţă Medicală

Anunț organizare concurs post medic dentist la Serviciul de Asistenţă Medicală

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FOCŞANI

 

ANUNȚ

 

    Anunț organizare concurs, în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 869 din 9 iulie 2015 pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor de medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist şi chimist din unităţile sanitare publice, precum şi a funcţiilor de şef de secţie, şef de laborator şi şef de compartiment din unităţile sanitare fără paturi, respectiv a funcţiei de farmacist-şef în unităţile sanitare publice cu paturi, cu modificările și completările ulterioare, pentru ocuparea unui post vacant de medic dentist la Serviciul de Asistenţă Medicală, Direcția resurse umane și coordonare unități subordonate.

 

La concurs se pot prezenta medici dentişti cu drept de liberă practică.

 

Dosarul va cuprinde următoarele acte:
- cererea în care se menţionează postul pentru care doreşte să concureze;
- copia de pe diploma de medic dentist şi adeverinţă/certificat de confirmare în gradul profesional;
- copie a certificatului de membru al organizaţiei profesionale cu viza pe anul în curs;
- dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancţiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) sau e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în anexa nr.3 la ordin;
- cazierul judiciar;
- certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic şi neuropsihic pentru exercitarea activităţii pentru postul pentru care candidează;
- chitanța de plată a taxei de concurs;
- copia actului de identiotate în termen de valabilitate.
Taxa de concurs este de 150 de lei.
Pentru conformitate, actele solicitate în copii vor fi prezentate şi în original.
Dosarele de înscriere la concurs se depun la Direcţia resurse umane şi coordonare unităţi subordonate, camera 103, et.1, din cadrul Primăriei Municipiului Focşani, în termen de 15 zile calendaristice de la data publicării anunţului. În cazul în care ultima zi de înscriere coincide cu o zi nelucrătoare, candidaţii vor putea depune dosarele de înscriere inclusiv în prima zi lucrătoare după expirarea celor 15 zile.
Concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 de zile şi 90 de zile de la publicarea anunţului.
Relaţii suplimentare se pot obţine la Direcţia resurse umane şi coordonare unităţi subordonate, telefon 0237/213416.

TEMATICA CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE MEDIC DENTIST
1. Erupția dentară (9, pag. 20-41)
2. Profilaxia cariei dentare (9, pag. 213-242)
3. Caria simplă a dinților temporari (9, pag. 94-107)
4. Pulpita dinților temporari (9, pag 108-122)
5. Gangrena dinților temporari (9, pag. 123-140)
6. Afecțiunile dinților permanenți în perioada de creștere (9, pag 161-182)
7. Gangrena pulpară la dinții permanenți tineri (9, pag 183-195)
8. Distrofii dentare: etiologie, forme clinice, atitudine terapeutică (9, pag.42-62- fără "modificări de număr")
9. Metode locale de prevenire a cariei dentare din șanțuri si fosete (7, integral)
10. Instrumente necesare preparării cavităților și obturației coronare (4, pag. 107-126)
11. Tratamentul cariei dentare (4, pag. 127-148)
12. Tehnica preparării cavităților (4, pag. 149-191)
13. Etiopatogenia cariei dentare (4, pag. 45-65)
14. Inflamația pulpei dentare (5, pag.11-27)
15. Formele anatomo-clinice ale pulpitelor dinților permanenți (5, pag.28-53)
16. Necroza și gangrena pulpară (5, pag. 54-62)
17. Parodontite apicale acute și cronice (5, pag. 63-85)
18. Tratamentul inflamațiilor pulpare (5, pag. 91-117)
19. Tratamentul necrozei și gangrenei pulpare (5, pag 118-173)
20. Obturarea canalelor radiculare (5, pag. 174-208)
21. Tratamentul parodontitelor apicale acute și cronice (5, pag. 209-220)
22. Cimenturi și materiale nemetalice de restaurare a coroanelor și obturare a canalelor radiculare (1, pag. 41-51; 59-63; 73-84; 88-119; 135-165; 179-192; 198-208; 222-228)
23. Gingivite și stomatite (3, pag. 124-150)
24. Parodontite marginale (3, pag. 151-161)
25. Manifestări gingivo-parodontale și orale în SIDA (3, pag. 162-164)
26. Abcesul parodontal marginal, hiperestezia dentinara și alte complicații ale bolilor parodontiului marginal (3, pag. 171-175)
27. Examenul clinic în ortodonție și ortopedia dento-facială (8, integral)
28. Extractia dentară (2, pag. 51-136)
29. Incidentele și accidentele erupției dentare (2, pag. 226-257)
30. Leziuni traumatice ale părților moi oro-faciale (2, pag. 497-525)
31. Traumatismele dento-parodontale (2, pag. 669-708)
32. Leziuni orale cu potențial de malignizare (2, pag. 815-842))
33. Incluzia dentară (2, pag. 259-291)
34. Anestezia loco-regională în stomatologie. Substanțe anestezice. Substanțe adjuvante. Metode și tehnici. Alegerea anesteziei. Accidente și complicații (6, pag. 37-53; 60-97; 210-247; 249-260)
35. Consecințele pierderilor precoce ale dinților temporari (9, pag. 243-256)
36. Subiecte din legislația medicală: Legea Nr. 95 din 14 aprilie 2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

BIBLIOGRAFIA CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE MEDIC DENTIST

1. D. Bratu - Materiale dentare în cabinetul de stomatologie. Ediția a II-a, Ed.Helicon, Timișoara 1998
2. C. Burlibasa - Chirurgie orală și maxilo-facială. Ed.Medicală, București, 1999
3. H.T. Dumitriu- Parodontologie, Ed.a III-a, Ed.Viața Medicală Românească, București, 1999
4. M.Gafar - Odontologie vol.I, Caria dentară. Ed.Medicală, București, 1995
5. M. Gafar, A. Iliescu- Odontologie vol.II, Endodontie clinică și practică. Ed.Medicală, București, 1998
6. N.Ganuta, I.Canavea - Anestezia în stomatologie și chirurgie buco-maxilo-facială, Ed.Național, București, 1993
7. Rodica Luca- Metode locale de prevenire a cariei din șanțuri și fosete, Ed.Cerma, București, 1997
8. Viorica Milicescu - Examenul clinic în ortodonție și ortopedia dento-facială, Ed.Cerma, București, 1996
9. Livia Zarnea - Pedodontie, Ed.Didactica și Pedagogică, București, 1993
10. Legea Nr. 95 din 14 aprilie 2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările și completările ulterioare

 

Înapoi


Servicii Online

Depunere documente online Depunere documente online

Depune documente: Investiții, Agricol, Urbanism, ITL, Petiții, L544, etc.

Eliberare Certificate de Urbanism Eliberare Certificate de Urbanism

Obtine un certificate de urbanism on-line

Registratura primărie Registratura primărie

Vizualizare stadiu documente intrate în registratura Primăriei

Petiţii Petiţii

Depune o petitie online si urmareste evolutia

Vizualizare Impozite, taxe locale Vizualizare Impozite, taxe locale

Posibilitatea de a plati online taxele si impozitele

Plăţi online Plăţi online

Posibilitatea de a plati alte servicii online

Plată SMS acces transport greu Plată SMS acces transport greu

valabilă din 10 iulie 2017

Tel. cetățeanului

0237-233.333


sau întrebați aici

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

trimite

Calendar